Kvalitet & Förnyelse

25
jan

Bästa sättet för en kommun att ta reda på vad den gör riktigt bra

Att anmäla sig till Sveriges KvalitetsKommun är förmodligen det bästa sättet för en kommun att ta reda på vad den gör som är riktigt bra – och vad den kan bli bättre på.

Det säger Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs kommun.

 Vad har utmärkelsen betytt för er?
— För oss var resan till utmärkelsen viktigare än själva priset. Vi lärde oss mycket längs vägen och fick många bra tips från andra kommuner på sådant som vi kunde bli bättre på. Men utmärkelsen är så klart också viktig – som en kvittens på att vi kan om vi vill och vågar, och som en självförtroende-boost internt för att våga ännu mer.

Vad har hänt sedan ni fick priset?
— Vi behöver bli ännu bättre på att ta tillvara medarbetarnas och invånarnas engagemang och förmågor. Vi behöver gå från att vara en utförare till att bli en möjliggörare. Alltså behöver vi förändra vårt arbetssätt i grunden. Att jobba med förändring är inte ett projekt, det är ett förhållningssätt som behöver genomsyra allt arbete. Vi gör det på tre områden: förändrad styrning, nytt ledarutvecklingsprogram som inkluderar alla chefer och medarbetare, och testa av en icke-hierarkisk organisering.

Vad innebär det?
— När det gäller förändrad styrning betyder det att vi 1 januari 2019 införde en tillitsbaserad styrning. Den innebär att vi ger bättre verktyg och stöd till förtroendevalda och chefer. Vi tar bort onödig administration och sådant som inte skapar värde – vi skalar ner systemet om man så vill. Vi gör det för att det ska bli tydligare vad som är prioriterat. Vi vill inte ha en massa regler och vi vill ha kundens fokus i allt vi gör.

— Vi har också genomfört ett ledarutvecklingsprogram för alla stadens 500 chefer och för våra ledande politiker och fackliga förtroendepersoner. Det tog nästan fem år. Nu påbörjar vi nästa upplaga. Och den här gången gör cheferna resan tillsammans med alla medarbetare i staden. Fokus kommer att vara på individens roll och ansvar i förändringsarbetet, och syftet är att bidra till en kulturförflyttning i hela organisationen. Mer självorganisering, fler autonoma team och ett betydligt mer transformativt ledarskap. Vi ska kort sagt bli bättre rustade för en allt mer oförutsägbar verklighet.

— Vi behöver bli bättre på att finnas i de organisatoriska mellanrummen. Det är nämligen ofta där både problemen och lösningarna gömmer sig. Medarbetare behöver känna att de tillsammans med ett uppdrag också får tillräckligt mandat för att kunna lösa det. Vi behöver tänka och göra saker enklare, småskaligare och snabbare.

Har era idéer fått spridning i landet?
— Vi får mycket uppmärksamhet från andra kommuner, både i Sverige och i övriga Norden. Vi har nog ett besök i veckan från någon kommun. Framför allt är kommunkollegorna nyfikna på vår ”våga pröva-mentalitet”. På vår vilja och vårt driv att förändra. Och på att vi så öppet talar om misstag som viktiga lärdomar för vår utveckling.

Vad händer hos er framöver?
— Vi fortsätter så klart den resan. Vi fokuserar på innovation och idéutveckling, med exempelvis Idéslussen, Visionsfonden och nu också Sveriges första kommunaccelerator: HBG Works. Det är en gemensam plats där vi samlat våra förändringsledare, tjänstedesigners och digitala utvecklare. Vi delar därmed kunskap, förmågor och inte minst lärdomar mellan alla förvaltningar och bolag – och det gör vi tillsammans med näringslivet. Allt för att snabbare och effektivare få ut bra idéer och innovationer i våra verksamheter.

— Vi satsar också på serviceutbildningar för hela organisationen och tar nästa kliv i vår digitaliseringsresa. Den kommande automatiseringen med artificiell intelligens innebär att många av de rutinmässiga administrativa uppgifterna kan utföras av robotar. Det öppnar helt nya möjligheter att frigöra tid som vi kan använda till det vi är utbildade för och som vi känner engagemang för, vilket i sin tur leder till bättre service för dem vi finns till för.

Ni har en tydlig målbild för Helsingborg som stad. Berätta!
— År 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. Det målet kommer vi att uppnå. Och du är välkommen att uppleva det på plats. I juni och juli år 2022 kommer vi nämligen att arrangera en internationell stadsmässa som ställer frågan ”Hur ska vi bygga hållbara städer i framtiden?” Alltså städer där både människor och miljön mår bra. Fokusområden kommer bland annat att vara Livskvalitet, City Governance, Digitalisering, Miljö, Teknologi och Arkitektur. Och fram till dess kommer vi bjuda in omvärlden att använda Helsingborg som testbädd och samtalspart i allt som rör samhällsutveckling.

Text: Marit Larsdotter