Kvalitet & Förnyelse

30
okt

Yrvaken debatt om svenska IS-återvändare

– Sverige har dessvärre en stor våldsbejakande islamistisk miljö vars rekrytering är ständigt pågående.
Det konstaterar Sofie Löwenmark, frilansjournalist som länge har intresserat sig för den islamistiska miljön i Sverige, liksom för frågor om hederskultur och extremism.

2018 tilldelades Sofie Löwenmark Pennskaftspriset för sin granskning av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, där hon visade hur en rad odemokratiska krafter, både islamistiska och högerextrema, mottog skattemedel för sin verksamhet. Tillsammans med journalisten Magnus Sandelin har hon grundat Stiftelsen Doku, som granskar den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige.

Sofie Löwenmark understryker att själva fenomenet där personer lämnar landet för att ansluta sig till terrorgrupper startade långt innan IS. Liksom problemet med personer som återkommer till Sverige efter att ha deltagit i terrorverksamhet utomlands.

– Den svenska debatten om återvändande IS-jihadister är lika sen som nyvaken. När världen följde IS uppgång och fall, tycktes Sverige reagera först när det av IS utropade kalifatet hade besegrats.

– Vi ligger också efter på samtliga plan vad det gäller islamistiska miljöer i Sverige. Liksom i vår lagstiftning. Detta måste förändras, med ökad medvetenhet, forskning och inte minst med insatser för att motverka ytterligare radikalisering till våldsbejakande islamistiska miljöer.

Trots ett stort antal IS-resenärer från Sverige har vi till skillnad från andra europeiska länder haft relativt få attentat på egen mark.

– Däremot har vi sett svensk inblandning i en rad europeiska terrordåd (utöver de attacker som skett på plats i Syrien och Irak). Det väcker onekligen frågan om Sveriges flathet gynnat oss själva på bekostnad av andra?

Diskussionen om svenskar som anslutit sig till IS och sedan återvänt behöver också breddas, menar Sofie Löwenmark.

– Personer har radikaliserats här hemma under tiden. En del av de mest övertygade kanske aldrig åkte. Vissa av de som återvänt från IS utgör inte ett hot idag. Ett helhetsperspektiv är absolut nödvändigt för att motverka våldsbejakande islamistiska miljöer i Sverige.

Sofie Löwenmark har tidigare skrivit krönikor på Expressen ledare, främst med fokus på hederskultur och islamism i Sverige. Hon är författare till två rapporter för MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om islamistisk informationspåverkan, den senare med fokus på kvinnor tillsammans med journalisten Magnus Sandelin och Doku. Hon är också engagerad i frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck och är goodwillambassadör för föreningen GAPF samt styrelseledamot för nystartade Selma-institutet. Idag arbetar hon som sakkunnig och politisk sekreterare för det lokala partiet Demokraterna i Göteborg.

På Kvalitetsmässan medverkar Sofie Löwenmark i ett seminarium om hur IS-återvändare ska hanteras. Vilken kunskap och beredskap finns inom kommuner, regioner och myndigheter när terroristerna återvänder? Hon diskuterar tillsammans med Magnus Sandelin, riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen (C) och Fredrik Hallström, biträdande enhetschef Säkerhetspolisen.