Kvalitet & Förnyelse

19
sep

Standardiserad dataöverföring effektiviserar myndighetssamarbete

X-Road är en plattform för standardiserad dataöverföring mellan IT-system. Den har gett Estland en framskjuten plats som IT-nation. Nu vill organisationen bakom X-Road bjuda in Sverige till samarbetet.

Det var 2001 som Estland inom ramen för X-Road började knyta samman en stor del av landets IT-system inom offentlig sektor. Plötsligt blev det möjligt för den som ville hämta uppgifter från flera myndigheter att göra det från en plattform, istället för att kontakta varje IT-system separat. Användarna är i första hand myndigheter, organisationer och företag.

X-Road har gjort att Estland kunnat utveckla ett stort antal e-tjänster inom exempelvis sjukvård, välfärd, utbildning och befolkningsdatasystem. 2015 började finska myndigheter använda X-Road, och i samband med det infördes öppen källkod.

– I dag kan de finska och estniska myndigheterna via X-Road hämta information mellan infosystem i båda länderna, exempelvis befolkningsdata, företagsregisterdata eller taxeringsuppgifter, säger Ville Sirviö, CEO vid NIIS (Nordic Institute for Interoperability Solutions), en icke vinstdrivande förening som bildats av finska och estniska staten för att utveckla X-Road och samordna samarbeten.

Just nu pågår ett arbete för att implementera X-Road på Island och Färöarna, båda länderna blir snart NIIS-partners. NIIS jobbar även för att Sverige och de andra nordiska länderna ska delta i samarbetet kring X-Road.

– Vi ser exempelvis att människor flyttar mellan Sverige, Finland och Estland. När människor flyttar kan vi behöva utbyta information, som befolknings- eller beskattningsdata. Det finns också många fler områden där X-Road skulle göra datautbyte mellan de nordiska länderna enklare och billigare, säger Ville Sirviö.

Skulle Sverige kunna få samma snabba utveckling som Estland?
– Estland hade inga offentliga plattformar mellan IT-systemen när X-Road startades och kunde därför starta från noll, vilket gjorde att de flesta myndigheter kunde anslutas direkt. För svensk del liknar situationen snarare Finlands, att myndigheterna har färdiga system och får anslutas en efter en.

Varför ska Sverige välja X-Road?
– Därför att det är ett fungerande system som har använts sedan 2001 och som utvecklats av europeiska länder i samarbete. Det är dessutom gratis och har öppen källkod, och utvecklingskostnaderna delas mellan NIIS medlemmar. Varför ska alla uppfinna hjulet en gång till?

Hur fort kan det gå?
— Det beror på antalet system som ska anslutas till X-Road. Rör det sig om två–fyra tjänster, till exempel basregister, kan det tekniskt vara gjort på en vecka. Sedan ska utbytet av data godkännas inom ramen för det svenska regelverket. Att implementera X-Road nationellt skulle ta ett–tre år.

Hur säker är X-Road?
— Mycket säker. X-Road har ingen lagrad data som går att stjäla, utan transporterar bara data mellan individuella servar. Så även om någon lyckas stänga de centrala komponenterna inom X-Road, så kan enskilda servrar kommunicera. Ett bevis på säkerheten är att inte ens den stora IT-attacken mot Estland 2007 lyckades stänga X-Road. Inte heller kan användarna stjäla data från varandra, organisation A har inte åtkomst till organisation B:s data utan tillåtelse.

Kan X-Road bli en digital motorväg?
— Ja, X-Road finns redan i ett tjugotal länder – i exempelvis Argentina, Colombia, Azerbajdzjan och El Salvador, och som ett företagsnät i Japan. För oss är det viktigaste just nu att få med fler nordiska och europeiska länder i samarbetet. Vi i Europa diskuterar mycket och skriver många rapporter, men har svårt att komma till beslut. Trots att det erbjuds en färdig lösning som fungerat sedan 2001 och är gratis, fortsätter de europeiska länderna att utreda, säger Ville Sirviö.

Text: Marit Larsdotter