Vård & Hälsa

Scenprogram med fokus på vård, omsorg och e-hälsa. Ingår i entrébiljetten till mässan.
Tisdagen 21 november
Onsdagen 22 november
Torsdagen 23 november

Rätt hjälpmedel i rätt tid gör skillnad för individ, verksamhet och samhälle

Kognitiva hjälpmedel ökar individernas självständighet, välmående och ger en ökad förståelse för tid. Verksamheter sparar resurser och ökar kvalitén av att rätt hjälpmedel sätts in i rätt tid.

Linda Björk, KAM Abilia AB
Seminariearrangör: Abilia AB

Linda Björk

Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

Collabodoc Rondstöd är ett digitalt verktyg för läkare och sjuksköterskor på SÄBO. Bättre arbetsmiljö, mindre stress och en ökad patientsäkerhet har noterats på ett stort antal boenden i Stockholm.

Staffan Bjessmo, VD och Hillevi Bengtsson, kundansvarig Collabodoc AB
Seminariearrangör: Collabodoc AB

Staffan Bjessmo
Hillevi Bengtsson

Inställt – En individualiserad cancerprocess – hur, när och varför?

Fokus ligger på människan i cancerprocessen. Varför en individualiserad cancerprocess är viktigt för patienten, deras närstående och hälso- och sjukvården? Hur ett ökat fokus på människan i cancerprocessen kan komma patienten till gagn i den kliniska vardagen? Ett axplock av evidens som finns inom området lyfts för att bidra till inspiration och kunskap kring hur nästa steg mot en individualiserad process kan tas.

Marlene Malmström - Leg. sjuksköterska, Docent. FoUU ledare Skånes universitetssjukhus.
Seminariearrangör: Cancerfonden

Marlene Malmström

Trygghetssensorn Roommate inom Säbo

Upptäck hur RoomMate håller på att revolutionera äldreomsorgen. Individanpassad tillsyn, ökad trygghet, minskad stress och färre fall. Vi tar er med på en resa in i framtiden inom äldreomsorg.

Martin Paulette, Säljchef Sensio, Pionjär inom ”Digitalt först” inom Omsorgen
Seminariearrangör: Sensio

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB

Linn Persson Lidholm

Kapacitet i pandemin – ett doktorsarbete

Doktorsarbete på Högskolan Väst inom ämnet hur kapaciteten byggdes upp till COVID-19 patienterna och vilket ledarskap som var mest effektivt. En sammanfattning av erfarenheterna just nu.

Ritva Rosenbäck. Doktorand på Högskolan Väst
Seminariearrangör: Flowistics AB

Ritva Rosenbäck

Ett nytt sätt att dokumentera

Allt för länge har det varit både besvärligt och tidskrävande att planera, dokumentera och följa upp den fantastiska vård och omsorg som utförs (av proffsen) varje dag, året runt. Vår mission är att förenkla processen genom att introducera den nya generationens verksamhetssystem.  

Ett system där journalföring sker automatiskt från en personcentrerad planering, ger ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som förenklar uppföljning och rapportering.

Mia Hakeros, CSM och tidligare ÅO Verksamhetschef Sekoia
Seminariearrangör: Sekoia

Mia Hakeros

Hemmonitorering vid hematologisk sjukdom

Med ett personcentrerat fokus följer vården med hem. Patienten kontrollerar sina värden via medskickad utrustning och skickar in via 1177. Vi undviker vårddygn och patienten befinner sig i hemmiljö.

Amanda Ahlin, sjuksköterska/projektledare, Hematologienenheten Skaraborgs Sjukhus
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Amanda Ahlin

”Stickäventyret”- en innovationslösning för att förbereda barn inför stick och minska deras oro/rädsla/smärta under sticket samt bearbeta stickrädsla för framtiden.

En av barns värsta upplevelse på sjukhus är alla nålstick. Därför kom Stickäventyret till och utvecklades som en mobilapp och ett Augmented Reality(AR)-spel, utvecklat av Henrik Hjelmgren, Med Dr och Universitetssjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och innovationsbolaget Dimh med hjälp av Vinnova-finansiering. Syftet med Stickäventyret är att via Gamification-konceptet och unik distraktion avdramatisera stick och istället få en rolig stickupplevelse. Även möjlighet att förbereda sig på distans och bearbeta tidigare stick.

Henrik Hjelmgren, Med Dr, Universitetssjuksköterska b, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Malin Hall, Affärsutvecklare / Business developer Dimh.

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB

Linn Persson Lidholm

Effektiv produktionsstyrning

Produktionsstyrning i sjukvården har blivit populärt på grund av att om man balanserar behov och kapacitet väl kommer att få en förbättrad arbetsmiljö. En logistiskt korrekt metod presenteras.

Ritva Rosenbäck, M.Sc, och doktorand. Författare och expert på socialstyrelsen
Seminariearrangör: Flowistics AB

Ritva Rosenbäck

Ett nytt sätt att dokumentera

Allt för länge har det varit både besvärligt och tidskrävande att planera, dokumentera och följa upp den fantastiska vård och omsorg som utförs (av proffsen) varje dag, året runt. Vår mission är att förenkla processen genom att introducera den nya generationens verksamhetssystem.  

Ett system där journalföring sker automatiskt från en personcentrerad planering, ger ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som förenklar uppföljning och rapportering.

Mia Hakeros, CSM och tidligare ÅO Verksamhetschef Sekoia
Seminariearrangör: Sekoia

Mia Hakeros

Trygghetssensorn Roommate inom Säbo

Upptäck hur RoomMate håller på att revolutionera äldreomsorgen. Individanpassad tillsyn, ökad trygghet, minskad stress och färre fall. Vi tar er med på en resa in i framtiden inom äldreomsorg.

