Kvalitet & Förnyelse

10
okt

Nya affärsmöjligheter med nanoteknologi

Att på förhand kunna bestämma vilka egenskaper ett material ska ha, eller att tillverka läkemedel som attackerar cancerceller men lämnar friska celler i fred. Det är exempel på utveckling som kan bli möjlig med nanoteknologins hjälp.

Maria Strømme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. När hon tillträdde sin tjänst blev hon Sveriges yngsta professor i ett teknikämne. Hennes passion för nanoteknologi har gjort henne till en uppskattad gäst i tv-program som Skavlan, och hennes Sommar-program i P1 gjorde att många fick upp ögonen för detta spännande forskningsfält.

– Jag vill höja medvetenheten om nanoteknologins potential, så att svenska företag inte missar de affärsmöjligheter som finns. Det är min främsta drivkraft för att sprida min forskning till en större publik.

Oväntade sidoeffekter
I sin forskning fokuserar Maria Strømme på funktionella material – att förändra strukturen hos material för att kunna anpassa dem till nya funktioner. Detta kan få praktisk betydelse inom flera områden där vi idag stöter på utmaningar – som energiförsörjning, hälso- och sjukvård och textilproduktion – och kan därmed förbättra livskvaliteten för många människor.

Hon och hennes forskargrupp på Uppsala universitet uppmärksammades stort över hela världen för upptäckten av det nya materialet Upsalite, som har en unik förmåga att absorbera fukt. Själv förklarar Maria Strømme att målet med hennes arbete är att lösa problem, inte att skapa nya produkter. En innovation av det här slaget kan dock vara en sidoeffekt av det arbetet, och kommer ofta oväntat. Det var fallet när hennes grupp upptäckte Upsalite.

– Vi försökte skapa ett nanoporöst material som kunde hjälpa kroppen att ta upp läkemedel som är svårlösliga då de intas oralt. I arbetet med det insåg vi plötsligt att vi stött på ett helt nytt material med unika egenskaper.

Verktyg för en hållbar värld
Sedan barndomen har Maria Strømme varit intresserad av logik och haft förmågan att urskilja och förstå strukturer. I nanoteknologin ser hon stora möjligheter att bygga en mer hållbar värld.

– Vi har nu kommit till den punkt där vi kan börja förse material med precis de egenskaper vi önskar. Det innebär att vi också har de verktyg vi behöver för att ställa om till en hållbar utveckling.

Nanoteknologi kan vara till nytta i alla branscher där man använder material: i läkemedels-, textil-, bygg- eller skogsindustrin, på energiområdet eller inom sjukvården. Med andra ord, varje företag som vill leda utvecklingen borde rikta blickarna mot nanoteknologin.

– Om du använder någon typ av material i din verksamhet så borde nanoteknologin vara högsta prioritet.

Utvecklingen på området går blixtsnabbt och de företag som redan nu intresserar sig för nanoteknologi kommer att ha ett försprång, menar Maria Strømme. Det är också anledningen till att hon vill öka medvetenheten som sitt forskningsfält. Nya rön kan ha betydelse för de material du använder i din verksamhet idag, eller helt komma att förändra marknaden. Håll ögonen på vilka framsteg som görs inom nanoforskningen, och vilka upptäckter och möjligheter som kan vara relevanta inom just din bransch, lyder hennes råd.

Biltävling i nanovärlden
Redan idag kan vi se de första konkreta resultaten av nanoforskningen. Förutom Upsalite har Maria Strømme och hennes forskargrupp utvecklat ett miljövänligt batteri gjort av cellulosa och en polymer som kan utvinnas ur biomassa, och som har en extremt snabb laddningskapacitet.

När hon blir ombedd att nämna några favoritinnovationer – vid sidan av sina egna – berättar Maria Strømme om nya läkemedel som kan punktmarkera cancerceller, något som kommer att få stor betydelse i kampen mot cancer. En annan spännande utveckling är de fjärrstyrda nanobilar som 2017 tävlade i världens första nanobilrace. De kan också användas för att döda cancerceller.

Men, påpekar Maria Strømme, störst påverkan har nanoteknologin än så länge haft i något vi alla använder varje dag: transistorer i datorer och mobiltelefoner.

– Datorindustrin och behovet av elektronmikroskopi banade väg för forskning på många andra områden. Det lade grunden till allt det arbete vi gör idag.

Ingen tid att förlora
Maria Strømme har stor framtidstro. Tack vare nanoteknologin kommer vi att ha redskapen för att lösa många av de utmaningar vi ser idag. Vi har dock ingen tid att förlora.

– Det finns en känsla av brådska, det kommer inte att ske av sig självt. För att göra verklighet av de möjligheter som nanoteknologin erbjuder måste vi agera nu. Vi måste utforska nya innovationer, vi behöver företag som ser affärsmöjligheterna och investererare som är villiga att ta risker.