Kvalitet & Förnyelse

2
okt

“Vi måste vara modiga och våga göra fel, annars stannar vi i utvecklingen”

Per-Mathias Högmo, huvudtränare för BK Häcken, har utvecklat en unik och framgångsrik ledarskapsprofil som bygger engagerade och framgångsrika fotbollslag. Under Kvalitetsmässan delar han med sig av värdefulla verktyg, strategier och insikter som banat vägen till framgång.
– Det handlar om att skapa en positiv kultur byggd av öppenhet, ärlighet och gemensam respekt.

Med över 30 års erfarenhet av ledarskap i ryggsäcken har Per-Mathias Högmo lärt sig att det är den individuella tryggheten som inspirerar till kollektiv utveckling. Därför har han utvecklat en ledarskapsprofil som utgår från individen och sedan skapar ett samspelt och effektivt team. Genom att fokusera på hela människans prestation snarare än bara fotbollsspelarens, skapar han en trygg och öppen atmosfär där alla i laget får utrymme att få sin röst hörd.

– Det handlar om att skapa en positiv kultur byggd av öppenhet, ärlighet och gemensam respekt. Genom att fokusera på utveckling snarare än resultat kan vi skapa en kreativt blomstrande miljö där spelarna kan nå sin fulla potential, berättar han.

Innovation, involvering och inspiration
Under Kvalitetsmässan kommer Högmo att beröra såväl individuell som kollektiv identitet och hur de arbetar med det i BK Häcken. För att främja spelarnas personliga tillväxt och lagets gemensamma framgång använder han sig bland annat av någonting han kallar för de tre i:na – innovation, involvering och inspiration. Genom att utmana spelarna att reflektera över sin egen utveckling och ta ansvar för sina roller, bygger han en stark känsla av ägarskap i laget.

– Jag främjar innovation genom att tillsammans med spelarna diskutera deras roll i klubben och hur den kan utvecklas över de kommande fem åren. Då blir de tvungna att reflektera och ta ansvar över sin egen utveckling. Involvering är centralt och handlar om samarbetet mellan spelare och mig som ledare. Det skapar en psykologisk trygghet som tillåter att kontinuerligt dela feedback och vara tydlig med att ingen fråga är för liten. Alla frågor måste få ta sin plats för att lyckas skapa den där tryggheten.

Att dessutom använda inslag från till exempel kultur i sitt ledarskap skapar en öppen och kreativ atmosfär som inspirerar spelarna att tänka utanför boxen. Dikter, tecknad film och yoga blir verktyg för att bredda spelarnas horisonter och öppna upp för nya perspektiv.

– I grund och botten handlar det om att våga gå utanför sin comfort zone. Det kan vara svårt och obekvämt att sitta i konstiga yogaställningar eller läsa en dikt om man inte är van vid det, men det visar också på att det svåra och obekväma är ofarligt. Det finns snarare en intellektuell vinning i att lyckas med någonting man kanske inte trodde att man kunde, berättar Högmo.

– Den här typen av pedagogik stärker den gemensamma utvecklingen av att det är okej att inte vara perfekt. Ingen människa är perfekt och det är viktigt att påminna sig själv om det. Vi måste vara modiga och våga göra fel, annars stannar vi i utvecklingen, fortsätter han.

Gemensamma mål för kontinuerlig utveckling
Högmo betonar vikten av att ha gemensamma mål i strävan efter utveckling, särskilt i större organisationer. Att dra lärdom av tidigare erfarenheter menar han skapar möjlighet att fatta bättre beslut i framtiden. Detta är ytterligare ett perspektiv han ämnar beröra under Kvalitetsmässan.

– Det du gör idag är inte bra nog imorgon, särskilt inte i en konkurrenskraftig bransch. Vi måste alltid sträva efter att fortsätta utvecklas och bli bättre. Då krävs en ständig närvaro och engagemang och det är viktigt att alla i laget bidrar till den utvecklingen, i både med- och motvind, berättar han.

Kvalitetsmässan 2023
Under Kvalitetsmässan kommer Per-Mathias Högmo prata om identitet, ledarskap och kommunikation. Utöver individuell och kollektiv utveckling och vikten av att ha gemensamma mål kommer han bland annat dela med sig av upplevelser från livet som högt uppsatt ledare och hur det har förändrats under hans dryga 30 år i branschen.

– Jag vill vara personlig och dela med mig av mina med- och motgångar i livet. Ingen människa går igenom ett helt liv utan motgång och jag vill prata om det naturliga och ofarliga med det. Det viktiga är hur vi hanterar motgång, inte att försöka undvika det.

Per-Mathias Högmo medverkar i seminariet Ledarskap som tar ditt lag till seger den 22 november.