Kvalitet & Förnyelse

25
jan

Nyanlända ger framtidstro

För sitt enastående integrationsarbete belönades Åre kommun med GötaPriset 2017.

— Vi pratar inte om kris och utanförskap. Priset var en fantastisk bekräftelse på att andra tycker att det vi gjort är bra, säger Martin Söderström, tillväxtchef Åre kommun.

Det finns 290 kommuner i Sverige – och inte överdrivet många pris för offentlig sektor.

— Och så går GötaPriset till en liten kommun i Norrlands inland. Vi blev otroligt stolta!

Martin Söderström blev dessutom väldigt glad över att kommunledningen valde att ge priset direkt till den grupp om ett tiotal personer som heter Inflyttarservice och lyder under Tillväxtavdelningen där Martin är chef. Från UNHCR hade de fått en inbjudan att besöka ett flyktingläger i nordvästra Kenya. De valde att använda pengarna till att resa dit. På plats fick de möta de människor som har i uppgift att fördela lägrets flyktingar över världen, och förbereda flyktingarna på vad som väntar. Resan gav en ovärderlig inblick i hur det arbete går till som Inflyttarservice sedan hanterar andra änden av, på plats hemma i Åre. Faktum är att FN har en egen tävling som premierar framstående flyktingmottagande och Åre kommun gick vidare även i den, men valde att inte resa till prisutdelningen.

Redan innan kommunen i november 2017 tog emot GötaPriset fick de rikligt med studiebesök från andra kommuner runt om i Sverige. Med Åres närhet till Norge även från grannlandet. Sedan utmärkelsen har besökarna blivit än fler.

— Det som oftast väcker besökarnas nyfikenhet är vår positiva ingång. Vår inställning är och förblir att de nyanlända är jätteviktiga för att vi ska kunna växa. De ger tillväxt och framtidstro, säger Martin Söderström.

Åre kommun består av ungefär 11 000 invånare och har sedan 2012 tagit emot cirka 1 000 nyanlända. I motiveringen till priset står det bland annat: ”Sedan ett par år tillbaka kommer 85 procent av Åre kommuns nyanlända ut i egenförsörjning.” En förklaring till det är att den lilla jämtländska kommunen hyser runt 1 000 företag. Det finns med andra ord gott om driftiga människor med idéer, ett näringsliv som kan ge både praktikplatser och arbetstillfällen. Till detta ska läggas en befolkning som enligt Martin Söderström varit och fortsatt är fantastisk vad gäller att skapa integration, oavsett om det handlar om att ta med nyanlända på skidtur eller fylla kyrkans språkkafé med människor som vill öva svenska och människor som vill dela med sig av just sina svenskkunskaper.

Det finns ytterligare en faktor som varit ovärderlig och som Martin ofta påminns om när han tar emot studiebesök från andra håll i landet:

— Råg i ryggen av tydlig politik. Vi har hela tiden haft en politisk majoritet som står bakom oss i inställningen att vi behöver folk. Vi måste hjälpas åt men vi löser det, det blir bra.

Självklart har det genom åren varit tufft ibland, ”mycket på jobbet”, som Martin Söderström säger.

— Men aldrig att vi pratat om kris eller systemkollaps.

Vad Åre kommun nu står inför är det faktum att staten bestämt att de glesbygdskommuner som tagit emot många flyktingar framöver knappt ska få några alls. Hela Jämtlands län ska under 2019 ta emot 85 personer, varav Åre kommun får två individer. Någonting Marin Söderström tycker är mycket bekymmersamt.

— Vi har tagit emot många nyanlända, vi har byggt upp en organisation för det och vi har blivit väldigt duktiga. Personalen i skolan har fortbildat sig, vi har Inflyttarservice som har en enorm kompetens och vi behöver verkligen bli fler i kommunen. Det är otroligt frustrerande, säger Martin.

Han är fullt på det klara med att andra kommuner som tagit emot många människor kanske anser att de gjort sin plikt och vill slippa. Men om nu Åre kommun vill och visat sig vara duktiga på integration och att relativt snabbt få de nyanlända till egenförsörjning kan de väl få välja att ta emot fler, tycker Martin Söderström.

I dagsläget ser det dock inte ut som att beslutet förändras.

 

Text: Marit Larsdotter