Besök fackmässan

Fackmässan är mötesplatsen för alla som deltar på Kvalitetsmässan: konferensdeltagare, mässbesökare och utställare

Öppet forum

Som besökare på fackmässan kan du ta del av ett digert program av öppna seminarier och scenaktiviteter. Öppet Forum består av fyra scener spridda i utställningshallen där du kan ta del av halvtimmeslånga programpunkter på fyra olika teman:

Smartare Samhälle

Skola/utbildning

Vård/omsorg

Ledarskap/utveckling

Utställning

På mässan möter du runt 150 utställare. Här har företag som hjälper stat, kommuner och regioner att skapa effektiva verksamheter möjlighet att nå ut på bred front. Det är också ett tillfälle att visa upp goda exempel på hur framgångsrika kommuner och regioner arbetar med att utveckla sin verksamhet.

Utställarna representerar branscher som skola och utbildning, vård och omsorg, stadsutveckling, bemanning, samt IT och digitalisering. Här finns också fackliga organisationer, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Utställare 2019

0