Kvalitet & Förnyelse

10
okt

Vilken är Sveriges Modernaste Myndighet?

Sverige har 340 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Men vilken av dem har gjort sig mest förtjänt av titeln Sveriges modernaste? Och vad anser myndigheterna själva är deras styrka?

Den svenska statsförvaltningen av idag håller mycket hög klass. Det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten, modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare. Sedan 2009 utses i samband med Kvalitetsmässan Sveriges Modernaste Myndighet.

Vinnaren utgör en förebild och ett inspirerande exempel. För de myndigheter som deltar i tävlingen innebär det också en möjlighet att få sin verksamhet utvärderad och få återkoppling på sitt utvecklingsarbete.

De tre myndigheter som har chans att tilldelas utmärkelsen i år är Ekonomistyrningsverket, Upphandlingsmyndigheten och CSN.

Myndigheternas generaldirektörer svarar på frågan “Vad ser du som myndighetens styrka i tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet?”

Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket:
– ESV:s styrka är att vi är bra på det vi gör. Vi har en hög professionell kompetens, bra koll på våra kunder och uppdragsgivare och väl fungerande processer. Den styrkan tar vi nu med oss in i en kulturell förflyttning mot mer nytänkande och utvecklingsfokus.

Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten:
– Samhället står inför stora utmaningar och förändringsbehovet är enormt. Offentliga inköp är en stor del av den svenska ekonomin och är därför ett viktigt verktyg för samhällsutvecklingen. I detta har Upphandlingsmyndigheten en viktig roll, vi ska vara den drivande och stödjande myndigheten i utvecklingen. En nybildad, liten myndighet med ett stort uppdrag. Vi har på kort tid klarat av att etablera en ny myndighet parallellt med att vi har lyckats leverera stöd till våra kunder. Med hjälp av dialog, samverkan och målfokus har vi lagt rälsen medan vi kör, och det har vi kunnat göra tack vare ett stort engagemang från alla medarbetare och med ett tydligt fokus på både samhällsnytta och kundnytta.

Christina Forsberg, CSN:
– CSN:s styrka är att vi tar ansvar för uppdraget, levererar ett bra resultat och samtidigt utvecklar hur vi skapar samhällsnytta, kundnytta och medarbetarnytta. Vi gör det tillsammans – chefer och medarbetare – för att nå längre.

Samtliga slutnominerade myndigheter medverkar i seminariet Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Vem som tar hem utmärkelsen avslöjas under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 12 november. Den vinnande myndigheten belönas med en prisskulptur och en prissumma på 50 000 kr. Pengarna ska gå till en inspirerande utvecklingsaktivitet inom myndigheten, som beslutas i samverkan med personalorganisationerna.