Kvalitet & Förnyelse

Ingrid Betancourt
21
apr

Ingrid Betancourt om hot mot demokrati och klimat

En av de första talarna att bli klar till Kvalitetsmässan 2021 är Ingrid Betancourt, colombiansk politiker och antikorruptions­aktivist som i sex och ett halvt år satt som gisslan hos FARC-gerillan. Som en del i årets fokus på demokrati kommer Betancourt att diskutera hot och hat mot politiker, och vad detta betyder för demokratin. Hon medverkar också i ett seminarium som behandlar klimatfrågan.

Ingrid Betancourt bjuds in till Kvalitetsmässan i samarbete med Svenska kyrkan. Ärkebiskop Antje Jackelén betonar vikten av att alla krafter i samhället gemensamt sluter upp för att lösa klimatfrågan.

– Klimatfrågan är en fråga som varken vetenskapssamfundet eller politiken klarar ensam. Den är också en andlig fråga som handlar om våra värderingar, om vilket slags värld vi vill ha. Kring klimatutmaningen måste allt som är ett uttryck för mänsklig värdighet samverka. Vi ska inte lämna en springnota till våra barn och barnbarn, säger Antje Jackelén.

Om Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourts namn blev känt världen över 2002, då hon i samband med den colombianska president­valskampanjen kidnappades av FARC-gerillan. Efter att ha levt stora delar av sitt liv i Frankrike hade hon återvänt till Colombia för att arbeta politiskt för det gröna partiet. Där profilerade hon sig som en stark kritiker av korruption, och även av gerillans droghandel och dess sätt att använda sig av kidnappningar som politiskt vapen.

I över sex år var Betancourt gerillans fånge i den colombianska djungeln. Långa perioder hölls hon fastkedjad med begränsad tillgång till mat och vatten. Trots det hon utsattes för har Ingrid Betancourt ofta poängterat att hon inte eftersträvar hämnd på sina kidnappare. Sedan sin fritagning har hon i stället varit en uttalad röst för den sida som förespråkar dialog och försoning i Colombia, efter över 50 år av gerillakrig.

2016 slöts ett fredsavtal mellan gerillan och den colombianska regeringen, vilket satte stopp för den långa och blodiga konflikt som beräknas ha skördat över 200 000 liv. Hur man ska hantera de forna gerillakrigarna, och vilken roll de ska ges i det nya politiska landskapet, är dock en fråga som vållat häftig debatt. Betancourt menar att man nu har en unik chans att lämna de våldsamma åren bakom sig och skapa ett samhälle som vilar på en hållbar demokratisk grund.

– Det är väldigt viktigt att vi nu säger till Colombia att vi bygger en demokrati som är mogen nog att lyssna även på dem som begått brott, men sedan accepterat och undertecknat fredsfördraget, sa hon nyligen till New York Times.

 

Foto: Niklas Maupoix.