Konferensprogram 2022

Filtrera på temaspår

Sök
Måndagen 2 maj
Tisdagen 3 maj
Onsdagen 4 maj

Invigningsseminarium – En stark välfärd stärker Sverige

En stark välfärd är avgörande för ett starkt Sverige. Pandemin gav oss viktiga lärdomar om hur vi behöver utveckla välfärden. Stora resurstillskott har skjutits till inte minst sjukvård och äldreomsorg, men för att klara behoven framåt krävs mer. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen och se till att resurserna går till det de är avsedda för. I ett spänt säkerhetspolitiskt läge där det behöver satsas på svenskt försvar måste politiken samtidigt säkra resurserna till välfärden. De många äldre som byggt vårt land och de stora barnkullar som nu behöver förskola och skola ska inte betala försvarsnotan - här går en tydlig skiljelinje i svensk politik. Svensk välfärd ska stå stark även i kris.

Mikael Damberg, finansminister.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Mikael Damberg
Britt-Marie Mattsson

1. Bäst på att förmedla jobb – kommunen eller Arbetsförmedlingen?

I Januariöverenskommelsen beslutades om att reformera Arbetsförmedlingen för att förbättra matchningen mellan individers kompetens och behoven på arbetsmarknaden. Nu vill flera kommuner ta ett större ansvar för arbetssökande och ta över ansvaret från Arbetsförmedlingen eftersom man anser sig kunna utföra uppdraget på ett effektivare sätt. En stötesten är om kommunerna ska få konkurrera med privata företag. Så hur ska kommunernas uppdrag se ut?

Anna Johansson (S), ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Roger Haddad, arbetsmarknadspolitisk talesperson Liberalerna, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

Andreas Åström
Anna Johansson
Roger Haddad
Helena Stålnert
Veronica Magnusson

2. Hat – ett hot mot demokratin!

En väl fungerande demokrati bygger på att man både får ha och även uttrycka sina åsikter. När den möjligheten inskränks, antingen genom politiska beslut som vi nu ser händer i Ryssland, Polen och Ungern, eller genom att politiker, tjänstemän och även privatpersoner hånas eller ännu värre hotas pga sina åsikter, då hotas även demokratin. Vad kan man göra för att skapa en mer tillåtande syn på rättigheten att få säga vad man tycker i olika frågor? Är det en annan lagstiftning som behövs? Och vilket ansvar har inte minst våra egna politiker som ofta får utrymme i media kopplat till hur de bemöter sina meningsmotståndare?

Anders Kompass, f d ambassadör och FN-tjänsteman och Mona Sahlin, f d partiledare Socialdemokraterna.
Moderator: Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN.

Jesper Bengtsson
Anders Kompass
Mona Sahlin

3. Danmarks första kvinnliga statsminister

Efter 10 år i opposition enade hon ett till viss del splittrat parti och ledde Socialdemokraterna till seger i det danska valet 2011. Danmark stod då fortfarande inför en svår situation efter finanskrisen. En situation som krävde ett tydligt ledarskap där en rad svåra beslut skulle fattas. Beslut som både regering och samarbetspartier stod bakom, och som skulle kommuniceras till medborgarna. Att vara ett lands högsta ledare innebär att man får vara beredd på kritik. Men ibland får man kritik för helt oväsentliga saker, t o m kritik enbart för att man är kvinna. Då behöver man tro på sig själv, sitt ledarskap och fortsätta framåt för att nå resultat.

Helle Thorning-Schmidt, f d statsminister i Danmark.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Helle Thorning Schmidt
Britt-Marie Mattsson

4. Kurs: Lär dig praktiska verktyg för framgångsrikt kvalitetsarbete! – del 1

Ledarskap för hållbar framgång – varför och hur från högsta ledning till lokal verksamhet. Öva på verktyg och ta del av goda exempel från Skövde kommun. Hur går det till att leda och hur får man kvalitetsarbetet att genomsyra hela verksamheten, från styrmodell till arbetet, med stöd av SIQ Managementmodell? En workshop i två delar med korta teoripass, övningar med flera praktiska verktyg och goda exempel.

Kursledare: Anne-Charlotte Holmgren, Akademi och Rådgivning SIQ, Sofia Brunér, kvalitetschef och Elisabeth Sandh Lindgren, verksamhetsutvecklare, Skövde kommun.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Sofia Brunér
Elisabeth Sandh-Lindgren
Anne-Charlotte Holmgren

5. Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Möt kommunerna som använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare. Vilka satsningar har de gjort, vilken effekt har det gett och vilka lärdomar kan man dra av kommunernas arbete?

Marcus Matteby, CIO Sundsvall, Johan Hedberg, digitalisering- och IT-chef Upplands-Bro och Pontus Berglund, digitaliseringschef Växjö.
Moderator: Patrik Sundström, Chief Digital Officer SKR.

Pontus Berglund
Johan Hedberg
Marcus Matteby
Patrik Sundström

6. Politiker och chefer styr och leder bättre tillsammans i kommuner och regioner

Att styra och leda tillsammans för att skapa genomslag och resultat av politiken kommer att vara avgörande för att uppnå målet med en effektiv styrning och en vital demokrati. För att klara den strategiska planeringen de närmaste åren för kommuner och regioner behöver den politiska ledningen och cheferna styra och leda bättre tillsammans för att öka genomslag och resultat av politiken. SKR och KEFU i Lund presenterar ett nytt forskningsstödmaterial, tillsammans med några kommuner och regioner som har medverkat i studien.

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, Jörgen Preuss, regiondirektör Region Halland, Karin Jonsson (C), KSO Krokom och Hans Knutsson, forskar KEFU Lund samt Lena Lindgren, projektledare SKR.

Mikaela Waltersson
Jörgen Preuss
Karin Jonsson
Lena Lindgren

7. En bra dag börjar hemma! – hur allmännyttan når hållbar framgång

Vad är framgångsreceptet för att bli Sveriges bästa bostadsföretag? Bostadsbolaget Mimer AB i Västerås erhöll Utmärkelsen Svensk Kvalitet, goda ekonomiska resultat och utmärkelsen Great-place-to-work. Hur har de arbetat systematiskt med att utveckla kultur och struktur genom omtanke, nytänkande, och engagemang för att engagera medarbetarna och nå hållbar framgång?

Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef och Jörgen Brokås, kvalitetsutvecklare, Mimer AB.
Moderator: Mikael Lindström, SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Mikael Lindström
Jörgen Brokås
Wivecka Ljungh

8. Myndigheterna under pandemin

Sverige har över 300 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Uppdraget ska utföras med hög kvalitet, rättssäkerhet och en hög grad av enkelhet. För att bemästra en rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheter bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande. Hur har våra statliga myndigheter klarat av att ställa om och hantera den situation vi nu befinner oss i, med en pandemi som påverkar hela världen? Vilka lärdomar inför framtida kriser har man kunnat dra av den nuvarande situationen?

Maria Lundmark, stabschef Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd MFoF, Helen Ängmo, generaldirektör Statens Skolinspektion och Anna Block-Mazoyer, Ambassadör Sveriges Ambassad Tunisien
Moderator: Jenny Madestam, universitetslektor Försvarshögskolan.

Anna Block Mazoyer
Maria Lundmark
Helen Ängmo
Jenny Madestam

9. Att skapa ett framgångsrikt team

Som ledare har du till uppgift att skapa förutsättningar för andra att bli bättre och att få dem att prestera på sitt jobb. Det handlar också om att få ihop alla medarbetare till ett team där man tillsammans bidrar till framgång. I skidsportens värld är det extra tydligt när ett gäng individualister ska bidra till varandras framgång tillsammans med vallare, tränare och andra stödfunktioner i laget. Men alla ledare står inför utmaningen att skapa fungerande team, och väldigt få chefer får välja sina medarbetare, utan man får jobba med dem man har. Vad bör man tänka på för att få alla att dra åt samma håll, vad är uppdraget som ledare och vilket ansvar har medarbetarna?

Rikard Grip, generalsekreterare Skidskytteförbundet, f d landslagschef svenska längdlandslaget och årets idrottsledare.
Moderator: Maria Källsson, vd Marknadsföreningen i Göteborg.

Maria Källsson
Rikard Grip

10. Erfarenheter från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård och omsorg

Covid19-pandemin har inneburit en omfördelning av sjukvårdens resurser till covidvården, vilket har medfört att de patienter som nu kommer till vården är sjukare och mer vårdkrävande. I tillägg fanns det problem med köer och långa väntetider redan innan pandemin så en redan ansträngd situation har förvärrats. Därför är de lärdomar som har upparbetats under pandemin viktiga för att kunna bibehålla och öka hastigheten i det framtida utvecklingsarbete. Under detta pass presenteras de viktigaste lärdomarna samt förslag på konkreta områden som måste beaktas i transformationen av framtidens vård och omsorg.

Henrik Schildt, branschexpert och Christina Mannerheim, rådgivare inom hälso- och sjukvård PwC, Johan Magnusson, digitaliseringsforskare och professor vid institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet och Anna Rundberg, primärvårdschef Region Halland.
Seminariearrangör: PwC

Christina Mannerheim
Anna Rundberg
Henrik Schildt
Johan Magnusson

11. INSTÄLLD – Minska kommunens koldioxidutsläpp med hjälp av insikter från mobilnätet

Transporter står för cirka 20 % av de globala koldioxidutsläppen. Nästan hälften kommer från persontransporter på vägarna. Med insikter om rörelsemönster baserat på data från mobilnätet ihop med Cero-modellen som mäter, jämför och skapar handlingsplaner för minskade CO2-utsläpp, kan kommunen få koll på historik och identifiera de mest effektfulla åtgärderna, genom t ex simulering av förändringar i transportslag, och var de gör mest nytta.

