Kvalitet & Förnyelse

13
nov

“Samarbete mellan den offentliga och privata sektorn är helt avgörande”

Digitalisering pekas ut som en av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en hållbar framtid för välfärden. Civilminister Erik Slottner och Palle Lundberg, vd för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), fördjupar sig i ämnet under Kvalitetsmässan 2023.

Den digitala utvecklingen har under senare år skapat helt nya möjligheter för den offentliga sektorn. Nya tekniker och artificiell intelligens (AI) har öppnat dörren till automatiserade processer, mer korrekt medicinsk diagnostik och en mängd online-tjänster som ökar både effektiviteten och tillgängligheten för medborgarna. Palle Lundberg, vd SKR, berättar mer:

– Det sker väldigt mycket positiv utveckling i kommuner och regioner runt om i landet. Ett framgångsrikt exempel är plattformen 1177.se, som visar på hur digitaliseringen har förbättrat både sjukvårdstjänster och tillgängligheten för medborgarna. Det har förenklat hela hälsovårdsprocessen avseendevärt, säger han och fortsätter:

– Likaså har kommunerna tagit stora steg framåt inom äldreomsorgen genom användningen av välfärdsteknik. Det är ett annat exempel på hur digitalisering kan förbättra både våra tjänster och livskvaliteten för äldre medborgare.

Vi måste hitta en balans som ger utrymme för IT-frågorna att få den uppmärksamhet de förtjänar.

Civilminister Erik Slottner ser också positivt på digitaliseringen och delar bland annat med sig av hur AI-teknik har visat sig vara en viktig resurs för Region Halland och Västra Götalandsregionen:

– AI för bildanalys hjälper regionerna att upptäcka bröstcancer och sällsynta sjukdomar i mycket tidigare stadier än förr, vilket ökar chanserna för framgångsrik behandling och att rädda liv, säger Slottner.

Behov av samordning och prioritering
Men trots pågående utveckling med många goda exempel, finns det brister och utmaningar med den digitala infrastrukturen. Allt från gamla IT-system som har fastnat i föråldrade strukturer till svårigheter att skapa interoperabilitet. Palle Lundberg påpekar att digitaliseringen inte sker enhetligt och att tempot inte alltid är tillräckligt snabbt för att möta välfärdens framtida utmaningar.

– Många kommuner och regioner kämpar, trots tillgängliga digitala lösningar, med att implementera dem och förändra sina arbetsmetoder för att maximera dess nytta. Här behöver det finnas stöd och incitament för att underlätta övergången till en mer digitaliserad verksamhet, säger Lundberg.

Erik Slottner understryker detta och tillägger tidsbrist som ytterligare en utmaning. Kommunerna ställs ständigt inför en mängd olika prioriteringar och krav, där IT-frågor måste konkurrera med andra angelägenheter som ofta rankas högre på agendan.

– Vi måste hitta en balans som ger utrymme för IT-frågorna att få den uppmärksamhet de förtjänar. För att säkerställa att den digitala utvecklingen går framåt på ett smidigt och effektivt sätt krävs en helhjärtad insats från alla instanser, säger Slottner.

Samarbete över sektorer
För att lyckas möta dessa utmaningar och skapa en mer digitaliserad välfärd betonar både Erik Slottner och Palle Lundberg vikten av samverkan mellan olika sektorer.

– Samarbete mellan den offentliga och privata sektorn är helt avgörande i det här sammanhanget. Offentliga organisationer har sällan varken resurser eller kompetens att utveckla de avancerade digitala program och lösningar som behövs för att modernisera och effektivisera verksamheter. Det är här privata företag kommer in i bilden, som har både expertisen och kapaciteten som krävs för att skapa och leverera dessa lösningar, säger Slottner och fortsätter:

– För att uppmuntra till sådana här samarbeten har regeringen bland annat ökat anslaget för innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering, och avsätter nu en halv miljard kronor årligen för att främja olika typer av digitala insatser.

Sverige har ett av de bästa utgångslägena i världen.

Palle Lundberg menar också att samarbete över sektorsgränser är en avgörande faktor. Han pekar ut fyra områden som är särskilt viktiga att fokusera på och utgå från: stundande samhällsutmaningar, lojalitet med invånarna, starkt ledarskap och förmåga att agera i stunden.

– En digital välfärd handlar om att sätta medborgarna i centrum och möjliggöra en smidig och flexibel offentlig sektor som är redo att möta framtidens utmaningar. Med starka partnerskap och en gemensam vision kan vi skapa en framtid där digitaliseringen bidrar till en ökad delaktighet, trygghet och kvalitet i medborgarnas liv, säger han och fortsätter:

– Sverige har ett av de bästa utgångslägena i världen. Om vi sätter ned foten, pekar ut en gemensam riktning och kraftsamlar mellan det offentliga och näringslivet – då har vi alla förutsättningar att bli en nation som inte bara ligger i topp i rankingar, utan även leder utvecklingen, skapar tillväxt och kan visa att vi möter samhällets behov på nya sätt. Här har civilministern ett viktigt uppdrag och en stor möjlighet att samla alla berörda och skapa det handslag som behövs för att öka utvecklingstakten.

Kvalitetsmässan 2023
Under Kvalitetsmässan ger civilminister Erik Slottner och Palle Lundberg, vd för SKR, en inblick i digitaliseringens utveckling inom den offentliga sektorn. De analyserar och diskuterar såväl effekterna av goda exempel som framtidens behov och eventuella utmaningar.

– Under Kvalitetsmässan vill jag understryka vikten av samverkan. Mitt uppdrag som civilminister är att säkerställa en så geografiskt bred implementering av digitala verktyg som möjligt, och för att lyckas med det måste vi skapa interoperabla IT-system som kan kommunicera med varandra. Det möjliggör en lättare delning av tjänster mellan kommuner och regioner, samt ett gynnsamt utbyte av framgångsrika metoder, säger Erik Slottner och fortsätter:

– Det är genom att dra lärdom av varandra och inspireras av framgångsrika exempel vi kan göra framsteg inom digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Palle Lundberg avslutar:

– För att främja den digitala välfärden krävs också ett starkare partnerskap med techbranschen, vilket är någonting jag kommer att belysa under Kvalitetsmässan. Vi måste förenkla samarbetet mellan entreprenörer och den offentliga sektorn för att möjliggöra fler innovativa lösningar. Genom aktivt arbete med marknadsaktörer kan vi fastställa standarder för den digitala miljön inom den offentliga sektorn.

Erik Slottner deltar i Sveriges agenda för digitalisering och Upptäck kraften med hållbar och innovativ upphandling den 21 november.

Palle Lundberg deltar som talare i Sveriges agenda för digitalisering den 21 november, Upptäck kraften med hållbar och innovativ upphandling den 21 november, Innovationsdagen – Erfarenheter av kommunalt innovationsarbete 21 november, När krisen kommer – hur säkrar vi välfärden? den 22 november och Vem styr egentligen? Så kan kommunala bolag bli bättre den 22 november. Som moderator ser ni Palle Lundberg i Möt Sveriges kvalitetskommun 2023 den 22 november.