Kvalitet & Förnyelse

9
sep

Digitaliseringsrådet pekar på lösningar

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringsrådets uppgift är att stödja regeringens arbete med att göra ambitionen till verklighet. Men hur bär de sig åt? Var hämtar de goda exempel?

Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova och medlem i Digitaliseringsrådet. Som ledamot har hon i uppgift att bidra med idéer om vad som kan och behöver utvecklas för att Sverige ska nå sina mål på digitaliseringsområdet.

– Digitalisering påverkar alla delar i samhället, och skapar både nya möjligheter och sårbarheter. En aktiv och sammanhållen digitaliseringspolitik är därför viktig för ett lands konkurrenskraft. Jag tycker att det är värdefullt att vår digitaliseringsminister väljer att ha ett digitaliseringsråd med en bredd av aktörer som har olika perspektiv, säger Darja Isaksson.

Rådets arbete har sedan starten 2017 resulterat i rapporter, aktiviteter och konkreta satsningar.

— En som ligger mig personligen varmt om hjärtat är förstås AI Innovation of Sweden, en ny samverkansmiljö för AI som lanserades av den dåvarande digitaliseringsministern på våren 2018.

I dag är AI Innovation of Sweden enligt Isaksson en central plattform för Vinnovas strategiska satsningar på området och hon ser fram emot att utveckla satsningen vidare framöver i nära dialog med de forskare, bolag och entreprenörer som är verksamheten. Behovet av att satsa på data som strategisk resurs syns även i den rapport som Digitaliseringsrådet tagit fram på området: Data som strategisk resurs (pdf). Satsningen på datalabb, som startats under 2019, är en annan viktig komponent i helheten.

Och vad fokuserar Digitaliseringsrådet på framöver?
— Jag hoppas att rådet kommer att bidra till en fortsatt mer aktiv digitaliseringspolitik för hela Sverige. Både konkurrenskraft och omställningen till ett hållbart samhälle förutsätter innovation och digitalisering inom alla områden, från skola och omsorg till industri och nya framväxande branscher.

Isaksson vill också stärka Sveriges förmåga att använda digitalisering för livslångt lärande och bättre matchning på arbetsmarknaden. När alla tävlar om samma talanger blir en viktig egenskap hur duktigt ett samhälle är på att utveckla de redan yrkesverksamma. De påverkar varje organisations förändringsförmåga. Ett annat viktigt område är förmågan att rikta innovativa digitala lösningar till sådana som hjälper oss att ställa om till ett hållbart samhälle. Det handlar till exempel om att använda AI till smarta energilösningar i stor skala, att förändra transportsystemet och att hjälpa oss som individer att förändra våra konsumtionsmönster.

— En förutsättning för att lyckas är att vi blir bättre på att väga in etiska perspektiv redan från början och dessutom utvecklar förmågan att samverka mellan akademi och näringsliv, likväl som mellan det offentliga och det privata, säger Darja Isaksson.

Var i världen hittar ni inspiration?
— Jag är stolt över mycket av det fantastiska arbete jag ser hos svenska bolag, både i startup-sektorn och i traditionella branscher. Vi har också några aktörer i det offentliga som verkligen varit både tidiga och duktiga. Men världen är stor och det händer mycket.

— Jag har länge inspirerats av Estland och Singapore som är världsledande på att använda data som strategisk resurs och underlätta för myndigheter, offentlig sektor och innovativa bolag att utveckla vassa tjänster till medborgare tillsammans. Vi kan lära oss en hel del av dem, inte minst att skapa bättre möjligheter för innovativa bolag att hitta lösningar som behövs för framtidens välfärd, säger Darja Isaksson.

Några sakfrågor som Digitaliseringsrådet har lyft:

• Vikten av ett tydligt och modigt nationellt ledarskap i den genomgripande förändring som digitaliseringen innebär.
• Att prioritera kompetensfrågan – här kommer stora insatser att behövas under lång tid.
• Frågan om delaktighet – digitaliseringen ger möjligheter att inkludera fler men kan också innebära att grupper hamnar utanför.
• Data är vår tids kanske viktigaste insatsvara – vi måste se och behandla data som en strategisk resurs.

Text: Marit Larsdotter