Martin Paulette, Säljchef Sensio, Pionjär inom ”Digitalt först” inom Omsorgen
Seminariearrangör: Sensio

Ett samtal om: Modet att leda

Lyssna på ett samtal om att verka där behoven är som störst - där det finns sprickor
i skyddsnätet. I arbetet med särskilt sårbara grupper, vad finns det för möjligheter
och utmaningar i ledarskapet?

Lars Blomlid, leg. Sjuksköterska, kvalitetsutvecklare, Svenska Röda Korset.
Moderator: Torbjörn Severin, chefsspecialist Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Lars Blomlid

Hur klaras diagnostisk verksamhet?

Så här gör vi för att säkra kompetensförsörjningen inom diagnostisk verksamhet,
trots brist på biomedicinska analytiker, konkurrensutsatta löner, nya EU-direktiv
och ökade digitaliseringsbehov.

Maysae Quttineh, områdeschef, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län

Så säkrar vi kompetensförsörjningen

Personal med högre utbildning och längre yrkeserfarenhet ökar patientsäkerheten.
Vårdförbundets förslag: Karriärmodeller, Akademisk specialisttjänstgöring, AST och Avancerad specialistsjuksköterska.

Madelene Meramveliotaki, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Madelene Meramveliotaki

Upplevelse i samband med strålbehandling

Karins forskning rör patientrapporterade symtom vid strålbehandling. Syftet är att beskriva relationen mellan ohälsa och biologiska förändringar samt att utvärdera metoder för att motverka symtom.

Karin Ahlberg leg sjuksköterska och professor vid Sahlgrenska akademin.
Seminariearrangör: Cancerfonden

Karin Ahlberg

Aleris Sömnapné – 1,5 år till ingen kö

Ökad samverkan tillsammans med nya processer och smart teknik har inneburit att mer vård kan utföras med samma eller mindre resurser. Detta har i sin tur gjort att vi kunnat minska kötiden från 1,5 år.

Emil Lennartsson, IT och digitalisering och Natalie Klintenstedt, enhetschef Aleris Sömnapné.
Seminariearrangör:  Aleris Sömnapné

Emil Lennartsson
Nathalie Klintenstedt

Evondos avancerade läkemedelsautomater – Nu tillängliga i VGR

Clarence Jacobson, Business Developer Evondos.
Seminariearrangör: Evondos

Rätt hjälpmedel i rätt tid gör skillnad för individ, verksamhet och samhälle

Kognitiva hjälpmedel ökar individernas självständighet, välmående och ger en ökad förståelse för tid. Verksamheter sparar resurser och ökar kvalitén av att rätt hjälpmedel sätts in i rätt tid.

Linda Björk, KAM Abilia AB
Seminariearrangör: Abilia AB

Linda Björk

Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

Collabodoc Rondstöd är ett digitalt verktyg för läkare och sjuksköterskor på SÄBO. Bättre arbetsmiljö, mindre stress och en ökad patientsäkerhet har noterats på ett stort antal boenden i Stockholm.

Hillevi Bengtsson, kundansvarig och Laura Sällberg, operativt kundansvarig (COO) Collabodoc AB
Seminariearrangör: Collabodoc AB

Laura Sällberg
Hillevi Bengtsson

Nästa steg mot en nära vård

För att möta den demografiska utvecklingen behöver vi fokusera på att stärka hälsa
och livskvalitet, istället för på sjukdom och diagnos. Vårdförbundets förslag: ”hälsoprogram för äldre”.

Jani Stjernström, vice förbundsordförande Vårdförbundet 
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Jani Stjernström

Aleris Sömnapné – 1,5 år till ingen kö

Ökad samverkan tillsammans med nya processer och smart teknik har inneburit att mer vård kan utföras med samma eller mindre resurser. Detta har i sin tur gjort att vi kunnat minska kötiden från 1,5 år.

Emil Lennartsson, IT och digitalisering och Natalie Klintenstedt, enhetschef Aleris Sömnapné.
Seminariearrangör:  Aleris Sömnapné

Emil Lennartsson
Nathalie Klintenstedt

Ett samtal om: Vilja och våga!

Idéburen sektor - från röst till utförare. Ideella föreningar går alltmer från att vara röst i viktiga samhällsfrågor till att bli utförare av vård och omsorg. Vad innebär det för kvalitetsarbetet?

Lars Blomlid, leg. Sjuksköterska, kvalitetsutvecklare, Svenska Röda Korset.
Moderator: Torbjörn Severin, chefsspecialist Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Lars Blomlid

”Stickäventyret”- en innovationslösning för att förbereda barn inför stick och minska deras oro/rädsla/smärta under sticket samt bearbeta stickrädsla för framtiden.

En av barns värsta upplevelse på sjukhus är alla nålstick. Därför kom Stickäventyret till och utvecklades som en mobilapp och ett Augmented Reality(AR)-spel, utvecklat av Henrik Hjelmgren, Med Dr och Universitetssjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och innovationsbolaget Dimh med hjälp av Vinnova-finansiering. Syftet med Stickäventyret är att via Gamification-konceptet och unik distraktion avdramatisera stick och istället få en rolig stickupplevelse. Även möjlighet att förbereda sig på distans och bearbeta tidigare stick.

Henrik Hjelmgren, Med Dr, Universitetssjuksköterska b, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Malin Hall, Affärsutvecklare / Business developer Dimh.