Kvalitet & Förnyelse

9
sep

Bra digitalisering kräver både kreativitet och struktur

Mindre statisk kunskap och mer livslångt lärande. Mindre kontrollerande, mer tillit. Ann Hellenius, CDO/CIO Scandic Hotels, berättar om vilket slags ledarskap som krävs för en omställning till digitaliserade verksamheter.

Vid förra upplagan av Kvalitetsmässan belönades Elsäkerhetsverket med utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet. Avdelningschef Kim Reenaas berättade i ett av Kvalitetsmässans tidigare nyhetsbrev att när hon föreläser om sitt arbete är en viss fråga från åhörarna vanligare än andra: ”Hur får man alla med sig på tåget?” Hennes svar: ”Det får man inte. Det handlar snarare om att ha så många hållplatser i sitt förändringsarbete att människor kan kliva på allteftersom.”

Ann Hellenius har jobbat med digitalisering och ledarskap sedan 1998, i både privat och offentlig sektor, och föreläser om digital transformation, ledarskap, innovation och mångfald. Hon har arbetat som digital strateg, byggt upp ett eget konsultbolag och drivit Stockholm stads arbete för att skapa en smart stad (vilket bland annat resulterade i utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun). I dag driver Ann Hellenius hotellkedjan Scandics digitala utveckling som CDO/CIO och sitter med i regeringens digitaliseringsråd.

Hur tänker du om tåget? Hur får man medarbetarna med sig?
— Jag tänker att man måste kunna bemästra och hantera människors rädslor – rädslan för att inte hänga med, för att inte förstå den digitala utvecklingen. Man behöver inse att de flesta människor har en starkare rädsla för att misslyckas än önskan om att lyckas. De flesta hatar att förlora mer än vad de älskar att vinna. Som ledare behöver man vända upp och ner på detta och visa på möjligheter framåt.

Vilken brukar vara den största utmaningen?
— Att klara av att jobba i flera takter samtidigt: innovativt och agilt, men också på ett sätt som säkrar stabilitet och kontinuitet. Man måste jobba över gränserna både inom den egna organisationen och med partner i det ekosystem som man verkar i, allt för att dra nytta av möjligheterna digitaliseringen ger. Samtidigt ska man säkra stabiliteten och prioritera integritet och informationssäkerhetsfrågor.

Man har ju som ledare oftast den grupp man har … vilket är ditt viktigaste råd till den ledare som vill skapa en organisation som kan hantera snabba förändringar?
— Jag tror på enkel- och tydlighet i ledarskapet och på att skapa en kultur som kännetecknas av en nyfikenhet och lust att prova på, learnability. Och så behövs det ett fokus på mångfald och inkludering för att kunna skapa ett innovativt klimat.

Du har sagt att ”79 % av alla tvååringar använder internet i dag – vad händer när dessa tvååringar en dag kommer ut i samhället?”. Vad är ditt eget svar?
— Vi behöver inse att vi har en uppväxande generation som kommer att tänka kring digital utveckling på ett annat sätt än vi som är i majoritet på ledande befattningar i dag. Och vi behöver inte vänta på att tvååringarna ska växa upp, vi ser detta redan på generation z. Det uppväxande släktet tänker sömlöst kring det analoga och digitala, det smälter helt ihop för dem. De kommer att ha helt andra förväntningar på interaktion med organisationer. De är våra framtida medarbetare och medborgare och det gäller att kunna förhålla sig till, och möta, deras förväntningar för att vara relevant, säger Ann Hellenius.

Text: Marit Larsdotter