Kristofer Ågren, chef för Data Insights Telia.
Seminariearrangör: Telia.

Kristofer Ågren

12. På nätet är jag anonym – så jag skriver vad jag vill

Många politiker och tjänstemän får utstå näthat på grund av sina uppdrag. Hat som gör att man inte utför sitt uppdrag på bästa sätt eller t o m väljer att sluta. Vissa kommentarer på sociala medier kan kännas jobbiga, kränkande och hotfulla, utan att de är olagliga. Många som skriver kommentarer vet inte var lagens gränser går, medan andra helt enkelt struntar i det oavsett. Men det kan vara svårt även för den som är utsatt att veta var gränsen går. Så hur hanterar man känslomässigt sådana situationer och hur ska man agera när det händer?

Urban Svahn, chef för sektionen för utredning av specialstraffrättsliga brott Polisen i Göteborg och Mina Dennert, grundare till #jagärhär.
Moderator: Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN.

Urban Svahn
Jesper Bengtsson
Nina Jidetoft
Mina Dennert

13. Och bilen går bra? Kallpratet som relationsbyggare

För många är obekväm tystnad en av de svåraste situationer som finns i det sociala spelet. Hur börjar man? Vad ska småpratet handla om? Hela poängen med kallprat är att koda av och se om det finns oro, irritation eller om den andra personen är vänligt sinnad. Ibland kommer vi från olika känslolägen och det handlar om att kalibrera oss mot varandra och landa i mötet vi ska ha. Kallpratet fyller på det sättet en funktion som faktiskt är ett viktigt kitt för goda relationer, ett sätt att ta sig in i värmen. Här får du tips från kallpratets mästare på hur man fixar kallpratet innan mer djupsinniga ämnen kan komma på tal.

Niklas Källner, journalist, programledare och författare.
Moderator: Frida Edman, mässansvarig Bokmässan.

Niklas Källner

14. Kurs: Lär dig praktiska verktyg för framgångsrikt kvalitetsarbete! – del 2

Ledarskap för hållbar framgång – varför och hur från högsta ledning till lokal verksamhet. Öva på verktyg och ta del av goda exempel från Skövde kommun. Hur går det till att leda och hur får man kvalitetsarbetet att genomsyra hela verksamheten, från styrmodell till arbetet, med stöd av SIQ Managementmodell? En workshop i två delar med korta teoripass, övningar med flera praktiska verktyg och goda exempel.

Kursledare: Anne-Charlotte Holmgren, Akademi och Rådgivning SIQ, Sofia Brunér, kvalitetschef och Elisabeth Sandh Lindgren, verksamhetsutvecklare, Skövde kommun.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Sofia Brunér
Elisabeth Sandh-Lindgren
Anne-Charlotte Holmgren

15. Tillsammans digitaliserar vi Sverige

För att skapa ett hållbart välfärdssamhälle behöver digitaliseringen av Sverige intensifieras. Därför finns DIGG. Hur ska Sveriges digitala infrastruktur utvecklas?  Tillsammans med hela den offentliga förvaltningen arbetar vi för att omställningen ska bli verklighet, och till nytta för alla.

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Anna Eriksson

16. Demokratin påverkas av fördomar och hot och hat mot förtroendevalda

Ta del av rapporterna ”Fördomar om politiker i sociala medier”, en studie i samarbete med FOI, samt ”Politikernas Trygghetsundersökning (PTU) 2021” som undersöker politikers utsatthet för bland annat hot och trakasserier i digitala miljöer. Vad utsätts personer för i sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet och hur påverkar det vår demokrati?

Lisa Kaati, forskare Stockholms Universitet, Anna Gavell Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå) och Anna-Lena Pogulis, projektledare SKR.

Lisa Kaati
Anna Gavell Frenzel
Anna-Lena Pogulis

17. Framtidens kommuner – hur ser de ut och vad är fokus?

Framtidens kommuner har en viktig roll i att gestalta just framtid för sina medborgare. Detta genom att skapa en attraktiv och hållbar stad med effektiva välfärdsprocesser. För att skapa framtidens städer behöver man fokusera på framförallt fyra områden. Välfärd, hur ska den utformas för medborgarna? Hållbara och smarta städer, som inte är digitala fängelser. Lokal demokrati där människan är mer än en åsikt och även en helhetssyn på tillväxt, som är mer än pengar.

Jan Sturesson, internationell strategirådgivare och grundare av Kommunledningsakademin.se samt RESTING – Advise from the Future.
Seminariearrangör: KEF.

Jan Sturesson

18. Så kan AI frigöra tid i kommuner och regioner!

RISE har tillsammans med bland andra Tillväxtverket och AI Sweden utvecklat en första AI-baserad språkförståelsemodell som analyserar offentliga dokument och skrivelser. Modellen ska förenkla och frigöra tid för myndigheter att fokusera på kvalificerat arbete och hjälpa medborgarna mer effektivt. Hur kan kommuner och regioner nyttja AImodellen och hur kan man göra för att komma igång? Strängnäs kommun har tagit fram en AI-modell som potentiellt handläggarstöd inom processen orosanmälan i socialtjänsten och på SKR undersöks hur språkmodeller kan användas i syfte att minska antalet enkäter som skickas till kommuner och regioner.

Magnus Sahlgren, forskningschef språkteknologi AI Sweden och Frédéric Rambaud, digital strateg Strängnäs.
Moderator: Annika Jonsson, SKR.

Frédéric Rambaud
Magnus Sahlgren
Annika Jonsson

19. Distansarbete – vägen mot nya höjder eller en fallgrop?

När pandemin slog till skickades många medarbetare hem och distansarbete blev det nya normala. Men vad händer när den spontana interaktionen som sker på ett kontor försvinner? Det finns inte längre en plats där de anställda kan mötas och i oplanerade samtal skapa företagets kultur. Man vet också att mycket arbete sker i möten mellan arbetsuppgifter. Hämmas organisationers utveckling och innovationskraft av distansarbete eller är det en obefogad oroskänsla? Är det t o m så att medarbetarna blir effektivare när det digitala arbetssättet får full genomslagskraft?

Leif Denti, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Carl Piva, vd Internetstiftelsen.
Moderator: Pernilla Warberg

Pernilla Warberg
Leif Denti
Carl Piva
Britta Lejon
Veronica Magnusson

20. Annie advisor – chatbotten som förhindrar studieavhopp

Annie är en intelligent chatbot för att tidigt upptäcka om en elev tappar motivation och börjar få problem med studierna. Allt i syfte att få så många som möjligt att slutföra sina studier. Det handlar om att vid rätt tidpunkt erbjuda dem hjälp. När ett behov har upptäckts får eleverna hjälp av ett team av t ex rådgivare, socialarbetare, speciallärare, sjuksköterskor och administrativ personal, beroende på deras stödbehov. Annie advisor vann Finland Kommunförbunds innovationstävling Klash 2020, och fram till 2022 genomförs ett pilotförsök vid yrkesläroanstalten Varia i Vanda stad.

Pekka Tauriainen, rektor Vanda college och Miska Noponen, vd Annie Advisor. Seminariespråk: Engelska.

Miska Noponen

21. Framtidens vårdinformationsmiljö

All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för dem som behöver den, både medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare. Framtidens vårdinformationsmiljö är en digitaliseringssatsning som innebär ett gemensamt IT-stöd där all patientinformation hamnar, oavsett var man är i vårdkedjan. Informationen ska vara tillgänglig när helst den behövs och följa patienten genom hela vårdkedjan.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, Ragnar Lindblad, programägare FVM Västra Götalandsregionen och Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna.

Daniel Akenine
Daniel Forslund
Ragnar Lindblad
Mats Bojestig

22. INSTÄLLD: Tänk nytt och ställ om till framtidens gröna samhälle

I en värld som står inför stora omdaningar orsakade av klimatförändringar och resursbrist, har såväl näringslivet som offentlig sektor en viktig roll att spela. I takt med en ökad efterfrågan på hållbara och högkvalitativa produkter för att ställa om till framtidens gröna samhälle har näringslivet möjligheten att flytta fram sina positioner. Miljöteknik, innovationer, globala samarbeten, forskning och utveckling är alla viktiga i strävan efter en hållbar utveckling och därmed på sikt ett hållbart samhälle. För att potentialen till den gröna omställningen ska realiseras krävs dock politiska förändringar och satsningar från branschen. Vad krävs för att skapa dessa förändringar?

”Batteridrottningen” Christina Lampe-Önnerud, vd Cadenza Innovation och Stefan Edman, miljödebattör.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

Stefan Edman
Christina Lampe Önnerud
Helena Stålnert

23. Att flytta bostadsområden från polisens lista

Allmännyttan är mest känd för att bygga och förvalta bostäder. Men allmännyttan gör mycket mer. Hur arbetar de allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborg och Malmö för att fler ska få bostad, trygga bostadsområden och skapa framtidstro för de boende i några av Sveriges mest utsatta områden? Går det att flytta bostadsområden från polisens lista över särskilt utsatta områden?

