Kvalitet & Förnyelse

17
dec

Kommunernas utmaningar löser vi bäst tillsammans

År 2034 beräknar SCB att Sveriges befolkningsmängd passerar 11 miljoner invånare. Särskilt stor ökning sker i gruppen 80 år och äldre. Många av Sveriges kommuner har utmaningar med både ekonomi, tid och erfarenhet vid investeringar i kritisk samhällsinfrastruktur. Men det finns hjälp att få.

Sveriges befolkningsmängd ökar och vi blir allt äldre. Enligt Finansdepartementet behövs det 1400 nya förskolor och skolor och 560 äldreboenden i Sverige fram till 2026. Enligt SCB väntas antalet personer över 80 år öka med 300 000 till år 2030, och år 2019 hade 127 av Sveriges 290 kommuner ett underskott av äldreboendeplatser.

– En växande befolkning skapar möjligheter för tillväxt och välfärd, men kräver också en utbyggd social infrastruktur i form av nya skolor och äldreboenden. Detta är stora investeringar för en kommun, likväl är de kritiska att genomföra för att möta de ökande behoven och säkerställa en hållbar situation för kommunens invånare, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

Att klara uppgiften kräver pengar, erfarenhet, resurser och tid, vilket i många kommuner är en bristvara. Konsekvensen blir ofta tillfälliga och kostnadsdrivande lösningar.

Samverkan en nyckel till framgång
För många kommuner och regioner sker nybyggnation av samhällsfastigheter med flera års mellanrum. Företag som har fastighetsutveckling och förvaltning som sin kärnverksamhet utvecklar däremot kontinuerligt skolor och äldreboenden runt om i Sverige.

– Vår vardag handlar om att tillsammans med den offentliga sektorn bidra till att lösa dessa behov, ett samarbete som möjliggör flexibilitet, innovation och att våga prova nya vägar för att hitta den optimala lösningen, säger Nils Styf.

Äldreboende och grundskola i samma byggnad
Ett exempel på innovation är den kombinerade grundskolan och äldreboendet som Hemsö just nu utvecklar i Göteborg, med Göteborgs stad som hyresgäst. De båda verksamheterna kommer att inrymmas i samma fastighet på olika våningsplan. Här finns gemensamma mötesplatser och aktiviteter där de boende på äldreboendet och eleverna på skolan kan träffas och ha ett givande utbyte över generationsgränserna. Eleverna får en naturlig nära koppling till den äldre generationen samtidigt som idrottshallar och skolgård skapar ökade möjligheter till rörelse för äldre.

Genom att ha två olika verksamheter i samma fastighet finns dessutom flera ekonomiska fördelar. Funktioner i huset, som tillagningskök, idrottssal och garage, samnyttjas och hanteras av till exempel ett vaktmästeri, ett storkök och ett städbolag. Det medför lägre kostnader för både årshyra och inköp av externa tjänster. Dessutom blir marknyttjandet bättre då flera verksamheter ingår.

– Stora investeringar i samhällsfastigheter behöver göras i många kommuner i Sverige. Ta hjälp av en erfaren privat fastighetsaktör som gör detta hela tiden. Tack vare den kompetens och erfarenhet som har byggts upp under åren i hundratals fastighetsprojekt kan vi på Hemsö hjälpa kommunerna att tänka i nya banor så att den verksamhet som ska bedrivas i huset får bäst förutsättningar och blir hållbar över tid, säger Nils Styf.