Kvalitet & Förnyelse

17
nov

“Personal som trivs är aldrig en förlustaffär”

Samtidigt som kompetensförsörjning är en högaktuell fråga inom flera delar av offentlig sektor finns det en stor reserv av personer med relevant erfarenhet och utbildning som väljer att inte arbeta i välfärdsyrken. Det visar att bättre villkor krävs för anställda inom välfärden, menar Malin Ragnegård, förbundsordförande för Kommunal, som i sina seminarier på Kvalitetsmässan lyfter goda exempel på verksamheter som lyckats förbättra både personalens trivsel och omsorgskvaliteten.

Det är tuffa ekonomiska tider för många kommuner och regioner som flaggar för att man kommer att gå med stora underskott. Ser ni redan nu att detta påverkar era medlemmar?
– Vi varnade tidigt om att nedskärningar skulle komma, och det är tråkigt att få rätt. Det ser värst ut i regionerna, men även i kommunerna är läget riktigt tufft. Många av nedskärningarna sker dessutom “i smyg”, det är vikariat eller andra tidsbegränsade anställningar i skolan som inte förlängs till exempel.

Vilka verksamheter riskerar att drabbas hårdast av nedskärningar och vad kommer det att få för konsekvenser?
– Hittills är det skolan och förskolan när det gäller Kommunals avtalsområden, men även regionernas varsel oroar oss. Till exempel har Region Sörmland redan meddelat att de varslar hundratals anställda och inför anställningsstopp. Region Östergötland ska spara 600 tjänster. Detta i ett läge där personalsituationen redan är otroligt slimmad och välfärden dessutom har enorma svårigheter att rekrytera och behålla personal. Det är så kortsiktigt och dumsnålt. Även i en redan hårt slimmad äldreomsorg så införs vikariestopp och sämre scheman för att spara pengar.

Under Kvalitetsmässan arrangerar ni två seminarier som tar upp positiva exempel: verksamheter som trots tuffa förutsättningar arbetar för att höja kvaliteten. Vad finns det för lösningar för att hantera krisen?
– När det gäller seminariet Äldreomsorg i tuffa tider: Det som alla kommunexempel har gemensamt är att det som är bra för personalens trivsel och arbetsmiljö även är bra för omsorgskvaliteten. Alla tre kommuner visar hur stor skillnad höga ambitioner och engagerat ledarskap kan göra. Alla exempel visar även hur den positiva utvecklingen har börjat med att man som chef har lyssnat på personalen och att personal har fått vara delaktiga.

– Kommunal önskar att flera kommuner fick möjlighet att utveckla sin äldreomsorg och skapa lika fina verksamheter. För det behövs långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar. Personal som trivs och stannar och väljer kommunala äldreomsorgen är aldrig en förlustaffär! Och så ser vi det som viktigt att reglera upp bemanningen i förskolan, vårt seminarium om förskolan fokuserar på det.

Personalbrist inom välfärdsyrken handlar inte bara om att man inte har råd utan att det är svårt att rekrytera. Finns det personal att anställa?
– Det är uppenbart att det finns en brist på personal som vill arbeta i välfärden under de villkor som råder. Därför borde inte kommuner ha råd att erbjuda ohållbara villkor idag – i alla fall om man tänker ha kvar en välfärd i framtiden.

– Det är ett enormt slöseri av kompetens och resurser att arbetsgivare fortsätter att organisera arbetet med visstidsanställda, att många antingen inte får eller orkar jobba heltid och att sjukskrivningarna är som högst inom vård och omsorg. Och om man tittar på statistik över hur många som är utbildade men som inte är verksamma i yrkena, så finns det en reserv av tusentals som kanske skulle kunna lockas tillbaka till välfärden om villkoren var attraktiva.

Hur kan man öka attraktiviteten i välfärdsyrken och få människor att både söka sig dit och vilja stanna kvar? Är det högre löner som krävs eller är det andra arbetsvillkor som är viktigast att förbättra?
– För att vända utvecklingen som liknar en kapplöpning mot botten så behöver personalen i välfärden bättre villkor: trygga anställningar, heltidsarbete som norm, hållbara arbetstider, återhämtning och fler kollegor – riktlinjer för bemanningen. Och naturligtvis är det viktigt med bra lön – samt att erfarenhet och yrkesutveckling syns i lönekuvertet.

Malin Ragnegård medverkar i Äldreomsorg i tuffa tider – lösningar och möjligheter och Sätt fokus på förskolan! den 21 november samt Välfärdsteknologi – för äldres bästa? den 22 november.