Kvalitet & Förnyelse

26
okt

Unga chefer slår larm – kräver stöd och tydlighet i offentlig sektor

Sverige riskerar en ledarskapskris i offentlig sektor. Med en åldrande chefskår och en ny generation chefer på ingång, är frågor om stöd, introduktion i rollen och arbetsbelastning mer aktuella än någonsin.

– Nästan alla chefer i offentlig sektor upplever sina uppdrag som meningsfulla och viktiga, men vi ser en oroande trend där unga ledare känner att de inte får det stöd och den tydlighet de behöver. Ska vi lyckas locka de bästa till chefsroller inom offentlig sektor är det dags att ta dessa signaler på allvar, säger Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Överflödiga arbetsuppgifter skapar frustration
Enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Ledarna, där 1 008 unga chefer deltog, upplever 47 procent av de unga cheferna inom offentlig sektor att de ofta måste utföra arbetsuppgifter som inte ligger inom chefsuppdraget och som inte skulle behöva utföras om verksamheten var annorlunda organiserad, jämfört med ett snitt på 40 procent i hela urvalsgruppen. Denna känsla av ineffektivitet är inte bara en källa till frustration och stress utan undergräver även deras yrkesroll.

Introduktion brister eller saknas helt
Introduktion i chefsrollen är av stor vikt för att lyckas som ny i rollen som chef. Det är anmärkningsvärt att en av fyra unga chefer inom offentlig sektor anger att de inte fick någon formell introduktion överhuvudtaget. Ännu mer bekymrande är att endast 15 procent av dessa unga chefer beskrev sin introduktion som utmärkt eller mycket god, vilket indikerar att brister i introduktionsprocessen är ett utbrett problem.

Risk för chefstapp
Bland unga ledare inom offentlig sektor överväger 36 procent att lämna sina chefspositioner, vilket är något högre än genomsnittet på 33 procent bland alla chefer. Denna statistik understryker den osäkerhet och stress många unga chefer i offentlig sektor upplever.

– Det är avgörande att vi investerar i stödstrukturer för unga chefer, särskilt inom offentlig sektor, förklarar Andreas Miller.

Seminariet belyser viktiga frågeställningar
Dessa frågor kommer att utforskas ytterligare under seminariet Unga chefer i offentlig sektor: Från ambition till inflytande på Kvalitetsmässan den 21 november, kl. 13.15-14.00. Panelen, som inkluderar experter och praktiserande chefer, kommer att diskutera unga chefers förutsättningar och möjligheten att påverka samhället och bidra till förändring inom offentlig sektor.

FAKTA: Resultat från Novus-undersökningen bland unga chefer

  • 47 % av unga chefer inom offentlig sektor upplever att de ofta måste utföra arbetsuppgifter som verkar onödiga, jämfört med 40 % i hela urvalsgruppen.
  • 24 % av unga chefer inom offentlig sektor rapporterar att de inte fick någon formell introduktion, liknande siffran för hela urvalsgruppen.
  • Med bara 15 % av de unga cheferna som betecknar sin introduktion som “utmärkt” eller ”mycket god”, framträder en tydlig bild av utbredda problem i introduktionsprocessen.
  • 36 % av dessa unga ledare överväger att lämna sina chefspositioner, en siffra som understryker behovet av stöd och tydlighet i deras roller.