Kvalitet & Förnyelse

11
okt

Med stadiga värderingar som kompass

Med nästan 20 års erfarenhet av politiskt ledarskap har Annie Lööf lärt sig att navigera genom föränderliga tider med stadiga värderingar som kompass. Under Kvalitetsmässan delar hon med sig av erfarenheter från tiden som offentlig företrädare och hur hot och hat påverkar ett demokratiskt samhälle.
– Nyckeln är att våga fatta värderingsdrivna beslut som är gemensamt förankrade i hela organisationen.

Att kunna leda i förändring kräver mer än bara kompetens. Det kräver en inre styrka, tydliga värderingar och förmågan att samarbeta. För att effektivt kunna navigera genom exempelvis nedskärningar och omorganisationer menar Annie Lööf, tidigare riksdagsledamot, näringsminister och partiledare för Centerpartiet, att man först och främst måste vara stadigt förankrad i sina egna värderingar och använda dem som en kompass i sitt ledarskap.

– Det gäller att hitta en balans som överensstämmer med både ens egna och organisationens värderingar. För att lyckas måste man vara öppen för att samarbeta och beredd på att kompromissa, berättar hon.

Under Kvalitetsmässan 2023 kommer Annie Lööf att föreläsa om det värderingsdrivna ledarskapet och generöst dela med sig av handfasta tips som hjälper organisationer att följa samma riktning. Hon kommer också att sätta fokus på samarbetets centrala roll i ständigt föränderliga tider och hur man bygger och vårdar starka nätverk.

– Grunden till ett framgångsrikt samarbete är förankring och ett lyssnande ledarskap. Det är viktigt att ha ett nätverk som erbjuder stöd och rådgivning när man står inför tuffa utmaningar. Att samarbeta och veta att hela organisationen står bakom samma beslut hjälper en att fortsätta driva processer framåt.

Hot och hat mot offentliga företrädare
Tillsammans med Antje Jackelén, ärkebiskop emerita, Carin Götblad, polismästare NOA och Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, deltar Annie Lööf även i ett panelsamtal som ämnar belysa verkligheten av hot och hat mot offentliga företrädare.

– Det är ett allvarligt problem, inte bara på grund av den personliga påverkan det har på offentliga företrädare, utan också på grund av hotet mot demokratin. När politiker, kommunala tjänstemän och journalister tvingas avsluta sina uppdrag på grund av hot och hat, går hela samhället miste om viktiga röster och perspektiv som är direkt nödvändiga för en sund demokratisk process, säger hon.

Att öppet våga prata om det är enligt Lööf ett steg i rätt riktning mot att hitta lösningar och stödja dem som drabbas. Under panelsamtalet kommer hon att dela med sig av egna erfarenheter och hur hon själv hanterar konsekvenserna av hot och hat i sitt arbete. Med exempel från verkligheten hoppas hon kunna belysa problematiken och hur det påverkar både individer och det demokratiska samhället i stort.

– Jag kommer att dela med mig av personliga erfarenheter och olika strategier jag har använt mig av för att hantera sådana situationer. Jag kommer också att prata om vikten av att skapa ett stödnätverk och att säkerställa ett normalt och respektfullt samtalsklimat kring de här frågorna, berättar hon.

– Det är en verklighet som vi måste uppmärksamma och våga prata om. Jag vill skapa en medvetenhet som leder till att vi tillsammans kan utforska vägar framåt. För att upprätthålla en sund demokrati och främja ett samhälle som värdesätter respekt och öppenhet, måste vi arbeta tillsammans för att bekämpa hot och hat i offentlig tjänst, avslutar hon.

Kvalitetsmässan 2023
Under Kvalitetsmässan 2023 kommer Annie Lööf att dela med sig av erfarenheter och insikter från en lång karriär som politisk ledare. Hon kommer att prata om vikten av att vara värderingsdriven och att förankra det i hela organisationen.

– Jag tror inte att man kan kopiera ett ledarskap, bara inspireras av det. Jag vill dela med mig av personliga erfarenheter, både med- och motgångar. Förhoppningsvis tar de som lyssnar med sig ett par viktiga strategier och verktyg att använda sig av i sitt ledarskap.

I panelsamtalet med Antje Jackelén, Carin Götblad och Britta Lejon samtalar hon om hur hot och hat påverkar såväl individen som det demokratiska samhället.

– Vi representerar fyra olika perspektiv av den här frågan. Alla som deltar under panelsamtalet har ju arbetat i oerhört samhällsviktiga verksamheter och på olika sätt utsatts för hot och hat.

Annie Lööf deltar i seminarierna Hot mot det öppna samhället och Vilken ledare vill du vara? den 21 november.