Kvalitet & Förnyelse

21
maj

Chefer måste få tid och resurser att leda förändringsarbete i välfärden

Välfärdssektorn är under starkt förändringstryck och tjänstemannarollen kommer att förändras. De arbetsuppgifter Visions medlemmar gör idag kan vara förändrade i morgon, eftersom mycket går att systematisera eller organisera på ett annat sätt.  Automatiseringen går i snabb takt och invanda tankesätt utmanas. Ett förändrat arbetsliv ställer nya krav på ett närvarande och utvecklat chef- och ledarskap, menar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Fackförbundet Vision har 198 000 medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Vision tar en aktiv roll för att komma med idéer till utveckling och bidra till att välfärden kan klara kommande tekniska och organisatoriska utvecklingssprång. Utgångspunkten är att medarbetare i välfärden ska vara med och innovera och utveckla smarta lösningar som kan öka både effektivitet och göra jobben mer attraktiva.

Vision menar att det är chefer och medarbetare som måste leda förändringsarbetet. Idag drivs den tekniska utvecklingen i välfärden alltför mycket av unga män i IT-branschen. Det riskerar att leda till att många perspektiv missas och att system och sätt att organisera arbetet blir dåligt anpassade till verksamheten. Välfärden har inte råd att missa alla idéer om bättre och effektivare vård och service. Det är anställda som är mest lämpliga för att leda förändringar och föreslå smarta lösningar som kan förbättra service till medborgare, patienter och brukare, menar Veronica Magnusson.

— Medarbetare och chefer är välfärdens viktigaste resurs, säger Veronica Magnusson. Chefer måste få tid att vara närvarande och ha tillräckliga kunskaper för att kunna leda förändringar. Medarbetare måste få utrymme att vara med och kläcka goda idéer som kan förbättra service och tillgängligheten för allmänheten.

Chef är en profession som måste ge personlig utveckling

Vision har närmare 20 000 chefsmedlemmar och är största fackförbundet för chefer i offentlig verksamhet. På Kvalitetsmässan bjuder Vision in till seminarieserien Framtidens arbetsliv.  På seminarierna vill Vision lyfta fram de särskilda utmaningar som chefer har för att kunna leda utvecklingsarbete i välfärdens mångfacetterade verksamheter.

Chefer i välfärden har särskilda utmaningar genom att de ofta leder professionsstarka yrkesgrupper, vilket kan göra det svårt att leda och få igenom förändringar. Ibland är det otydliga roller mellan politiker och tjänstemän och det gör det svårt att styra verksamheten på ett långsiktigt sätt. Vision tycker att det är viktigt att både arbetsgivare och de individer som åtar sig chefsuppdrag ser chefskap som en profession i sig.

— Att vara chef är en profession – det kan aldrig vara ett sidouppdrag, säger Veronica Magnusson. Chefer behöver också rimlig arbetsbelastning och en god löneutveckling. Annars kan välfärden inte attrahera morgondagens ledare. Ledare som kan ta ansvar för ett nödvändigt utvecklingsarbete i välfärden.

Vision menar att arbetsgivare måste se över chefernas förutsättningar att vara ledare. För chefer är det viktigt att kunna vara närvarande för de anställda. Chefer i välfärden måste ha ansvar för ett rimligt antal medarbetare för att klara sitt uppdrag med att leda och att arbeta förebyggande med arbetsmiljö.

— Chefer är också medarbetare, säger Veronica Magnusson. Tiden är förbi när vi såg chefer som superhjältar som ska klara allt. De som leder välfärden måste ha tid för sina medarbetare och själva ha en god balans mellan jobb och privatliv.