Kvalitet & Förnyelse

21
maj

Ny utbildning ska ge statsanställda stadig grund

Tillitsdelegationen har av regeringen fått i uppdrag att i maj 2020 föreslå hur en obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan se ut. Christina Forsberg, generaldirektör för CSN och ny ordförande i delegationen, hoppas att den ska höja medvetenheten om den offentliga sektorns speciella villkor.

Än är arbetet i sin linda men den utgångspunkt för uppdraget som delegationen fick i slutet av mars är att skapa en utbildning som är gemensam för de runt 260 000 människor i Sverige som arbetar i statens tjänst. Oavsett om man är polis, jobbar på ett statligt universitet eller museum, eller är anställd på Regeringskansliet eller hos Länsstyrelsen.


Varför ska de statligt anställda gå en utbildning?

— Det är ett önskemål från riksdag och regering att alla ska veta vad det innebär att vara statstjänsteman – att man har koll på offentlighet och sekretess, risken för korruption och statlig värdegrund. Idén är att skapa en bottenplatta av kunskap som är gemensam för alla inom staten, säger Christina Forsberg.

Många myndigheter har redan egna utbildningar för anställda i dessa frågor men tanken är alltså att skapa en gemensam plattform. Sen skiljer sig uppdragen väldigt mycket åt beroende på om man jobbar med direkta möten med medborgare, med EU-frågor eller med någonting helt annat. Christina Forsberg kan mycket väl tänka sig att förslaget blir en gemensam utbildning som sedan har många olika påbyggnader, beroende på vad den enskilde statligt anställd gör.

— Likaså kan det kanske behövas olika påbyggnad beroende på om den anställde är helt ny i statlig förvaltning eller redan arbetat 20 år.

Ytterligare en vinst med en gemensam bas skulle kunna vara att rörligheten för anställda mellan myndigheter eller andra statliga arbetsplatser underlättas.

Delegationens arbete med att forma en utbildning har knappt börjat. Hur kursen utformas är en öppen fråga. Ska deltagarna mötas fysiskt, kanske över yrkesgränserna så att det är deltagare från regeringskansliet och polisen på samma kurs? Ska utbildningen vara digital? En film med tillhörande diskussionsövningar? Det är för tidigt att säga.

— Generellt kan man väl säga att om man ska tillägna sig ny kunskap räcker det inte att bli tillsagd att göra på ett visst sätt. Det krävs insikter som gör att jag förändrar eller blir medveten om ett beteende. Oavsett hur kursen är upplagd tror jag inte på enbart katederundervisning.


Finns det någon liknande typ av utbildning för offentlig sektor i andra länder?

— Bra fråga, det vet jag inte.

Vad hoppas du att en utbildning av det här slaget kan leda till?

— Jag hoppas och tror att den stolthet jag mött under mitt arbetsliv, varav 20 år som chef i statlig tjänst, ska förstärkas. Att vi ytterligare ska bygga på känslan av att det är ett roligt, fint och viktigt uppdrag att arbeta för staten – att få vara en självklar del av det goda samhället.

 

Text: Marit Larsdotter