Kvalitet & Förnyelse

19
sep

Norden vill gå i täten för EU:s digitala inre marknad

Norden skall vara den mest hållbara och integrerade regionen i världen. Det beslutade de nordiska statsministrarna i Reykjavik den 20 augusti, samtidigt som de godkände en ny vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Den digitala integrationen och ny teknologi kommer att spela en nyckelroll när visionen ska realiseras.

De nordiska länderna är redan bland de mest digitaliserade och integrerade i världen. Nu hoppas man kombinera de två områdena till en digital inre marknad.

– Ett digitalt integrerat Norden skulle göra det ännu lättare att bedriva affärer och få tillgång till digitala tjänster över gränserna på ett enkelt, lagligt och säkert sätt, säger Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet.

Hennes nära medarbetare Morten Friis Møller svarar på övriga frågor:
Vilken ser du som den största vinsten med en digital inre marknad i Norden?

– Den digitala inre marknaden kommer att göra det lättare för medborgare och företag att röra sig över gränserna i Norden – både fysiskt och digitalt. Internet och digital teknik förändrar världen. Men dagens hinder innebär att konsumenterna missar möjligheten att köpa varor och tjänster, att internetföretag och nystartade företag har ett begränsat verksamhetsområde och handlingsutrymme, och att företag och offentliga myndigheter inte kan dra full nytta av digitala verktyg och tjänster. Enligt en uppskattning från EU-kommissionen kan en gemensam digital inre marknad på europeisk nivå bidra med 415 miljarder euro per år till vår ekonomi och skapa hundratusentals nya jobb.

Vad ser du som den största utmaningen för att nå dit?
— Vi måste ta bort regleringshinder och omvandla nationella digitala marknader till en gemensam. Det är en stor och komplex uppgift.

Har du exempel på länder som lyckats bra?
— Det nordiska samarbetet är inspirerat av samarbetet om digitala tjänster mellan Estland och Finland, och plattformen X-Road, som definierar gemensamma standarder för digitala tjänster och gör det möjligt för medborgare och företag att få tillgång till tjänster över gränserna. I sammanhanget är det viktigt att betona att det nordiska samarbetet kring digitalisering sker inom ramen för EU:s digitala inre marknad och EU:s standarder och regelverk – men vi i Norden har som ambition att ta ledningen i genomförandet.

För att främja digitaliseringen har Nordiska Ministerrådet skapat Ministerrådet för digitalisering, MR-DIGITAL, som koordinerar och styr delar av arbetet, i tätt samarbete med berörda myndigheter i de olika länderna.

— Ett exempel är hur Sverige som ordförandeland i Nordiska Ministerrådet 2018 tog sig an uppgiften att skapa det nordisk-baltiska initiativet för 5G och artificiell intelligens, för att säkra goda och tydliga villkor för nordiska företag. Ett annat exempel är arbetet för att ge medborgarna och företagen landoberoende tillgång till en rad digitala tjänster genom e-legitimationer som Bank-ID. I slutänden kan det handla om att lätt kunna arbeta med e-fakturor, e-recept och skatteregistreringar över landsgränserna.

Text: Marit Larsdotter