Kvalitet & Förnyelse

25
jan

Handla på nätet kan höja livskvalitén för äldre

Bättre självförtroende och ny energi hos medarbetarna. Det är en påtaglig effekt av att utses till Sveriges Digitaliseringskommun, menar Johanna Engman, IT-direktör i Stockholms stad.

I det framtida Sverige kommer färre människor att behöva försörja fler. Även om det skulle finnas pengar räcker inte antalet händer. För IT-direktör Johanna Engman är det den viktigaste drivkraften för ökad digitalisering.

— Vi måste skapa högre kvalitet till en lägre kostnad och då innebär automatisering och digitalisering mängder av möjligheter, säger hon.

Några av de digitala satsningar som bidrog till att Stockholms stad i november 2017 utsågs till Sveriges DigitaliseringsKommun är bland annat ett verktyg baserat på AI som på bara ett par minuters högläsning kan screena skolelever för läs- och skrivsvårigheter. Därefter kan tid och resurser läggas på de elever som visat sig ha utmaningar istället för att det som i dag tar flera timmar att manuellt göra samma översiktskontroll. Ett annat verktyg för skolor är en robot som kan användas i klassrum för att långtidsfrånvarande elever ska kunna följa vad som händer i klassrummet och lättare hänga med socialt när de kommer tillbaks till skolan.

Andra skissade framtida digitala satsningar som kan göra individen mer självständig och ge högre livskvalitet är exempelvis en duschrobot. Det kan låta opersonligt men Johanna Engman undrar om inte ganska många hade valt att själva kunna duscha när de vill istället för att behöva invänta hemtjänstpersonal som eventuellt innebär ytterligare en ny människa i ditt hem, nära din kropp. Toaletter som automatiskt spolar och torkar dig ren när du har behov av att gå på toaletten kanske är att föredra för många jämfört med att vänta på hjälp.

— Andra områden tänker vi inte ens på som digitalisering men att handla mat på nätet är en förändring som kan höja livskvalitén. Tänk en äldre människa, det kanske var flera år sedan personen senast var i en matbutik, och baserat på minnet av vilka produkter som då fanns ska personen nu skriva en lista till hemtjänsten. Istället kan hon eller han välja fritt bland dagens alla yoghurtsmaker till exempel.

Med drygt ett års perspektiv på utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun kan Johanna Engman konstatera att den också inneburit en kvalitetsstämpel som har öppnat för nya samarbeten. Stockholms stad får en hel del internationella förfrågningar från städer som vill veta mer om den svenska huvudstadens arbete. Strax innan jul var representanter från Köpenhamns kommun på besök.

— I mars 2018 var jag på en stor konferens i Mexico City om smarta städer, berättar Johanna Engman. Där var många helt främmande för, och mycket nyfikna på, vårt samarbete mellan kommun, akademi och näringsliv. Något liknande finns inte där; en så pass tydlig vilja från staden. Deltagarna var väldigt intresserade av hur samarbetet fungerar och effekten av det, säger Johanna.

Ytterligare ett tydligt resultat hon kan se är att det blivit lättare för hennes avdelning att rekrytera personal och att de sökande hört att Stockholms stad ligger i framkant inom digitalisering. Johanna ser också en fördel med att verka i en stor kommun:

— Vi har gott om invånare och verksamheter där vi kan testa idéer. Tillsammans kan vi få stor kraft när vi väl bestämmer oss för någonting.

Även Johanna Engman och hennes kollegor spanar naturligtvis efter inspiration. Och har bland annat funnit smarta digitala lås i Helsingborgs kommun. Helsingborg har också, tillsammans med Malmö stad, arrangerat en AI-konferens som Stockholm låtit sig inspireras att göra under våren 2019.

När Johanna Engman annars med ett års perspektiv ser tillbaks på utmärkelsen är det några frågor hon regelbundet får, utmaningar hon ser att andra kommuner tampas med.

— Att få alla med sig! Jag vill bara passa på att säga: vi digitaliserar inte för vår skull. Det är inte i första hand medarbetarna på min avdelning som kommer att behöva de här tjänsterna. Det handlar snarare om de utsatta i samhället, att man med digitaliseringens hjälp kanske inte behöver samhällets hjälp lika tidigt.

 

Text: Marit Larsdotter