Säkra kvalitetskraven i upphandlingen!

Vikten av rätt skyddsutrustning

En av förutsättningarna för att förhindra att arbetstagare blir sjuka, skadas eller dör av jobbet är att de produkter som används är säkra och i sig inte innebär några risker. Arbetsmiljöverket kommer vara på plats i vår monter och berätta om bland annat personlig skyddsutrustning och varför det är viktigt att produkterna är CE-märkta. Vi pratar också om hur man arbetar med marknadskontroll.

Vad är marknadskontroll?

För att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljö och rättvis konkurrens för företag finns marknadskontroll. I den här programpunkten berättar vi om vad det innebär och hur myndigheter arbetar för att se till att produkter överensstämmer med lagstiftningens krav.