Kvalitet & Förnyelse

4
dec

Fokus på resultat och uppföljning skapar kvalitet i Sollentuna

Ett ökat fokus på resultat, uppföljning och analys, som säkerställer att kommunen levererar bästa möjliga kvalitet för varje skattekrona man får in – det är receptet som gjorde att Sollentuna tilldelades utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2019.

Sollentuna har visionen att vara Sveriges mest attraktiva kommun, något som verkar ha gett resultat när man nu utsetts till Sveriges KvalitetsKommun. Det är också en målsättning som kan väcka reaktioner.

– Ibland kan man få höra nästan lite kritiskt ”måste ni ligga i framkant inom alla områden, måste ni ha så höga ambitioner?” Svaret på det är faktiskt – ja, vi är skyldiga våra invånare det, sade kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes, när han tog emot priset på Kvalitetsmässans invigningsgala.

För några år sedan inledde kommunen sitt arbete med Kommunkompassen, som varit ett viktigt verktyg för att utvärdera kommunens verksamhet, effektivitet och styrsystem. Med dess hjälp kan man jämföra sig med andra kommuner och se vilka utvecklingsområden som finns. Det har också inneburit ett mer strukturerat arbete att följa upp resultat och kvalitet.

– Vi har varit väldigt fokuserade på att bli ännu mer tydliga med resultat – att följa upp noggrant resultatet i alla kommunens verksamheter. Nu har vi ett mer regelbundet och precist arbete med uppföljning, berättade Henrik Thunes när han intervjuades i TV-studion.

– Som politiker har vi naturligtvis det yttersta ansvaret för att säkerställa att vi får ut högsta möjliga leverans och effektivitet för varje enskild skattekrona som kommer in till kommunen.

– Det är upp till oss politiker att skapa visioner och bryta ner dem till olika mål, och staka ut vägen för att nå den här visionen. Men det är också ett viktigt arbete att se hur ofta och hur regelbundet vi säkerställer uppföljning av kvaliteten i de olika delarna.

Som exempel nämner Henrik Thunes att kommunstyrelsen numera har regelbunden dialog med alla kommunens nämnder. Men vad är då fördelen med detta fokus på uppföljning och analys?
– När vi skapar bättre uppföljning vet vi också att vi säkerställer att vi gör det bästa möjliga av vår ekonomi. Har vi en välskött ekonomi, har vi också välskötta verksamheter. Det där går ihop.

Samtidigt innebär det ett ständigt pågående arbete.
– Om vi inte ständigt ser över hur vi kan effektivisera och hitta nya smartare lösningar och nya arbetssätt, så kommer vi inte att lyckas framöver att ha en välskött ekonomi, och då kommer det att gå ut över våra verksamheter.

– Vi har en väldigt medveten strategisk inriktning att hela tiden få bästa möjliga kvalitet i våra välfärdsverksamheter och få goda resultat. Och det är ju de krav som medborgarna har all rätt att ställa på oss som ansvariga politiker och kommunledning.

Om Sveriges KvalitetsKommun

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun går till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Juryns motivering:

Sollentuna har i sin styrning tre övergripande mål: ”Trygghet och välfärd genom livet”, ”Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt” och ”Attraktiv och effektiv organisation”. Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av orsakerna till att dessa mål genomsyrar organisationen och ger kraft för att kunna ge brukarna god service till en rimlig kostnad.

En god finansiell styrka, hög kvalitet och låga kostnader inom flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de utmaningar som Kommunsverige står inför idag.