Mötesplatsen för offentlig sektor

Kvalitetsmässan / 11–13 november 2025 / Svenska Mässan

inspiration och utveckling för offentlig sektor

Kvalitetsmässan är mötesplatsen för alla som leder och utvecklar vår gemensamma välfärd. Sedan 1989 har Kvalitetsmässan presenterat de bästa förnyelseprojekten och bidragit till diskussionerna om hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare.

Vid sidan av att erbjuda viktig kompetensutveckling för dig som är verksam inom offentlig sektor är Kvalitetsmässan också en arena för diskussion av aktuella samhällsfrågor. Kvalitetsmässans fem utmärkelser bidrar till att programmet innehåller en uppsjö av goda idéer och exempel på innovation.

om Kvalitetsmässan

Tema 2025: Den smarta välfärden

bilder från kvalitetsmässan

ny process för Sveriges kvalitetskommun

Inför Sveriges KvalitetsKommun 2025 har Kvalitetsmässan och Sveriges Kommuner och Regioner arbetat fram en ny utvärderingsprocess. Syftet är att i ännu större utsträckning lyfta fram det som bidrar till en innovativ och omtänksam välfärd för invånarna. Dessutom instiftas ett hedersomnämnande för kommuner som haft en särskilt positiv utveckling.

Läs mer om förändringarna

utmärkelser som belönar förnyelse och förbättring

I samband med Kvalitetsmässan delas fem utmärkelser ut till förebilder och goda exempel från offentlig sektor. Utmärkelserna fungerar som en utvecklingskatalysator för kommuner, regioner och statliga myndigheter som ligger i framkant och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

läs mer om utmärkelserna

Kvalitetsmässan arrangeras i samverkan med: