Kvalitet & Förnyelse

7
nov

Var finns Sveriges Kvalitetskommun?

Till Sveriges KvalitetsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Kommuner som deltar i tävlingen får på köpet en konkret analys av sina förbättringsområden och värdefull uppmärksamhet kring sitt utvecklingsarbete.

Priset delas i år ut för nionde gången. Nominerade kommuner är Norsjö, Sollentuna, Vallentuna och Ängelholm.

Kommunerna svarar på frågan “Vad ser du som kommunens styrka i tävlingen Sveriges KvalitetsKommun?”

Norsjö
Norsjö kommuns styrka i tävlingen är att arbetet med att nå de resultat vi har nu har pågått under flera år. Kvalitet händer inte, kvalitet skapas.
Katarzyna Wikström, kommunchef

Sollentuna
Sollentuna är en kommun som växer och vuxit under en lång rad av år – med höga krav på trygga bostadsområden, varsam förtätning och med omsorg om naturen, säger. Vi har en stabil verksamhet med god struktur och engagerade medarbetare. Det ger goda förutsättningar för kvalitet i verksamheterna och bra service till våra invånare. I Sollentuna ska alla elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen. Glädjande är att vi i hög grad lyckas med gymnasiebehörighet med skolor i resurssvaga områden och att gapet i måluppfyllelsen minskar mellan pojkar och flickor. Att Sollentuna kunnat växa i den här takten, med en fortsatt mycket god ekonomi och ansvarfull hantering av skattebetalarnas pengar, visar att vi är på god väg mot vår vision – att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Vi står för en hållbar tillväxt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – och arbetar för att bli lite bättre varje dag, och det tycker jag visar att vi är väl värda utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun.
Per Törnvall, kommundirektör

Vallentuna
Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer. Så lyder visionen som sätter Vallentuna i stark rörelse framåt. Med ett centralt läge, mitt i Stockholm-Uppsalaregionen och med Arlanda och världen som granne, är möjligheterna obegränsade. I Vallentuna finns allt på en armlängds avstånd – naturen och lugnet, kulturen och vikingaarvet, staden, pulsen och mötesplatserna. Tillsammans med ett starkt näringsliv, ett brett föreningsliv och engagerade invånare bygger vi den bästa platsen att bo och leva på. Med kommunal service i toppklass och samverkan adderar vi nya värden som attraherar talanger, innovationer, kompetens och investeringar.
Henrik Kelfve, kommunikation- och marknadschef

Ängelholm
Brukarfokus och Ledarskap är områden i Kommunkompassen, som ger oss högst poäng. Ett tydligt ledarskap, vår prisade Kundtjänst och Agila Ängelholm har skapat vår framgång med hög kvalitet och service till våra medborgare.
Lilian Eriksson, kommundirektör

Den 12 november medverkar alla nominerade kommuner i ett gemensamt seminarium. Läs mer >>

Samma kväll offentliggörs vinnaren under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan.