Kvalitet & Förnyelse

30
okt

Modulära byggnader – ett utjämnande dragspel för offentlig sektor

Den demografiska utvecklingen går att prognostisera, men samtidigt finns det skiften och händelser som är svåra att förutspå. Därför spelar företag som Adapteo en allt större roll i samhällsbyggandet.

Sprunget ur företagen Cramo och Temporent är börsnoterade Adapteo i dag Nordens ledande företag inom modulära byggnader.

– Den nya organisationen innebär att vi har fått ett mycket bredare erbjudande till våra kunder. Nu har vi lösningar som är än mer anpassade efter kundernas behov, säger Camilla Hensäter, Adapteos vd.

Adapteo hyr ut flyttbara lokaler av hög kvalitet för kontor, skola, förskola och boende i Sverige och fyra andra länder i norra Europa. Företaget har mer än 30 års erfarenhet och på senare år har Camilla Hensäter och hennes kollegor kunnat skönja att de fått en allt viktigare roll som samhällsbyggare.

– Det svenska samhället står inför stora förändringar och utmaningar. Barnomsorg, evakueringsboenden och äldreboenden har ofta svårt att hitta plats för alla och många skolor är gamla och behöver renoveras eller byggas ut för att möta ökade barnkullar, säger hon och fortsätter:

– För många kommuner är det svårt att vara beredd och ta hand om de svängningar som uppstår och därför blir våra snabba och flexibla lösningar ofta räddningen. Vi får helt enkelt en allt viktigare roll i samhället.

En tillfällig, hållbar lösning
Att hyra i stället för att äga är en tydlig trend inom, inte minst, offentlig sektor – framför allt då behoven kan variera år från år.

– Vi har varit med i branschen länge nu. Vi ser tydligt hur svårt det är för kommunerna att förutse behovet av exempelvis antalet skolplatser. Vi kompletterar det traditionella byggandet med snabba lösningar. Att bygga exempelvis en permanent skola föregås av både långa besluts- och bygglovstider. Det är ett väldigt stort beslut som drar mycket resurser. Vi kan stå för den tillfälliga lösningen innan det permanenta bygget är på plats, säger Camilla Hensäter och lägger till:

– Vi kan helt enkelt vara dragspelet för kommunerna.

De flexibla, modulära byggnadslösningarna löser kommuners tillfälliga behov, samtidigt som det är en bra lösning ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Ja, byggnaderna återanvänds ju. Det blir som en cirkulär ekonomi där byggnaderna lever flera liv. De kan vara en skola i en kommun några år för att sedan bli kontor i en annan. Det är en och samma stomme för båda behoven, men innandömet kan varieras, säger Camilla Hensäter.

Moderna standarder och förebyggande service
En av många kommuner som har använt Adapteos lösningar är Värmdö. I fallet Farstaborgs förskola i Gustavsberg handlar det inte om en tillfällig utbyggnad utan om etablering av en helt ny förskola.

– För en expansiv kommun som vår var det här en bra lösning och upptagningsområdet är stort, inte bara från centrala Gustavsberg utan även från ytterområden i Värmdö kommun, säger kommunens skolchef Ingmarie Lagne.

– Personalen har fått riktigt fina utrymmen och över huvud taget känns allt mycket välgenomtänkt. Man känner inte att det är en byggnad för temporärt bruk.

Nej, att byggnaden är temporär på sin plats betyder långt ifrån att standarden är sämre, tvärtom i många fall. Ventilation, arbetsmiljö med mera följer moderna standarder och kan mycket väl hålla högre kvalitet än i äldre byggnader.

– Dessutom har vi ju en del förebyggande service. Kontroll av till exempel byggnaden och ventilation ingår. Och vi har förstås en kundsupport där man kan felanmäla saker som dyker upp, säger Camilla Hensäter och lägger till:

– Det är ju också fördelen med att hyra.

Text: David Stark
Foto: Adapteo

 

Flyttbara lokaler av hög kvalitet
Adapteo är sprunget ur företagen Cramo och Temporent och hyr ut modulära lokaler av hög kvalitet för kontor, skola, förskola och boende i Sverige och i fyra andra länder i norra Europa. Företagets kunder finns inom både privat och offentlig verksamhet. Just nu hyr Adapteo ut 33 000 hyresmoduler varav 17 000 i Sverige. 67 procent av kunderna finns inom offentlig sektor.
Läs mer om Adapeos flexibla, modulära byggnader.