Kvalitet & Förnyelse

4
dec

Så får invånarna i Fyrbodal snabbast möjliga akutvård

Åtta minuter går ofta fort. Men inte när man väntar på ambulans. Åtta minuter kan vara skillnaden mellan liv och död. Tack vare arbetet inom Samverkande sjukvård kan invånarna i området Fyrbodal få snabbare hjälp vid livshotande tillstånd.

– Det handlar om att man kan ge vården närmare och snabbare genom att man samverkar, inte titta på organisationstillhörighet utan vem som finns närmast patienten, berättade Maria Klingberg, projektledare för Samverkande sjukvård, Västra Götalandsregionen, när hon deltog på Kvalitetsmässan.

Västra Götalandsregionens Samverkande sjukvård tilldelades GötaPriset 2019 för arbetet med ”Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik”. Det innebär att den kommunsjuksköterska som rent geografiskt befinner sig närmast patienten larmas samtidigt som ambulans vid akuta utryckningar.

Kommunsjuksköterskorna är anställda av respektive kommun, med uppdrag att ta hand om patienter med långvarigt vårdbehov, som kan vårdas i hemmet. Dessa sjuksköterskor har utrustats med en särskild larmapp i sina mobiler, som gör att SOS Alarm kan se var de befinner sig. När de är ute på uppdrag har de med sig en färdigpackad väska med mediciner och delvis samma utrustning som en ambulans. De har också fått en extra utbildning i akutvårdsinsatser.

När SOS Alarm får ett uppdrag som bedöms som prio 1, de mest akuta tillstånden, kan de alltså se om en kommunsjuksköterska finns närmare patienten än ambulansen, och larmar då ut båda samtidigt. Sjuksköterskan kommer först fram till patienten och kan påbörja behandlingen.

Man utgår helt enkelt från vilka resurser som finns närmast patienten. Det innebär en trygghet för invånarna, som kan få snabbare hjälp.
– Det innebär också en effektivisering av vården, att man faktiskt tar vara på de resurser som finns. Vi tänker väldigt mycket i stuprör inom vården, säger Maria Klingberg.

– Vi har många vårdorganisationer i Sverige idag. Var och en har ett tydligt uppdrag, men det finns alltid patienter som hamnar emellan: att man inte är vårdcentralens patient eller sjukhusets patient eller hemsjukvårdens patient. Vi behöver lappa igen de hålen.

Detta är också ett sätt att arbeta som med lätthet kan spridas till andra delar av Sverige.
– Det är många som har samma geografiska förutsättningar som vi har i Fyrbodal, som hade haft nytta av ett sådant här arbetssätt. På till exempel Öckerö har man påbörjat det här arbetet, och det finns andra delar av Sverige där man är intresserade.

Om GötaPriset

GötaPriset är den äldsta av Kvalitetsmässans fem utmärkelser, och delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. Vinnaren har valts ut bland totalt 383 insända bidrag.

Juryns motivering:

Åtta minuter går ofta fort. Men inte när man väntar på ambulansen. Åtta minuter kan vara skillnaden mellan liv och död.

Genom att tänka nytt och innovativt har man fått bort stuprören. I stället ser man alla vårdresurser, oavsett organisationstillhörighet, som en samlad gemensam resurs som finns där för invånarnas bästa.

Med teknikens hjälp, och med samverkan mellan SOS Alarm och kommunens sjuksköterskor, kan man via en app se var närmaste kommunsjuksköterska finns och även ge navigationshjälp. Resultatet blir en snabbare och närmare vård för invånarna i Fyrbodal.