Kvalitet & Förnyelse

21
maj

Anders Ygeman söker digitala förebilder bland kommunerna

Delade tillgångar, smartare konsumtion och färre onödiga transporter. Det är några av de största vinsterna digitaliseringsminister Anders Ygeman, hoppas att kommunernas digitalisering kan skapa. Från regeringens sida vill han satsa på öppna data.

Utbyggnaden av bredbandsnätet och 5G-nätet står allra överst på listan med digitaliseringssatsningar som Anders Ygeman vill göra framöver.

— Regeringen arbetar med grundläggande och säker infrastruktur, även i form av till exempel e-legitimering och digital post som gör det möjligt för offentlig sektor att leverera effektiva och användarvänliga tjänster.

— Vi arbetar också för att skapa goda förutsättningar för innovativ och datadriven förvaltning, som möjliggör smarta lösningar i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Regeringen har nyligen gett flera uppdrag kring just öppna data och nya tekniker. Mycket av digitaliseringen drivs av privata aktörer, men regeringen är aktiv med strategiska satsningar där det behövs och genom att ta initiativ till att ändra regelverk som skapar onödiga trösklar för innovation.


Varför prioriteras just de här satsningarna?

— Bredbandsutbyggnaden är avgörande för att ge alla medborgare tillgång till väl fungerande digitala kommunikationsmöjligheter. Och regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation kommer att göra det möjligt för aktörer utanför den offentliga sektorn att bidra till samhällsutvecklingen.


Och vad gäller landets kommuner – var ser du de största möjligheterna?

— Digitala lösningar kan bidra till att lösa de demografiska utmaningar vi står inför, med en åldrande befolkning och minskade skatteintäkter. Det kan handla om automatiserat stöd i beslutsfattande men också om tekniska hjälpmedel inom äldreomsorgen, till exempel uppkopplade övervakningslarm. Vi ska använda digitaliseringen för att effektivisera och förbättra välfärden, till exempel genom att dela på tillgångar, konsumera smartare och undvika onödiga transporter.


Var ser du kommunernas tuffaste utmaning när det gäller digitalisering?

— Att bygga digital infrastruktur är ofta kostsamt och resurskrävande. Därför måste vi uppmuntra och stödja de kommuner som kommit långt i sitt digitaliseringsarbete, så att deras idéer och satsningar kan skalas upp och användas av fler. Samtidigt är tillgången till bredband fortfarande otillräcklig i många mindre kommuner. Det gör det svårare för kommunerna att genomföra en mer omfattande digitalisering av sina verksamheter. Här har regeringens bredbandsstöd en viktig funktion att fylla. När fler medborgare ges tillgång till bredband, kommer också kommunernas möjlighet att använda sig av digitalisering i sitt arbete att öka.


Om du får skicka med en önskan till kommunernas digitaliseringsarbete, hur lyder den?

— Min uppmaning är att kommunerna och kommunsektorn, inklusive SKL, Inera och Kommentus, ska jobba närmare Digg och att vi tillsammans kan bygga upp en förvaltningsgemensam infrastruktur.

 

Text: Marit Larsdotter