Kvalitet & Förnyelse

25
jan

Priset ett kvitto på att vår idé är bra och ger effekt

”När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna.” Det var kortbeskrivningen av den satsning som gjorde att Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun tilldelades SveaPriset 2017.

— Priset var ett viktigt kvitto på att vår idé är bra och har ökat stoltheten hos varje enskild medarbetare i deras arbete med att göra skillnad för medborgaren, säger Eleonore Schlyter, enhetschef för myndighetsprocessen på arbetsmarknadsförvaltningen.

SveaPriset är Kvalitetsmässans utmärkelse för IT-innovationer för bättre vård och omsorg. Utmärkelsens syfte är att bidra till målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Från 76 inkomna tävlingsbidragen sållades fem nomineringar fram – Trelleborg konkurrerade med Transport av hjärtstartare med drönare, BUP-appen – min utredning, Mednotes och PATHFx – ett unikt adaptivt kliniskt beslutsstöd.

Innovationen som Eleonore Schlyter och hennes kollegor prisades för går ut på att Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har digitaliserat och automatiserat systemet för ansökan om försörjningsstöd. 75 procent av alla som i dag söker försörjningsstöd gör det digitalt och 100 procent av dem som söker digitalt får beslut om sitt försörjningsstöd inom en arbetsdag. På det viset kan medarbetarna istället fokusera på den sortens arbete datorer har svårare att göra.

— Tanken med försörjningsstöd är att det ska vara en tillfällig ersättningsform, säger Eleonore. Vi vill lägga fokus på att få våra medborgare ut i självförsörjning. På det här sättet frigörs tid och pengar som kan ägnas åt nästa steg: arbetsmarknadsprocessen, säger Eleonore Schlyter.

— Om det fungerar? Under 2017 fick vi ut 450 personer, som tidigare hade försörjningsstöd, i arbete. Utbetalt försörjningsstöd sänktes med 15 procent. Under 2018 sänktes utbetalt försörjningsstöd med ytterligare 11 procent.

Eleonore Schlyter berättar att Trelleborgsmodellen rönt stor uppmärksamhet, inte minst efter SveaPriset. Studiebesöken från andra svenska kommuner är många. Nacka, Uppsala, Växjö och Kungsbacka är några av dem som visat intresse för det digitaliserade förfarandet. Eleonore föreläser också ofta på olika konferenser. I likhet med flera andra pristagare nämner hon själva ansökningsförfarandet som en värdefull del av arbete.

— Bara att tvingas reflektera över och formulera vad, hur och varför vi jobbar som vi gör var en otroligt lärorik process för oss! Att sedan också få priset har inneburit mycket glädje och stolthet som gör det lättare att samla trupperna och ta nästa steg, säger Eleonore Schlyter.

 

Text: Marit Larsdotter