Kvalitet & Förnyelse

2
dec

Nykomling i Myndighetssverige har lagt rälsen medan man kör

En liten myndighet med ett stort uppdrag, som på kort tid gjort en lång resa. Så beskrivs Sveriges Modernaste Myndighet 2019, Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten är en relativt nybildad myndighet, med ett uppdrag som tidigare var fördelat på tre olika organisationer: Konkurrensverket, Miljöstyrningsrådet och Vinnova.

Den nya myndigheten fick en tuff start, berättade generaldirektör Inger Ek när hon medverkade på Kvalitetsmässan dagen efter att priset till Sveriges Modernaste Myndighet delats ut. Allt var inte på plats när myndigheten skapades.

– Vi har under kort tid både lyckats skapa en myndighet i samverkan med alla medarbetare, samtidigt som vi drivit på och levererat enligt vårt uppdrag, och tillsammans med våra kunder skapat det stöd som de har behov av. Vi har lagt rälsen medan vi kör, kan man säga. Det är tufft, men man måste ha målet i sikte och man måste vara medveten om att man behöver arbeta tillsammans.

– Vi gjorde väldigt mycket på kort tid. Vi satte dels ut riktningen och vår vision: Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Detta tillsammans med långsiktiga mål, en helt ny organisation och skapandet av ett nytt fysiskt kontor.

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer, men ska också vara pådrivande i arbetet med att skapa bättre offentliga affärer, genom att främja innovativa lösningar inom upphandling.

Inger Ek betonar vikten av att agera i samverkan – med medarbetare likväl som med kunder:
– Vi har börjat arbeta med en metod som handlar om att vi samskapar med våra kunder, det vill säga att vi lyssnar av vad de behöver för att sedan hitta lösningar som stöd till dem.

Vad är då hemligheten bakom utnämningen?
– Jag tror att hemligheten är att vi har lyckats göra detta under kort tid, allting samtidigt.

Om Sveriges Modernaste Myndighet

Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • kvalitet, enkelhet och effektivitet
  • engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • förnyelse och innovation
  • hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling

Juryns motivering lyder:

Den här myndigheten har gjort en lång resa på väldigt kort tid. När tre myndigheter och tre olika kulturer ska bli en, kan det bli grus i maskineriet. Man har målmedvetet och snabbt skapat en myndighet där alla drar åt samma håll. Där medarbetarengagemanget är högt och uppdraget är i fokus för att uppnå största möjliga samhällsnytta.

Upphandlingsmyndigheten är en liten myndighet med ett stort uppdrag: att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

I det uppdraget har man visat sig modern i sitt tänk och smart i sitt sätt att arbeta.