Marie Thelander Dellhag, vd MKB, Terje Johansson, vd Framtiden, Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Tapio Salonen, professor Malmö universitet.
Moderator: Viktoria Raft, kommunikationschef Sveriges Allmännytta
Seminariearrangör: Sveriges Allmännytta.

Tapio Salonen
Marie Thelander Dellhag
Terje Johansson
Anders Nordstrand

24. Se människan

Marika Lagercrantz är inte bara skådespelare utan även en erfaren ledare. Som regissör var det viktigt för henne att både kunna bära visionen av målet man tillsammans ska nå, samt skapa ett klimat av kreativitet där hela teamet blir delaktiga. Följ med på en resa där ni får möta hennes främsta ledare, regissörer och ta del av hur hon har tagit sig an ledarskapet. Ett ledarskap där man måste vara lyhörd inför sina medarbetare se ledarskapet som ett samarbete. Det handlar om att sätta människan i centrum.

Marika Lagercrantz, regissör och f d kulturråd på Sveriges ambassad i Berlin.
Samtalsledare: Britt-Marie Mattsson, journalist.

Marika Lagercrantz
Britt-Marie Mattsson

25. Chefer i välfärden – med rätt att leda?

Debatten om hur välfärden ska utvecklas är intensiv. Trots att chefer är nyckelpersoner för att göra verklighet av politikernas vallöften så är frågan om chefernas förutsättningar ofta frånvarande i debatten. Stora medarbetargrupper, bristande administrativt stöd och splittrad och kortsiktig styrning från politiken gör det svårt för chefer att leda. Hur ska cheferna få rimliga förutsättningar så att vi når målen om en utvecklad välfärd?

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, Annika Tshibanda, enhetschef för psykiatriska akutmottagningen och PAVA vid Skaraborgs sjukhus och Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
Moderator: Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Annika Tshibanda
Göran Johnsson
Lotta Dellve
Anki Udd
Andreas Miller

26. Forum för upphandling

Innovationsupphandling är ingen speciell metod utan används när en upphandlande organisation har ett behov som inte kan lösas av befintligt utbud på marknaden. Utan det krävs någon form av utveckling. Skellefteå kommun och Knowit delar sina erfarenheter av en innovationsupphandling där digitala lösningar för personer med kognitiva utmaningar utvecklats tillsammans och med användarna. Ett upphandlingsforum där du kan ställa frågor till vår expertpanel om hur man kan tänka och vad man faktiskt kan göra enligt LOU.

Carina Norman, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun och Johan Persbeck, Knowit AB.
Expertpanel: Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Peter Kjäll, näringspolitisk expert TechSverige och Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv.
Moderator: Bo Nordlin, chefredaktör och grundare av Inköpsrådet

Carina Norman
Ellen Hausel Heldahl
Inger Ek

27. Medborgardialog om trygghet – allas ansvar

Trygghet är en fråga som de senaste åren tagit en allt större plats i samhällsdebatten. Många har efterfrågat kameror och väktare men dessa åtgärder behöver kompletteras med andra åtgärder och satsningar. Ta del av erfarenheter från fyra kommuner som valt att använda medborgardialog för att arbeta för ökad trygghet. Dessa kommuner har inriktat sig på att skapa ett gemensamt ansvarstagande för tryggheten mellan kommun, polis, fastighetsägare, civilsamhället och inte minst medborgarna.

Katarina Ljungkvist, förebyggande socialsekreterare, Elin Karlberg, ungdomsutvecklare, Malin Sturk, trygghetskoordinator och utvecklare Eskilstuna kommun samt Nils Munthe, handläggare och Lena Langlet, sektionschef Demokratisektionen, SKR.

Lena Langlet
Nils Munthe

28. Hemligheten bakom de bästa verksamheterna

Vad kännetecknar framgångsrika verksamheter och organisationer? Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat? Det handlar inte primärt om de finansiella resultaten utan om att i hög grad uppnå verksamhetens syfte och tillfredsställa behoven hos dem som verksamheten är till för. Den gemensamma nämnaren bakom riktigt framgångsrika verksamheter baseras på ett antal principer och arbetssätt. Ta del av konkreta och tydliga råd för hur man kan lyckas med sitt utvecklingsarbete oavsett typ av verksamhet.

Henrik Eriksson, professor Chalmers Tekniska Högskola.
Seminariearrangör: KEF.

Henrik Eriksson

29. Styrning i offentlig sektor – vilka är nycklarna till framgång?

Styrningen av offentlig sektor utvecklas kontinuerligt och det finns många olika namngivna styrlogiker: New Public Management, tillitsbaserad styrning, New public governance, mål- och resultatstyrning, osv. De betonar olika komponenter som agilitet, mätbarhet, dialog, samverka m.m. för att markera vad som är viktigt i styrningen. Vad kännetecknar kommuner och regioner med framgångsrik och hållbar styrning? Finns det några gemensamma styrkomponenter och mönster för framgång?

Gunnar Gidenstam, SKR, Johan Åkesson, Handelshögskolan Göteborgs Universitet, Monica Skagne, kommunchef Växjö och Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka.
Moderator: Linda Nordberg, SKR

Monica Skagne
Johan Åkesson
Linda Nordberg
Malin Aronsson
Gunnar Gidenstam

30. Pandemin, pengarna och den ekonomiska (o-) jämställdheten

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten. På seminariet presenterar myndigheten slutsatserna med fokus på coronapandemins effekter. Vad vet vi om pandemins påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män? På vilket sätt har kvinnors och mäns inkomster och situation på arbetsmarknaden förändrats under pandemin? Hur har samhällets stödinsatser fördelats mellan män och kvinnor under pandemin? Hur har arbetsmiljön och vardagspusslet påverkats?

Sara Andersson, senior utredare och Sofia Lindbom, utredare Jämställdhetsmyndigheten
Moderator: Jens Sandahl, enhetschef Jämställdhetsmyndigheten
Seminariearrangör: Jämställdhetsmyndigheten

Sofia Lindbom
Sara Andersson

31. Nås framtidens skola genom evolution eller revolution?

Nu vet vi mycket om framtidens arbetsliv och samhälle. De senaste åren har förvandlat vision till verklighet i bransch efter bransch, ofta genom att nya organisationer har ersatt de tidigare. Men skolan, vår i särklass största samhällsinstitution, måste förändras successivt. Hur kombinerar vi de två perspektiven? Hur får vi skolan att bli en del av det framtidsbygget? Hur får vi det att hända lokalt utan att släppa grunduppdraget? En mycket praktisk föreläsning om att gå från undervisande till lärande.

Troed Troedson, analytiker & konsult.

Troed Troedson

32. Att öka upptäckten av våld

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer rör oss alla, våldet finns där människor finns.
Det är en mänsklig rättighet att leva ett liv fritt från våld. Våldets konsekvenser innebär förutom ett enormt mänskligt lidande även stora samhällskostnader. Det är samhällets skyldighet att erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta vuxna och barn och erbjuda behandling till de som använder våld.

Julie Jacobsson, verksamhetsutvecklare mänskliga rättigheter Försäkringskassan, Åsa Frostfeldt, införandeledare och kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen, Maria Boustedt Hedvall, utredare Socialstyrelsen, Eva-Katarina Ekermann, verksamhetsexpert Migrationsverket och Lova Gustafson, utredare och samordnare av uppdrag om ökad upptäckt av våld. Jämställdhetsmyndigheten
Moderator: Bosse Parbring, kommunikationsstrateg, Jämställdhetsmyndigheten
Seminariearrangör: Jämställdhetsmyndigheten

Maria Boustedt Hedvall
Eva-Katarina Ekermann
Åsa Frostfeldt
Lova Gustafson
Julie Jacobsson

33. Vem har sagt något om kärlek? – Ett samtal om hedersförtryck

I en demokrati som Sverige har alla enligt lag samma rättigheter. Men det finns annat än lagar som begränsar vissa personers möjligheter att utnyttja sina mänskliga rättigheter att fullt ut vara en del av vårt samhälle. Hedersförtryck påverkar fortfarande många unga personer och är ett hot mot demokrati och jämställdhet. Elaf Alis bok ”Vem har sagt något om kärlek?” är en berättelse om hedersförtryck och hennes kamp att frigöra sig från normer som för många unga kvinnor gör att de inte kan leva sitt liv som andra i Sverige. Vilket stöd kan samhället ge dessa unga kvinnor?

Elaf Ali, journalist och författare.
Moderator: Karin Klingenstierna, progamledare.

Elaf Ali
Karin Klingenstierna

34. Hållbart ledarskap

Det moderna arbetslivet kännetecknas av förändring både när det kommer till den digitala omställningen och komplexiteten i ökad konkurrens och globalisering. Krav på anpassning och flexibilitet gör att osäkerheten ökar både hos ledare och för medarbetare. Utmaningar för ledare i ett föränderligt arbetsliv kräver att man skapar en kultur av tillit, engagemang och kreativitet. Hur motiverar och engagerar vi medarbetarna för att arbeta förebyggande och långsiktigt för en god och hållbar arbetsmiljö?

