Kvalitet & Förnyelse

16
feb

Framtidens e-hälsa sätter människan i centrum

Smarta e-tjänster och teknik som ger möjlighet till egenmakt för patienten, det står i fokus när statssekreterare Maja Fjaestad är ordförande i juryn för SveaPriset. Som en del i arbetet med att uppnå Sveriges vision för e-hälsa kan SveaPriset hjälpa till att uppmärksamma innovationer på området.

Coronapandemin har skyndat på utveckling inom e-hälsa, inte minst har det fått till följd att många äldre nu tar del av digitala tjänster. Digitala vårdbesök har ökat, liksom användandet av andra smarta e-tjänster.

Målsättningen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Regeringen arbetar på olika sätt för att förverkliga visionen och står tillsammans med flera andra organisationer bakom SveaPriset, som belönar innovationer inom e-hälsa.

 

I november deltog Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet och ordförande i juryn för SveaPriset, på Vinnarkonferensen och pratade om hur långt vi har kommit på vägen mot målet, vilka utmaningar som finns, och vad regeringen gör för att visionen ska bli verklighet.

På lagstiftningsområdet pågår det flera relevanta utredningar, bland annat den utredning om informationsöverföring inom vård och omsorg, som lämnade sitt delbetänkande i början av året. Syftet är att det ska bli lättare för olika verksamheter inom en kommun att dela patientuppgifter mellan sig, till exempel mellan äldreomsorg och socialtjänst.

Maja Fjaestad betonar att Sveriges vision för e-hälsa sätter människan i centrum. Det handlar inte om digitalisering för digitaliseringens egen skull, utan hur vi ska använda digitalisering för att uppnå en bättre vård. Hon avslöjar också att hon i juryarbetet kommer att ha lite extra fokus på patientperspektivet. Är det här en innovation som stödjer patienten, som sätter brukaren och professionen i centrum, och som ger möjlighet till egenmakt och självkontroll?

 

Fakta

Vision e-hälsa 2025
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta förmänniskor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

En ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet. Som grund för arbetet behöver berörda aktörer skapa nödvändiga förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter i såväl det vardagliga som i det långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Läs mer på ehalsa2025.se >>

SveaPriset 2021
SveaPriset belönar innovationer inom e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöver finansiering för fortsatt utveckling samt för att sprida resultat och erfarenheter.

Skicka in ditt bidrag senast den 31 mars på sveapriset.se >>