Day

oktober 5, 2023

Ingen välfärd utan AI?

422 000 orosanmälningar till Socialtjänsten, skenande kostnader för kronisk sjukdom, ökade vårdköer och skolor i kris är några av de rådande utmaningarna inom svensk välfärd....
Läs mer