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad och Veronica Magnusson, förbundsordförande fackförbundet Vision.
Moderator: Pernilla Warberg

Pernilla Warberg
Palle Lundberg
Malin Aronsson
Veronica Magnusson

35. Ledarskap är ett lagarbete

Som ledare är du ytterst ansvarig för att ge dina medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Du kan dra upp riktlinjer, sätta strategier och mål, men det är medarbetarna som sen ska omsätta detta i praktiken. Då måste man ha förmågan att förmedla budskapet så att det uppfattas på rätt sätt. I många fall behöver man också överlåta det direkta ledarskapet på andra och leda genom dem. Som förbundskapten för fotbollslandslaget ska man så klart förbereda sig noga och gå igenom spelidé och taktik. Men när det är dags för match är det de 11 spelarna som ska utföra uppdraget på planen. Hur ska man tänka i förberedelserna och vad är lagkaptenens roll som förbundskaptenens förlängda arm på planen och in i laget? Vilket samspel måste finnas i den relationen?

Peter Gerhardsson, förbundskapten Sveriges damlandslag i fotboll.
Moderator: Marika Palmdahl, präst Svenska kyrkan

Marika Palmdahl
Peter Gerhardsson

36. Digitaliseringen ställer om samhället

Ett digitalt samhälle möjliggör ökad konkurrenskraft och sysselsättning och ger ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Pandemin synliggjorde hur pass viktig digitaliseringen är för att kunna ställa om vårt samhälle. När det snabbt krävdes social distans kunde många delar av samhället fortsätta fungera genom videomöten, distansutbildning, e-handel och digitala läkarbesök. Vad ser vi då för utmaningar som vi inom industrin, offentlig sektor och regeringen tillsammans behöver hantera för att snabbare ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG, Jennica Andersson, ansvarig offentlig sektor, Daniel Akenine, nationell teknikchef, Kenneth Björnfot, stabsansvarig, Reine Sundqvist, kommunikationschef Kalix kommun, Harald Roos, strygruppsordförande SDV Region Skåne, Daniel Olsson, CIO Capio Sverige.
Moderator: Sandra Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft Sverige.
Seminariearrangör: Microsoft.

Khashayar Farmanbar
Jennica Andersson
Anna Eriksson

37. Integrera Agenda 2030 i styrning och ledning!

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att agendan blir en integrerad del i övergripande styrning och ledning. Det krävs också ett systematiskt arbete kring att skapa nulägesbilder, analysera, prioritera insatser, genomföra och följa upp. Men hur lyckas man med att integrera Agenda 2030 i styrning och ledning?

Josefine Eirefelt, hållbarhetschef och Linda Corneliusson Linde, utvecklingsstrateg Falkenberg kommun, Christine Feuk, projektledare och Anna Eklöf, handläggare, SKR.

Christine Feuk
Anna Eklöf

38. Är det inte dags att börja göra rätt nu?

År efter år brottas vi med samma problem – höga sjuktal, höga vikariekostnader och budgetar som inte håller. Nu brottas vi också med att införa heltid som norm som i de flesta fall innebär att kommunerna får fler resurser som de inte vet hur de ska hantera samtidigt som man söker efter lösningarna i gamla strukturer. Hur svårt kan det vara att få en verksamhet att jobba på rätt sätt? I detta seminarium beskrivs hur allt hänger samman och hur offentlig omsorg kan bedrivas hållbart, hälsosamt och kvalitativt med ekonomi i balans.

Tony Högnelid, utvecklingschef JOTIB AB.
Seminariearrangör: JOTIB AB.

Tony Högnelid

39. Sveriges KvalitetsKommun. De nominerade är …

Sveriges kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom. De är bra på demokrati, service, samhällsbyggande och som arbetsgivare. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Burlöv, Peter Schölander, KSO Höganäs, Victor Kilén, stadsdirektör Nacka, Magdalena Bosson, stadsdirektör Stockholm och Parisa Liljestrand, KSO Vallentuna.
Moderator: Jonatan Alamo Block, sektionschef ekonomi och styrning, SKR.

Peter Schölander
Magdalena Bosson
Victor Kilén
Lars-Åke Ståhl
Parisa Liljestrand

40. Command Centers upphandlingsstrategi

Under pandemins första fas blev det för Region Stockholm påtagligt att upphandlingsfunktionernas normala processer inte skulle kunna tillgodose verksamheternas behov i det omvärldsläge som då rådde. Scanias inköpare förstärkte då den särskilda regionala inköpsfunktionen som byggts upp, Karolinska Command Center. De bidrog med sin inköpskompetens men även till att utveckla materielförsörjningens strategier m h a kategoristyrning, ett målinriktat arbetssätt som skapar möjligheter att bättre dra nytta av leverantörernas styrkor.

Martin Tegnér, Sara Lindholm Larsson, chefer Command Center Region Stockholm, Jonas Eriksson, Vice President of Purchasing, Scania och Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling Svenskt Näringsliv.
Moderator: Bo Nordlin, chefredaktör och grundare av Inköpsrådet

Sara Lindholm Larsson
Jonas Eriksson
Martin Tegnér
Ellen Hausel Heldahl

41. Kvalitetsresan – utbildning för alla

Ett genomgripande kvalitetsarbete leder till bättre resultat och skapar förutsättningar för hållbar framgång. I seminariet får du ta del av hur mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola arbetar för att alla ska få en likvärdig utbildning och fortsätter sträva mot Excellens! Att skapa utveckling och framgång genom arbete med kulturen baserat på framgångsfaktorer, strukturen och systematiken som ger resultat.

Anna-Karin Anfelt, rektor, Örebro kommun, utmärkelsemottagare 2019 och Patricia Larsson, rektor Dibber Rullens särskola, utmärkelsemottagare 2015 och 2020.
Moderator: Annette Björnson, SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Anna-Karin Anfelt
Annette Björnson
Patricia Larsson

42. SveaPriset – Innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av de smarta idéerna för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

Peder Remman, vd Boneprox, Maria Sörby, projektledare RCC Mellan, Ingela Franck Lissbrant, överläkare Sahlgrenska, Inge Nilsson, patientrepresentant, Karin Littmann, PhD Karolinska och Joakim Söderberg, vd Health solutions AB.
Moderator: Anders Brinne, Områdesledare hållbar precisionshälsa Vinnova

Peder Remman
Maria Sörby
Karin Littmann
Inge Nilsson

43. Hur designar vi för en lärande statsförvaltning?

I en alltmer komplex omvärld behöver vi förnya och organisera oss annorlunda. Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning? På vilket sätt skulle en lärande statsförvaltning kunna bidra till samhällets välfärd? Kom och inspireras från myndigheter som vågat pröva och ta del av deras insikter och vilka värden systemlärande design kunnat ge.

Sol Vikström, projektledare och Elin Engström, designstrateg SVID, Kristina Althoff, Strateg digitalisering och innovation Statskontoret, Martin Lagerström, Executive coach/consultant/advisor SCB och Ulrika Domellöf Mattsson, Specialist Öppna data, digital utveckling DIGG.
Moderatorer: Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID.
Seminariearrangör: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Ulrika Domellöf Mattsson
Martin Lagerström
Kristina Althoff
Elin Engström
Sol Vikström
Pia Mcaleenan

44. Mångfald eller enfald

Trots att Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder har många svårt att diskutera den strukturella rasism som varje dag diskriminerar icke-vita runtom i landet och världen. Varför är vithetsbegreppet centralt för att förstå den rasistiska strukturen och hur blir man en bra allierad i den antirasistiska kampen? Vad innebär vithetsnormen för människors tillgång till sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter? Detta är ett samtal om att »våga vägra vithet« oavsett egen bakgrund, sysselsättning eller bostadsort. Det är ett samtal om afrofobi och metoder att adressera detta.

Madeleine Opira, jurist och grundare av A Million Minds och Nathan Hamelberg, är MÄN-aktivist, Sida-medarbetare, skribent med förflutet som krönikör på Arbetaren, Fria Tidningar och ETC
Moderator: Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna.

45. INSTÄLLD – Insiktsdrivet ledarskap – du vet inte hur bra du verkligen är!

Robert E. Durbin, USA: s ledande militära befälhavare i Afghanistan, har under fem decennier arbetat med ledarskap och förändringsinsatser både inom offentlig och privat sektor. Insiktsdrivet ledarskap krävs för att ta strategiska beslut för att lyckas driva igenom förändring. Insikter är något du utvecklar, det är inget som finns färdigt att tillgå. Det som finns tillgängligt är data, fakta och information. Det är först när du tolkar allt detta och utnyttjar din erfarenhet som en insikt kan skapas. Ta del av en berättelse där en erfaren ledare delar med sig av sina erfarenheter hur man utvecklar sin förmåga till insikt.

Robert E. Durbin, f d generalmajor i amerikanska armén.
Moderator: Jerker Schmidt, garnisonspastor Försvarsmakten
Seminariespråk: Engelska.

Robert Durbin

46. Sätt snällheten i system i det nya arbetslivet

Distansrevolutionen gör att offentliga arbetsgivare behöver arbeta ännu mer med kultur- och värderingsfrågor. Det handlar om förmågan att attrahera den kvalificerade arbetskraften och skapa ännu bättre förutsättningar för medarbetarnas inre motivation. Särskilt viktigt är att stärka tilliten medarbetare emellan. Snällhet handlar om att vilja andra väl, men förväxlas ofta med mesighet, kravlöshet och konflikträdsla.

