Kvalitet & Förnyelse

28
sep

Skapa en snällhetskultur på din arbetsplats

På en välfungerande arbetsplats hyser medarbetarna tillit till varandra, är generösa med beröm, gläds åt varandras framgångar och tar ansvar för att lösa problem. Och givetvis råder det nolltolerans mot gnäll. Birger Lycken, ledarskapskonsult på Westander, delar med sig av tips för att skapa en snällhetskultur på jobbet.

Snällhet på jobbet handlar om att vilja andra väl och agera därefter. Det bör inte förväxlas med mesighet, oförmåga att fatta beslut eller konflikträdsla. I stället innebär det ett medvetet val av förhållningssätt, inriktat på handling, där man försöker hjälpa varandra att lösa problem. Den klassiska regeln att behandla andra som man själv vill bli behandlad är en bra utgångspunkt för den som vill bidra till en snällhetskultur på jobbet.

Organisationsforskning visar att team och arbetsplatser där medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra också presterar bättre. En kultur där medarbetarna vill varandra väl gynnar både samarbetet, kreativiteten och ansvarstagandet på arbetsplatsen. Därför bör man motarbeta gnällkulturen, eftersom gnäll snarare underminerar ansvarstagande och motverkar förändring.

Ett tecken på att något bör klassas som gnäll, snarare än konstruktiv kritik, är att det rör sig om svepande omdömen utan tydlig mottagare eller lösning. Det kan till exempel vara uttalanden av typen: ”Vi är för dåliga på att informera varandra här på företaget”. Här är det oklart exakt vad talaren syftar på, vad som bör göras, eller ens vem som ska göra något åt det. Som chef eller kollega bör man inte låta det passera utan att reagera. Försök i stället hjälpa din kollega att bli mer konkret, att ringa in problemet och föreslå en lösning.

Birger Lyckens tips till dig som vill främja en snällhetskultur på din arbetsplats:

1. Säg hej till alla
Hälsa på dina kollegor när ni träffas första gången under dagen. När alla pratar med varandra ökar tilliten, samhörigheten och kunskapen om kollegornas kompetens.

2. Visa ditt engagemang
Visa ditt personliga engagemang när du har en diskussion eller ett möte med en kollega. Entusiasm smittar och ditt bidrag kan ge kollegan kraft att genomföra sin idé.

3. Ge mycket beröm
Slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

4. Kritisera i enrum
Bidra till en kollegas kompetensutveckling genom att ge kritik i enrum – aldrig inför andra. Konstruktiv kritik är avsedd som en hjälp till kollegan och förebygger konflikter.

5. Be om återkoppling
Be kollegorna om återkoppling på dina egna arbetsinsatser och fråga vad som konkret kan göras bättre till nästa gång. På en lärande arbetsplats pratar man med och inte om varandra.

6. Våga göra fel
Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när kollegor vågar vara öppna.

7. Förvänta dig mycket
Visa att du har högt ställda förväntningar på kollegorna genom att ge dem stort förtroende. Människors agerande påverkas mycket av de förväntningar omvärlden har på dem.

Källa: Ledarskapshandboken 2021, Westander