Kvalitet & Förnyelse

2
dec

Lidingö stad vill göra det svåra enkelt

Lidingö stad blev Sveriges DigitaliseringsKommun 2019, bland annat för att man har lyckats integrera sina ambitioner för utveckling fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen.

Just denna helhetssyn och förmågan att involvera både medarbetare och medborgare var något som lyftes fram när utvecklingschef Sara Penje och stadsdirektör Daniel Broman intervjuades i Kvalitetsmässans TV-studio.

Sara Penje:
– Vi har skapat en helhet, trots vår storlek, som inbegriper ganska många områden. Vi har också lyckats kommunicera det här i vår styrkedja. Vi försöker prata samma språk, vi försöker göra det svåra enkelt. Digitalisering är inte lätt, och det kan vara en vattendelare.

Daniel Broman:
– Mycket av det som vi gör är kanske inte nytt, men vi har lyckats knyta ihop de här sakerna och paketera dem på ett bra sätt. Det tror jag gäller alla kommuner som var nominerade, att man jobbar just med medborgarnyttan. Vi gör ju inte en digitalisering för digitaliseringens skull utan den ska leda till något i slutändan.

Ett exempel på hur digitaliseringen kan hjälpa kommunen att bättre använda sina resurser kommer från utbildningssidan:

– Kan vi till exempel screena elever som går i årskurs ett, och fånga upp dem som har läs- och skrivsvårigheter, kan vi sätta in insatser tidigt. Då slipper vi upptäcka detta i årskurs fem eller sex. Det innebär en väldigt stor vinst för eleven, men också att vi kan använda våra specialpedagoger och speciallärare på andra sätt. De kan finnas i klassrummen med eleverna i stället för att lägga mycket tid på testning. Det är ett sätt att jobba med digitaliseringen, säger Daniel Broman.

Att bli utsedd till Sveriges DigitaliseringsKommun innebär ett kvitto på att det arbete man lagt ner på digitaliseringen faktiskt gett resultat.

– Det betyder också att vi får ny energi att bli ännu bättre. Vårt utvecklingsarbete stannar ju inte här. Nu kavlar vi upp ärmarna och så blir vi ännu bättre, säger Sara Penje.

– Förhoppningsvis kommer vi att få möjlighet att besöka fler kommuner för att lära oss ännu mer, och förhoppningsvis kommer andra att vilja komma till oss och se vad vi har gjort. Att man delar med sig av goda exempel och lär av varandra är också ett sätt att hushålla med resurserna, säger Daniel Broman.

Om Sveriges DigitaliseringsKommun

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

Juryns motivering:

Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.

Genom en utpräglad samverkanskultur och en inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.