Birger Lycken, ledarskapskonsult pr-byrån Westander.

Birger Lycken

47. Så utvecklar digitala innovationer kommuner och regioner

Vilka innovationer gör skillnad för samhället, företag och organisationer nu och i framtiden? Vilka krav ställer teknik och aktörer på nätet och dess applikationer, och hur jobbar vi på Telia och våra kunder aktivt med säkerhet och personlig integritet? Ta del av konkreta exempel på hur digitaliseringens möjligheter redan idag hjälper verksamheter att uppfylla sina verksamhetsmål och hur de bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Magnus Leonhardt, Telia Sverige.
Seminariearrangör: Telia

Magnus Leonhardt

48. Vikten av självstyre

Den kommunala självstyrelsen förväntas stärka demokratin genom att frågor avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva valt. Den statliga styrningen av kommuner och regioner har dock i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad ökat under de senaste decennierna. Parallellt med den tilltagande styrningen förespråkar allt fler en ökad centralisering och ibland även krav på ett statligt huvudmannaskap för sjukvård, äldreomsorg och skola. Ett samtal om motiven för vår decentraliserade samhällsorganisation samt hur förhållandet mellan stat och kommun fungerar idag och bör utvecklas framöver.

Anders Lidström, professor Umeå universitet. Anders Henriksson, andre vice ordförande SKR och Lena Langlet, sektionschef Demokratisektionen SKR.

Anders Henriksson
Lena Langlet

49. Lyssna på mig!

Familjer med barn som har särskilda behov upplever ofta stress och ångest på grund av att det är svårt att få den service och de tjänster som de behöver få hjälp med. Samtidigt är fungerande tjänstesystem centrala för att se till att barnen och deras familjer kan fungera och ha en tillfredsställande situation. I en studie med föräldrar från Finland och Irland berättar de hur deras liv påverkas av olika tjänstesystem och hur de upplever interaktioner med myndigheter kopplat till offentliga tjänster.

Johanna Gummerus, biträdande professor i marknadsföring vid Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors and Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet

Johanna Gummerus
Bo Edvardsson

50. Driver jämförelser och ranking utveckling?

Jämförelser och ranking av resultat har renderat en omfattande kvalitetsmätning och kvalitetsstyrning i svenska kommuner de senaste decennierna. Insamlarna av data är många och mycket resurser läggs ned på att leverera informationen. Men leder det till utveckling? Träffa två forskare från Handelshögskolan som tittat närmare på frågan rent generellt men också på Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som tagit ett lite annorlunda grepp på samverkan, mätande, analys och koppling till utveckling.

Kalle Kraus, professorer från Handelshögskolan i Stockholm.
Moderator: Leif Eldås, projektledare SKR

Kalle Kraus

51. Fördelar och risker med tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning har växt fram som en stark motkraft mot New Public Management som enligt kritikernas beskrivningar inte bara handlar om stark styrning, utan också om onödig styrning. Tillitsbaserad styrning innebär bland annat en stor tilltro till den kunskap och idéer som finns hos dem som arbetar i verksamheten. Samtidigt finns de som menar att argumentationen för tillitsbaserad styrning i stor utsträckning vilar på bristande empirisk underbyggnad och missförstånd vad gäller grundläggande begrepp. En förespråkare för tillitsbaserad styrning möter en ser som riskerna.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka och Björn Brorström, professor emeritus och ordförande KFi.
Seminariearrangör: KEF.

Björn Brorström
Malin Aronsson

52. Likvärdighet i skolan

En elevs möjlighet att lyckas i skolan skall inte bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går. Trots detta har likvärdigheten minskat. Skolsegregationen har gjort att spridningen i skolornas kunskapsresultat har ökat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att skapa likvärdighet och rättvisa i skolan?

Sara Wettergren (L), kommunalråd för skola och utbildning Malmö stad, Monica Sonde, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad SKR och Linnea Lindquist, rektor Hammarkulleskolan Göteborg.
Moderator: Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på utredningsenheten Kommunal.

Sara Wettergren
Linnéa Lindquist
Monica Sonde
Lisa Bondesson

53. Hälsodata en förutsättning för god och jämlik hälsa

För att möta framtidens utmaningar och för att ställa om Sverige mot en mer datadriven hälso- och sjukvård krävs tydlighet gällande hälsodatan. Det finns en ökad efterfrågan och förväntan på att få tillgång till den egna hälsodatan. Att dela hälsodata är en förutsättning för god och jämlik hälsa, men idag råder både oklarheter kring tolkning av lagstiftning och hinder för att kunna göra det. Varför är hälsodata så viktig inom framtidens hälso- och sjukvård? Vad går vi miste om i Sverige om vi inte får till att dela hälsodata i en snar framtid?

Håkan Gustafsson, biträdande föreståndare CMIV, AI-koordinator Region Östergötland, Johanna Seppänen, direktör Social and Health Data Permit Authority Findata och Hans van den Brink, digital strateg Västra Götalandsregionen.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna.
Seminariespråk: Delvis Engelska

Daniel Forslund
Håkan Gustafsson
Hans Van Den Brink
Johanna Seppänen

54. Framtidens välfärd och governance

På vilket sätt kan vi skapa förutsättningar för en styrning och ledning som möjliggör hanterandet av komplexa samhällsutmaningar? Hur ser idéerna ut för en svensk framtida välfärd och styrning som sätter invånares behov i centrum? Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning?
 
Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030, Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket, Anders Teljebäck, Särskild utredare Försöksverksamhetskommitten Regeringskansliet och Pia Sandvik, vd RISE.
Moderatorer. Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID och Klara Adolphson, vd Innovation leadership Group,
Seminariearrangör: Governance Innovation Sverige GOVIS.

Pia Sandvik
Klara Adolphson
Gabriel Wikström
Anders Teljebäck
Pia Mcaleenan
Clas Olsson

55. Ett tydligt ledarskap, med glimten i ögat

Hennes tid som statsminister präglades av flera politiska kriser och bråk mellan regeringspartierna. Men genom ett pragmatiskt och faktabaserat ledarskap med fokus på samarbete och tillit till sina medarbetare lyckades hon samla de borgerliga partierna och styra Norge framgångsrikt i 8 år. Hennes folkliga stil, ofta med glimten i ögat, har gjort henne populär bland folket. Men det räcker inte att vara populär för att nå resultat. Erna är också en ledare som ger direkta svar på direkta frågor. Som inte viker för det som är svårt utan är tydlig med vad hon vill, och vart hon vill.

Erna Solberg, partiledare Høyre och statsminister i Norge 2013–2021.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Erna Solberg
Britt-Marie Mattsson

56. Vägen tillbaka – genom svårigheterna mot stjärnorna

Helena Ekholm kom till OS i Vancouver 2010 som storfavorit i skidskyttet. Det blev ett stort misslyckande och därefter blev livet tufft på många sätt. Då började hon jobba med mental träning och året efter tog hon VM-guld. Hur kommer man tillbaka efter en sådan motgång och blir ännu bättre. Ta del av Helenas resa och Stigs mentala coachverktyg som hjälpte Helena tillbaka! Ett seminarium för de som är intresserade av hur man gör för att utvecklas, bli bättre, att må och prestera bra genom mental träning.

Helena Ekholm, personlig tränare i Östersund och expert i Vinterstudion samt Stig Wiklund, mental tränare och coach.

Helena Ekholm
Stig Wiklund

57. Att leda för hållbar framgång – från abstraktion till arbetssätt

Region Jönköpings län berättar hur de arbetar med fem ledningsstrategier, inspirerade av SIQ:s framgångsfaktorer, och hur detta bidrar till ökad helhetssyn, starkare kvalitetskultur och förbättrade resultat till lägre kostnad. De delger arbetssätt för att involvera alla medarbetare i förbättringar av helheten.

Miriam Markusson Berg, direktör verksamhetsstöd och service Region Jönköpings län och Anna Fabisch, utvecklingsledare Region Jönköpings län och doktorand vid Jönköping University.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, Akademi och Rådgivning SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Miriam Markusson Berg
Anna Fabisch
Anne-Charlotte Holmgren

58. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2021

Samtidigt som det senaste året präglats av en rusande pandemi med stora prövningar för välfärdsverksamheter, näringsliv, invånare och civilsamhälle, har svensk offentlig sektor tagit ett betydande digitalt utvecklingssprång. Många kommuner har genomfört en digital omställning i en takt vi tidigare inte varit i närheten av och på kort tid infört nya smarta arbetssätt och ökad användning av data för ledning och styrning inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Moderator: Patrik Sundström, Chief Digital Officer SKR.

Patrik Sundström

59. Hur påverkas den politiska styrningen vid införande av tillitsbaserad styrning?

Allt fler kommuner och regioner utvecklar sina styrmodeller med inslag av tillitsbaserad styrning. En av grundbultarna i tillitsbaserad styrning handlar om ökat handlingsutrymme i verksamheten, att den högsta politiska ledningen ska fokusera på de strategiska frågorna och inte detaljstyra verksamheten med en massa mål. Detta har i många fall inneburit att nämnd/verksamhet fått definiera verksamheten och beskriva hur den ska kvalitetssäkras genom att sätta upp mål och till dessa koppla nyckeltal. Men vad händer med den övergripande politiska styrningen? Hur har den påverkats vid införandet av tillitsbaserad styrning?

