Kvalitet & Förnyelse

9
sep

Hur bygger vi bort otrygga och ohälsosamma skolmiljöer?

I skolan sitter mycket i väggarna. Därför gäller det att tänka till när man bygger dem. Att bygga trygga skolor behöver inte vara svårt, men det kräver samarbete.

Den svenska skolan har det tufft. Listan på problem är inte någon rolig läsning: Stress och ohälsa ökar bland barn och unga. Otrygghet hindrar barns utveckling. Stillasittande försämrar deras inlärningsförmåga.

Förutom utmaningarna med barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa brottas landets kommuner dessutom med ett skriande lokalbehov: Över tusen nya skolor behöver byggas de närmaste tio åren. Men med lokalkrisen öppnas också en unik möjlighet att göra rätt från början – och att bygga trygga och hälsosamma skolor för kommande generationer skolelever.

– Att bara tänka tak över huvudet räcker inte när man bygger nya skolor, utan vi måste adressera de utmaningar som finns kring den svenska skolan. Det behövs en genomtänkt strategi för hur varje investerad krona ska generera samhällsnytta, säger Erik Bragg, affärsutvecklingschef skolor på Skanska.

Tidig dialog viktigt
För att skapa samhällsnytta är dialog en förutsättning. Att olika aktörer i ett tidigt skede bidrar med sin expertis är ett måste för att kunna bygga in trivsel och trygghet i skolbyggnader och på skolgårdar. Därför jobbar Skanska nära forskare, arkitekter, kommuner – och barnen själva.

– Våga prata med varandra! Lyft på stenar och kartlägg behov. Se till att de pengar som investeras går till rätt saker och genererar så stor samhällsnytta som möjligt. För att lyckas med det kan kommunerna inte bara titta på lägsta pris, utan de måste ställa funktionskrav vid upphandlingen, säger Erik Bragg.

Att bygga bort ohälsa startar ofta med förhållandevis enkla åtgärder. Hälsosamma materialval, bra ventilation, belysning och ljudmiljöer är viktigt. Även för att bygga in trygghet i skolan finns dokumenterat framgångsrika lösningar.

– Barn som känner sig otrygga avstår från vissa aktiviteter. Idrottslektioner är ett tydligt exempel på det, där man genom smartare utformade duschar kan få fler elever att delta.

Låt barnen vara med
Skanska har många exempel på åtgärder för att öka känslan av trygghet i skolan. Det handlar bland annat om bra belysning och om att det ska vara lätt att hitta. Det gäller att undvika mörka hörn och undangömda ytor. Att tänka till vid placering och utformning av toaletter är viktigt, liksom att placera lärarrum med uppsyn över skolgården.

– I hälsosamma skolor är dessutom miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet jätteviktiga. Precis som att det också måste finns platser för tystnad och återhämtning, säger Erik Bragg.

En framgångsfaktor i skolprojekt är att faktiskt lyssna på dem som ska använda skolan, eleverna själva.

– Att göra barn delaktiga i utformningen av sina miljöer är ett arbetssätt vi borde använda mer. FN:s barnkonvention säger att barn ska ges möjlighet att styra över sina miljöer, och lyssnar vi på barnen ökar det våra möjligheter att tillgodose deras olika behov.

Alla kommuner kan lyckas
Den krisande skolan är en enorm samhällsutmaning, och ett stort ekonomiskt åtagande, för landets kommuner. Som Sveriges främsta skolutvecklare vill Skanska gå i bräschen och visa att investeringar i trygga och hälsosamma skolor lönar sig.

– Att satsa på skolan är den viktigaste samhällsinvestering vi kan göra. Kommunerna står inför en jätteutmaning, men den är inte omöjlig. Med tidig dialog, funktionsupphandling och ett strukturerat arbetssätt kan alla kommuner klara av att bygga trygga och hälsosamma skolor, säger Erik Bragg.