Kvalitet & Förnyelse

30
okt

Så ser framtidens skola ut

När Sveriges politiker och tjänstemän i år samlas på Kvalitetsmässan är det många ekonomiskt blödande kommuner på plats för att diskutera samhällets utmaningar – och lösningar. För skolan är utmaningarna många och stora, bland annat att den ökande vandalismen får miljökonsekvenser. Det skriver Vicky Laflamme, arkitekt och designchef på Parmaco.

Skolan och skolmiljön är viktiga på agendan av många anledningar. Dels då problemen är många och omfattande; allt från lärarbrist och lokalbrist till minskade kommunala resurser, försämrade skolresultat och en allt mer ökande otrygghet med lärare som förlorar sin auktoritet mot lättkränkta elever. Dels den viktiga roll som skolan spelar för oss alla.

Under året har ett par skolor, där Parmaco bistått med lokaler, satts i brand och de permanenta skolbyggnaderna har brunnit ned. På båda platserna gick samhället samman och stöttade och hjälpte skolans elever och personal. Man sörjde sina skolor och det blev väldigt tydligt hur viktig skolan är för oss. Den ska vara en trygg plats i vardagen där hoppet om en bra framtid möjliggörs. Med denna insikt borde vi kunna ha riktigt bra skolor, ändå märker vi hur vandalismen ökar i takt med att disciplinen minskar.

Miljövänligt material väljs bort på grund av vandalism
Varje dag möter vi skolledningar och kommunpolitiker på landets olika skolor. Detta parat med Parmacos mångåriga erfarenhet av att bygga modulskolor både i Finland och i Sverige, som måste anpassas efter rådande förutsättningar och att vi därför alltid måste ligga i framkant, gör att vi kan dra vissa slutsatser. Bland annat att finska skolor inte har samma problem med stökiga elever som vi har och att det får konsekvenser här.

En sådan konsekvens är att kommunerna alltmer väljer bort brännbart material som träfasader när nya skolor ska byggas, trots att trä är det mest hållbara och miljövänliga materialet. Likaså har man börjat se över papperskorgar inne på toaletterna då det eldas i dessa, och SISAB, som äger merparten av Stockholms stads skolor, vill nu att alla vattenkranar ska ha en tryckblandare som stängs av automatiskt så att man inte kan lämna vatten rinnande med flit.

Man ser även hur man planerar och bygger lokalen så att det inte finns skrymslen och vrår som kan användas vid mobbning. Numera när jag ritar nya skolbyggnader måste jag ta hänsyn till vandalism vid planering av design och utformning. Hur hamnade vi här?

Nytt sätt att tänka vid nybyggnation sparar pengar
Det är kärva ekonomiska tider i landets kommuner. Enligt SKL:s senaste rapport beräknas ett 90-tal kommuner redovisa underskott i år, samtidigt som det enligt finansdepartementet kommer behöva byggas 1 400 nya förskolor och skolor till 2026. Hur löser man den ekvationen?

Vi förespråkar inte bara skolbyggnader som är lätta att anpassa efter skiftande behov, utan att man även tänker i helt nya banor vid nybyggnationer. I stället för att kommunen ökar sin skuldsättning genom att bygga stora permanenta skolor som kan riskera att stå delvis tomma och kosta pengar om elevantalet sjunker, kan man bygga en mindre permanent skola som innehåller alla teknikintensiva specialsalar som behövs oavsett antal elever. Runt den permanenta skolan har man sedan modulbyggnader med vanliga klassrum som man hyr och som lätt kan plockas bort när de inte behövs.

Vi anpassar arkitekturen efter den befintliga skolan så att helheten blir enhetlig och stadsbilden fin.

I Finland har vi just avslutat ett sådant projekt i Imatra stad. Ta gärna del av våra erfarenheter kring detta för nu måste vi alla tänka nytt för att få en fungerande skola i dag!

Text: Vicky Laflamme, arkitekt och designchef på Parmaco
Foto: Parmaco

 

Om Parmaco
Parmaco är ett finskt bolag med 60 års erfarenhet av att bygga och hyra ut arkitektritade modulbyggnader till skolor och förskolor. Byggnaderna skräddarsys efter kommunens önskemål och de kan anpassas efter skiftande behov över tid. Alla Parmacos byggnader uppfyller de krav som kommunerna ställer, vanligtvis gäller samma höga krav som på permanenta byggnader, såsom krav inom isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö.
Läs mer på parmaco.se.