Rolf Solli, professor emeritus Högskolan i Borås och Christine Feuk, SKR.

Rolf Solli
Christine Feuk

60. Medarbetarengagemang främjar serviceinnovation i offentliga tjänster

Att chefer har en viktig roll i innovationsarbetet är känt sedan tidigare. Men hur skapar man förutsättningar så att medarbetarna blir en bidragande del i innovationsarbetet? Ledningen bör betona olika roller som anställda kan spela i innovationsprocesser när det gäller utvecklingen av offentliga tjänster. En modell belyser så kallad balanserad innovation, där medarbetarna har befogenhet att delta i intraprenörskap och innovationsaktiviteter. Ta del av forskningen på området där tre fallexempel presenteras och illustreras.

Lars Fuglsang, professor vid institutionen för samhällsvetenskap och näringsliv vid Roskilde universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.

Lars Fuglsang
Bo Edvardsson

61. Vi måste öka effektiviteten!

Att öka den offentliga sektorns effektivitet är en av de stora utmaningarna som både kommuner och regioner står inför. Det demografiska trycket och förändrade förväntningar på service kommer att öka pressen på att tänka nytt när det gäller både vad resurserna används till samt vilket värde vi skapar för våra medborgare. Hur kan vi mäta effektivitet och hur gör vi för att skattekronorna ska generera en så god välfärd som möjligt för medborgarna?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Maria Price, kanslichef RKA, Pia Alhäll, kommundirektör och Magnus Fleischer, ekonomidirektör, Falköpings kommun samt Mats Pettersson, kommundirektör och Jukka Taipale, ekonomidirektör, Nyköpings kommun.
Moderator: Gunnar Gidenstam, projektledare SKR

Mats Pettersson
Jukka Taipale
Magnus Fleischer
Pia Alhäll
Annika Wallenskog
Gunnar Gidenstam
Maria Price

62. Vad kan skolan göra för att bryta skolsegregationen?

Allt fler elever går i klasser eller skolor som är segregerade. Skolsegregationen får konsekvenser på minskad likvärdighet och sjunkande kunskapsresultat. Ingen enskild åtgärd har ännu visat sig framgångsrik för att bryta skolsegregationen. Ta del av insikter från arbetet med att förändra elevsammansättningen mellan och inom skolor.

Sonja Sävås, f d rektor i Gislaved, Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen Halmstad, Hanna Glans, tillväxtstrateg social hållbarhet Halmstad, Monica Sonde, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad SKR, Nina Svensson, rektor Mellersta Förstadsskolan Malmö stad och Jonas Lundberg, Lumell.
Seminariearrangör: Lumell Associates.

Nina Svensson
Pauline Broholm-Lindberg
Monica Sonde
Jonas Lundberg
Hanna Glans
Anders Trumberg
Sonja Sävås

63. Få avkastning på din hälsa genom Hälsoobligationer

Sjukvården står inför många utmaningar med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och ökade kostnader för läkemedel. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda dem som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade. Genom att införa Hälsoobligation där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir förbättrar man hälsan, minskar lidandet samt sänker kostnaderna. Region Stockholm är först i världen med att ta fram Hälsoobligation med avkastning efter resultat av den preventiva vården.

Disa Hammar, senior skuldförvaltare Region Stockholm och Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef Skandia.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna.

Daniel Forslund
Disa Hammar
Lars-Göran Orrevall

64. Agenda 2030 – Nu gör vi!

Vi behöver öka takten i transformationen till det hållbara samhället. Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030, har träffat omställningsagenter från norr till söder och presenterar några exempel på vad som fungerar i praktiken. Tanken är att så många som möjligt ska inspireras och få tips om hur omställningen kan se ut; Nu gör vi!

Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030, Kenneth Gyllensting, miljöstrateg Karlskrona kommun, Hanna Ryman, processledare programmet för hållbar utveckling Örebro kommun, Per Larsson, utvecklingsledare Falköpings kommun, Jessica Karlsson, utvecklingschef Alvesta Kommun och Lisa Wälitalo, doktorand, Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska högskola.
Seminariearrangör: Nationell samordnare Agenda 2030.

Gabriel Wikström

65. Shrinking Space – den globala världens största demokratiutmaning

Situationen i världen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter går åt fel håll för femtonde året i rad. I land efter land försämras möjligheterna för oberoende folkrörelser att vara aktiva och uttrycka sina åsikter. Utvecklingen där det civila samhället trängs tillbaka uppmärksammades redan före covid-19-pandemin. Men därefter har läget ytterligare förvärrats. I flera länder har pandemin använts som förevändning för inskränkningar som egentligen inte har med smittspridningen att göra, som att stoppa att vissa åsikter ska få föras fram. I detta samtal berörs hur denna utveckling även påverkar Sverige och möjligheterna att bygga hållbara samhällen i en allt mer globaliserad värld.

Kenneth G Forslund (S) ordförande utrikesutskottet, Cecilia Uddén, mellanösternkorrespondent Sveriges Radio, Johan Büser (S), ledamot i riksdagens EU-nämnd och i miljö- och jordbruksutskottet samt Lusine Djanyan, konstnär och aktivist.
Moderator: Jesper Eneroth, Olof Palmes Internationella Center.

Lusine Djanyan
Johan Büser
Cecilia Uddén
Kenneth G Forslund
Jesper Eneroth

66. Vad kan vi lära av Dag Hammarskjölds ledarskap?

Dag Hammarskjöld innehade ett av världens främsta ledaruppdrag som generalsekreterare för FN. Vad gäller hans intellektuella kapacitet, arbetskapacitet och språkkunskaper är det inte många som kan jämföra sig med honom. Men det var inte dessa egenskaper som gjorde honom till en förebild som ledare. Istället var det hans förmåga att kommunicera en vision med moralisk resning, äkthet och integritet. Ett ledarskap som går att lära sig – inte över en natt men med tålamod, intresse och god vilja. Och vår tid behöver ledare som kan skapa trygghet, stabilitet och framtidstro; på alla nivåer och i alla sammanhang.

Per Starke, författare till boken Generalsekreteraren och Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Per Starke
Micael Bydén
Britt-Marie Mattsson

67. Chefens utmaningar i det nya arbetslivet

Coronapandemin har ställt höga krav på chefen. Några chefer har brottats med nya typer av arbetsmiljöfrågor, när t ex medarbetare jobbat hemifrån. Inom vård och omsorg har chefer upplevt ett högt tryck med många medarbetare, hög smittorisk och många arbetstimmar på plats i verksamheten. I Sveriges chefsorganisation verkar Ledarna för bättre förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare. Vilka erfarenheter har pandemin gett oss? Vilket ansvar har chefen och får hen rätt förutsättningar? Vad har förändrats och hur har digitala lösningar hjälpt? Ett samtal om hur ett gott ledarskap kan göra skillnad i verksamheten och bidra till resultatet.

Seila Mujic, enhetschef omsorgsförvaltningen Alvesta kommun, Freja Lindahl, rektor Skara kommun, Stellan Ahlström, sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Moderator: Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Stellan Ahlström
Seila Mujic
Freja Lindahl
Anki Udd
Andreas Miller

68. Digital transformation med hjälp av AI och robotar

När färre skall försörja fler och vi har brist på kompetens och personal måste vi börja göra saker på nya sätt. Lunds kommun bestämde sig för att bygga en Robotfabrik för att kunna identifiera och automatisera manuella moment i olika system. I Helsingborg gick innovatörer och pedagoger samman för att utveckla AI-assistenten Laiban som svarar på barnens återkommande frågor. Men hur skalar man upp den digitala transformationen och får full effekt i hela verksamheten? Och hur får man med både kunder och anställda på resan?

Andreas Thuröe, objektsförvaltare Automation, Integration, Data & Analys, Lunds kommun och Simon Melin, pedagogisk utvecklare, Pedagogiskt Center Skol- och Fritidsförvaltningen Helsingborgs Stad
Moderator: Mia Forsäng, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft Sverige.

Andreas Thuröe
Mia Forsäng
Simon Melin

69. Ny standard för räkenskapsrevision – vad innebär det för kommunerna?

SKR har i samverkan med revisionsaktörerna Skyrev och FAR arbetat för att ta fram en ny standard för kommunal räkenskapsrevision. Syftet har varit att skapa en likartad revision i landet samt att säkra kvaliteten i granskningen. Vilka effekter kan detta ha för revisionen, men även för kommuner och regioner?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Karin Selander, revisionsdirektör Region Värmland och styrelseledamot i Skyrev, Karin Apelman, generalsekreterare FAR samt Anna Eklöf, handläggare och Lotta Ricklander, handläggare, SKR.

Karin Apelman
Karin Selander
Lotta Ricklander
Annika Wallenskog
Anna Eklöf

70. Hur utformar man offentliga tjänster för den digitala tidsåldern?

Världen förändras runt omkring oss. Tjänster som Uber, Amazon och andra har förändrat kundernas förväntningar på hur bra service ska se ut. Så hur kan den offentliga sektorn utnyttja den mentaliteten och utveckla ett tillvägagångssätt som uppfyller de förväntningar som medborgarna är vana vid? Det är lättare för de privata företagen för de behöver inte ta hänsyn till alla medborgare. När vi utformar offentliga tjänster idag måste vi se till att de fungerar online såväl som offline. Att använda nya arbetssätt ger mer glädje i din vardag och ökar framför allt kvaliteten på tjänsterna för medborgarna.

