Antibiotikasmart Sverige: Du kan göra skillnad – blir antibiotikasmart!
/

Sociala utfallskontrakt – ett verktyg för att lösa de mest komplexa samhällsutmaningarna och enbart betala för resultat

Många av våra mest komplexa samhällsutmaningar är svåra att lösa i stuprören i vårt välfärdssystem. Inte sällan krävs koordinerade insatser från flera aktörer och den huvudman som bär kostnaden är inte alltid den som kan räkna hem besparingarna. Med sociala utfallskontrakt organiseras samordnade insatser med ett och samma mål - att nå resultat. Staten, regionen eller kommunen betalar dessutom endast för de resultat som uppnåtts. Under detta seminarium får du lära dig konkret hur sociala utfallskontrakt fungerar och hur de kan bidra till ett skifte mot en mer utfallsfokuserad välfärd.

Joachim Werr och Jenny Carenco, Utfallsfonden
Seminariearrangör: Utfallsfonden

/

Lokal mobilisering kring föräldrasamverkan i socioekonomiskt utsatta områden

Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp, BSL, visar på kraften i en lokal mobilisering och hur en civilsamhällesaktör kompenserar och täcker upp där välfärdssamhället brister. BSL startade som ett samarbete mellan föräldrar i Bergsjön, Bergsjöns församling och bostadsbolaget Familjebostäder som ett sätt att förbättra barns möjligheter att klara skolarbete och har sedan växt till ett bredare integrationsarbete, byggt på föräldrasamverkan.

AnnSofie Olsson, diakon Bergsjöns församling Svenska Kyrkan och Arfi Yosuf, förskolärare.

/

Mobila vårdtjänster, ett smart sätt att avlasta sjukvården

Upptäck fördelarna med mobila vårdtjänster ! Lär dig hur de kan förbättra vården, öka resurseffektiviteten och locka fler till att arbeta inom sjukvården. Missa inte dialogen om framtidens vård.

Nicolai Søndergaard Laugesen, Senior Director, Head of Vertical Falck och Josefine Cederblad, Verksamhetschef Falck.
Seminariearrangör: Falck

/

HUG – organiserad medmänsklighet

Help Ukraine in Gothenburg, förkortat HUG, är en ideell och medlemsdriven organisation som startades den 26 februari som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina. HUG drivs idag av människor för människor. Vi är en plattform, grundad av ukrainare i Sverige, med en vision om en rättvis och hållbar värld i fred. Vi vill underlätta för människor på flykt att få bli aktiva och integrerade samhällsaktörer. Detta vill vi uppnå genom en aktiv samverkan med samhällets olika aktörer.

Anders Leitzinger, kyrkoherde i Carl Johans pastorat, Svenska Kyrkan