Simone Carrier, servicedesigner och innovationskonsult fokuserade på offentliga organisationer i Tyskland.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet
Seminariespråk: Engelska.

Simone Carrier
Bo Edvardsson

71. Möt Sveriges KvalitetsKommun 2021

Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, service, arbetsgivarrollen och samhällsbyggande. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete.

Representanter från vinnaren av utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2021.
Moderator: Staffan Isling, vd SKR.

Staffan Isling

72. Skarp skolstyrning sparar miljoner – och ger kvalitet

Har vi lärarbrist inom svensk skolsektor? Saknas verkligen medel för att förbättra kvalitet och möta kraven på en likvärdig skola? Välkommen att ta del av hur du med hjälp av smarta produkter kan förbättra lagefterlevnaden, identifiera resurserna du tidigare inte sett och skapa en budget i balans! Ett systematiskt arbetssätt där transparens, kommunikation och kvalitet står i fokus för all skolstyrning.

Ulrika Munkby, Product Growth Manager Resursplanering och Ola Johansson, Project Manager Stratsys.
Seminariearrangör: Stratsys.

Ola Johansson
Ulrika Munkby

73. Att leda skolutveckling – från teori till praktik

Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. Det finns inga ”quick fixes” – framgång kräver långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på skolans inre arbete. Hur når vi dit? Och hur kan huvudmannens ledning och styrning göra skillnad? En presentation om hur man bäst organiserar en skola så att undervisningsutveckling främjas, följt av ett samtal om att leda skolutveckling utifrån styrkedjans olika roller.

Tuula Maunula, legitimerad lärare och lektor på Rinkebyskolan, Lena Lindblad-Petersen, rektor på Hedvig Eleonora skola, Stockholm, Erik Östman (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun.
Moderator: Monica Sonde, avdelningschef SKR.

Erik Östman
Monica Sonde

74. Sveriges bästa innovationsidé för eHälsa

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Då behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Vi behöver ta tillvara alla smarta idéer som bidrar till effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. SveaPriset instiftades 2007 och delas ut till den verksamhet som varit mest framgångsrik i att förnya och förbättra svensk vård och omsorg. Möt vinnaren av SveaPriset 2021 och ta del av bästa innovationsidén för eHälsa.

Inledare och moderator: Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet.

Maja Fjaestad

75. Ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun – reflektioner från pandemin

Pandemin har blottlagt både styrkor och svagheter i den svenska förvaltningsmodellen. Vissa menar att sjukvården måste förstatligas för att Sverige ska få en god och jämlik vård. Andra menar att äldreomsorgen behöver flyttas till regionerna eller primärvården till kommunerna. Det har även uppstått en debatt om Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hur ska vi tänka om ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun i framtiden?

Maja Fjaestad, statssekreterare till socialminister Lena Hallengren, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet, Patric Åberg, ordförande Skånes kommuner samt KSO Östra Göinge, Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och Jörgen Preuss, regiondirektör Region Halland.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Maja Fjaestad
Jörgen Preuss
Patric Åberg
Acko Ankarberg Johansson
Karin Klingenstierna
Louise Bringselius

76. Mer värde för skattekronan

Skillnaderna i hur väl kommuner och regioner lyckas med kvalitet och effektivitet i sitt välfärdsuppdrag är fortsatt stora. Trots att det finns en bred enighet om att demografin kräver bättre resursanvändning går förändringsarbetet långsamt. Hur kommer det sig att vissa kommuner och regioner lyckas mycket bättre än andra – och varför är det så svårt att vara bra på allt? Och är det så att coronastödet har minskat viljan att effektivisera?

Ida Karkiainen, civilminister, Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig Svenskt Näringsliv, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR och Lars Thunberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden Helsingborgs stad
Moderator: Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv.
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv.

Ida Karkiainen
Lars Thunberg
Anders Morin
Annika Wallenskog

77. Vad gör en ledare till en bra ledare?

Många känner oro inför förändringar, och ofta är det så att ju längre ut i organisationen man befinner sig desto svårare är det att ta till sig förändringar. Då är det ledarens ansvar att vara närvarande, lyssna och skapa en miljö där osäkerheten kring förändringen minskar. En bra ledare behöver inte ha alla svar. Och det måste du som ledare vara bekväm med och fokusera på att ha en plan för att säkerställa vad som behöver göras. Som ledare leder du människor, inte organisationer. Det kräver förmågan att kunna motivera, inspirera och skapa engagemang hos dina medarbetare. Möt en erfaren ledare som när hon slutade var den högst rankade kvinnan i brittiska armén.

Nicky Moffat, f d brigadgeneral i brittiska armén.
Moderator: Jerker Schmidt, garnisonspastor Försvarsmakten
Seminariespråk: Engelska.

Nicky Moffat

78. Innovationer i världsklass genom en förnyelsedag!

Förnyelsepriset på Region Gotland stimulerar utvecklingsarbete och uppmärksammar goda förebilder som förbättrar service och kvalitet för dem vi finns till för – varför är det viktigt och hur går det till? Genom åren har drygt 150 bidrag lämnats in, vilka beskriver förbättringsområdet, hur man gått till väga för att lösa uppgiften samt vilket resultat som uppnåtts. Flera goda förbättringar presenteras med filmer från olika verksamheter inom kommunen och regionen.

Lisa Lindell, strateg kvalitet och utveckling och Camilla Eriksson, samordnare för digital äldreomsorg Region Gotland.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, Akademi och Rådgivning SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Camilla Eriksson
Lisa Lindell
Anne-Charlotte Holmgren

79. När kan AI leverera förstklassiga samhällstjänster?

Utvecklingen av Artificiell Intelligens har gått fortare och fortare under de senaste åren och har redan börjat förändra samhället i grunden. Förväntningar från medborgarna och behov av både effektiviseringar och ett mer hållbart samhälle driver på förändringen. Offentliga organisationer inser AI:s potential men väldigt få har utvecklat eller skalat upp initiativen och uppnått betydelsefulla resultat. Vad krävs för att offentlig sektor skall kunna skala upp arbetet med AI för att optimera och förnya sina processer och på så sätt leverera förstklassiga tjänster till samhället?

Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization Chalmers tekniska högskola.

Robin Teigland

80. Från projekt till arbetssätt – så skapar du en systematisk medborgardialog

För att uppnå engagemang och större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna behöver kommuner och regioner utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen och utgör ett underlag för beslut. Det handlar dels om att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och sakkunskaper, dels att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system och det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har. Dels att öka förutsättningarna för att minska spänningen i samhället. En introduktion på hur ett systematiskt arbete med medborgardialog skapas för att kunna gå från projekt till arbetssätt.

Anders Nordh och Nils Munthe, SKR samt kommunexempel.

Nils Munthe
Anders Nordh

81. Designad för att tjäna. Sociala robotar i välfärden

Introduktionen av sociala robotar inom äldreomsorgen väcker många frågor relaterade till bland annat integritet, säkerhet, autonomi, självständighet och välbefinnande. Vilken typ av framtid kan robotframsteg ge människor – en dystopisk eller utopisk framtid? Vad hoppas äldre vuxna på när det gäller digital vård och vilken typ av roller ska robotar ha i äldreomsorgen? Det finns även etiska problem som måste beaktas när man designar, utvecklar och introducerar sociala robotar för äldre vuxna. Ta del av resultat från studier som genomförts i Nederländerna, Portugal och Kroatien.

Martina Caic, dr vid Aalto-universitetet i Finland.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Martina Caic
Bo Edvardsson

82. Samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar

Flertalet av kommunernas och regionernas utmaningar idag präglas av komplexitet och kräver flera aktörers delaktighet för att nå full effekt. Agenda 2030, ökade klyftor och inte minst regional utveckling är frågor där samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer är en av de viktigaste förutsättningarna för att lösa utmaningarna. Hur får man till samverkan där man skapar resultat och tar steg framåt tillsammans?

Lisbet Mellgren, handläggare SKR, Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet, Märta Molin, regional utvecklingsdirektör Region Västernorrland och Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall.
Moderator: Linda Nordberg, SKR.

Märta Molin
Jonas Walker
Johan Wänström
Linda Nordberg
Lisbet Mellgren

83. INSTÄLLD – Digitaliserad elevhälsa

Digitaliseringen av elevhälsan släpar efter. Gemensamma lösningar saknas och skolor tvingas uppfinna hjulet på egen hand. I och med pandemin uppstod en oro för elevernas psykiska hälsa. Fokus riktades på att eleverna skulle kunna kontakta elevhälsan utan krångel. Genom ett intensivt arbete lyckades Norrtälje kommun utveckla en digital tjänst för att tillhandahålla elevhälsan digitalt. I elevhälsan online kan eleverna ta kontakt med till exempel skolsköterska eller kurator. Behövs nationella riktlinjer för att skapa en enhetlig och fungerande digital elevhälsa?

84. Kartlägga och analysera målkonflikter och synergier – pilottest i sex kommuner

Sveriges kommuner har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. I arbetet med att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle finns både målkonflikter och möjliga synergier som behöver identifieras, analyseras och hanteras. Hur ska man prioritera och hur bör arbetet kring Agenda 2030 organiseras? SDG Synergies är en metod för att systematiskt kartlägga och analysera synergier och målkonflikter. Metoden har under 2021 för första gången testats på kommunnivå i Sverige. Vad har metodiken skapat för värde och vilka insikter har piloten gett?

Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030, Henrik Carlsen, forskningsledare Stockholm Environment Institute, Sara Gottenhuber, doktorand vid Linköpings universitet, Jessica Karlsson, utvecklingschef Alvesta kommun, Per Larsson, kommunutvecklare Falköpings kommun, Josefin Smeds, miljöstrateg Flens kommun och Hanna Ryman, processledare programmet för hållbar utveckling Örebro kommun

Gabriel Wikström

85. Ingen ska behöva vara hemlös i Sverige

Allt fler äldre personer riskerar vräkning eller lever i hemlöshet. De utsatta lever ofta isolerat och har svaga nätverk. För de som drabbas finns det ändå hjälp att få i form av en sovplats för natten. Men det är ingen långsiktig lösning. Bolots i Stockholm bygger på att insatser i ett tidigt skede ska se till att man inte helt plötsligt befinner sig på gatan. Men det behövs även hjälp för personer i hemlöshet där målet så klart är att hitta tillbaka till ett ordnat liv med egen bostad. Vad görs för att förändra situationen för en person i hemlöshet?

Kristina Gustafsson, enhetschef Äldreavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning, Marika Markovits domprost i Storkyrkan, tidigare chef för Stockholms stadsmission och Kjell Larsson, utvecklingsledare Göteborgs Stadsmission.
Moderator: Lasse Swahn, journalist.

Kjell Larsson
Marika Markovits
Kristina Gustafsson
Lasse Swahn

86. Rekrytera talanger lokalt!

Dagens samhälle kräver i regel utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. För dem som har annat modersmål tillkommer problemet med att många jobb fordrar att man har förmågan att hantera det svenska språket. Flera initiativ har tagits för att skapa en förändring för att få fler ut på arbetsmarknaden. Hejsvenska på Komvux Malmö sfi har skapat en plattform för att tidigt börja träna på det svenska språket. TalangAkademin har ett samarbete med de lokala fastighetsbolagen för att få de boende i praktik och jobb. Projektet rekrytera i Helsingborg jobbar med personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Stig-Arne Bäckman, grundare TalangAkademin, Martin Olsson, projektledare Helsingborgs stad och Annika Hansen, projektledare Komvux Malmö.
Moderator: Lasse Swahn, journalist

Martin Olsson
Annika Hansen
Stig-Arne “Stigge” Bäckman
Lasse Swahn

87. Välfärdsbrottslighet – ett dubbelt hot mot samhället

Bidragsfusk beräknas kosta samhället allt från 11 till 27 miljarder kr årligen. Förutom att det är pengar som skulle kunna användas för en bättre välfärd skadar det också medborgarnas tillit till samhället. Hösten 2021 presenterade regeringen ett antal förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Räcker de förslagen eller behövs det andra lösningar som gör att våra offentliga medel används till rätt saker?

Staffan Isling, vd SKR, Stefan Hollmark, stadsdirektör Södertälje, Per Wadhed, chef för sekretariatet för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet NOA och Amir Rostami, regeringens särskilda utredare för att bekämpa bidragsbrott mot välfärdssystemen.
Moderator: Lena Salomon, PwC.

Lena Salomon
Stefan Hollmark
Per Wadhed
Staffan Isling
Amir Rostami

88. Professionsutbildningar för framtidens välfärd

Välfärden bärs till betydande delar upp av olika slags professioner. Lärare, läkare, socionomer, poliser, för att bara nämna några, är de som ser till att tjänster, service och information kommer allmänheten till del. Dagens men även framtidens samhälle präglas av komplexitet där många olika intressen och värden ska hanteras. Blir välfärdens professioner rustade med den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag? Vad får de med sig på sina respektive professionsutbildningar och är det något som saknas?

Madeleine Liljegren, ordförande Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd och ledamot i Läkarförbundet, Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR, Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid socialhögskolan på Lunds universitet och Ragnhild Karlsson, vice förbundsordförande Vårdförbundet.
Moderator: Jenny Madestam, universitetslektor Försvarshögskolan.

Ragnhild Karlsson
Madeleine Liljegren
Jenny Madestam

89. Efter tillitsutredningen – del 1. Tillitsbaserad styrning

Mängder av forskare varnar för att medarbetare och medborgare får alldeles för litet handlingsutrymme idag, när byråkratin växer i offentlig sektor. Det riskerar att leda till ineffektivitet, dålig arbetsmiljö och sämre tjänster. Men hur ska utvecklingen vändas? Idag arbetar allt fler offentliga verksamheter med tillitsbaserad styrning och ledning. Detta är också något regeringen uppmuntrat i sin tillitsreform och Tillitsdelegationens arbete är en viktig utgångspunkt för många. Här berättar två kommuner om sitt arbete med styrningen.

Mio Saba Sjösten, kommundirektör Mölndal och Patric Åberg, KSO Östra Göinge.
Inledare och moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f d forskningsledare i Tillitsdelegationen.

Patric Åberg
Mio Saba Sjösten
Louise Bringselius

90. IT-system under attack

Att cyberhot har växt fram till ett omfattande globalt samhällsproblem råder det inget tvivel om. IT-systemen inom den offentliga sektorn behandlar känsliga uppgifter både om rikets säkerhet och personuppgifter. Systemen är uppkopplade mot nätet för att tillhandahålla och styra samhällsviktiga tekniska infrastrukturer så som elförsörjning och samhällstjänster i stort. Kravet på att informationen skyddas är mycket hög. Systemen är ständigt utsatta för IT-attacker och det finns stora brister, både vad gäller IT-säkerhet generellt, och att det inte finns ordentlig struktur kring informationssäkerheten. Hur skyddar vi oss från cyberhot och IT-attacker?

Fredrik Börjesson, säkerhetsstrateg Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Frida Rössel, Head of Sales Public Sector Nordics & CEE Google och Per-Johan Gelotte, Tf It-/digitaliseringschef Lidingö stad.
Moderator: Emanuel Karlsten, fristående journalist.

Frida Rössel
Emanuel Karlsten
Per-Johan Gelotte

91. Hur kan man styra i ett komplext politiskt landskap?

Historiskt har ett traditionellt samlingsstyre dominerat i kommunerna medan det numera brukar beskrivas som ett mellanting mellan ett samlingsstyre och parlamentarism. Vilka är för- och nackdelarna med vårt system? Vad innebär trenden med fler blocköverskridande styren i kommunerna? Kommunallagen tar sin utgångspunkt i starka majoriteter. Vad innebär det för de minoritetsstyren som ökat under de senaste mandatperioderna? Vi ser utmaningar för styren att hantera förekomsten av så kallade politiska vildar. Vad innebär det?

Johan Wänström, universitetslektor Linköpings universitet, Axel Josefson, (M) KSO Göteborgs stad, Helena Linde, förbundsjurist, Björn Kullander, handläggare och Martin Lidhamn, handläggare, SKR.

Helena Linde
Johan Wänström
Axel Josefson
Björn Kullander
Martin Lidhamn

92. Tjänstedesign i traditionella organisationer – erfarenheter från Australien

Offentlig sektor beskrivs ofta som gammalmodig där historiska och traditionella strukturer lever kvar och är svåra att rubba. Fördelarna med att jobba med tjänstedesign gör det möjligt att tillhandahålla kvalitet genom service inom tjänstesektorn men är även en viktig drivkraft för att skapa institutionella förändringar. Att jobba med tjänstedesign på strategisk nivå gör det möjligt att utveckla rätt tjänst för rätt målgrupp och därigenom stärka organisationens innovationskraft trots att man bär ett historiskt arv av strukturer oavsett om det är inom hälso- och sjukvården eller förvaltningsinstitutioner.

Ingo Karpen, professor i företagsekonomi och design Karlstads universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Ingo Karpen
Bo Edvardsson

93. Nya sätt att upphandla krävs för cirkularitet

Offentlig sektor upphandlar för 803 miljarder kr årligen. Att samla denna köpkraft genom att öppna upp för och ställa krav på cirkulära flöden möjliggör omställning till cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi identifierar hinder och förslag på åtgärder. Hur ska vi t ex kunna skilja på återvunnen och jungfrulig plast? Hur kan organisationen minska resursförbrukning genom delningslösningar, längre livslängd och återbruk? Hur går det till i praktiken?

Åsa Domeij, ordförande i regeringens delegation för cirkulär ekonomi, Robin Hörqvist, upphandlare Malmö stad, André Zandelin, vd Accus och Caroline Tottie, kategoriansvarig Adda Inköpscentral.
Moderator: Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKR.

Robin Hörqvist
André Zandelin
Caroline Tottie
Åsa Domeij
Karin Peedu

94. Digitalt ledarskap efter pandemin – framgång i blandade arbetsmiljöer

När organisationer ska anpassa sig till en verklighet efter pandemin så kommer en ny typ av utmaning för ledarskapet. Hur leder man en kvalitetsorienterad och effektiv organisation där medarbetare både befinner sig på det fysiska och det digitala kontoret? Vilka krav ställer det på ledarskapet, både det formella och det personliga? Seminariet belyser några aspekter och lärdomar kring digitalt ledarskap samt ger tips på hur man kan jobba med styrning och ledning i komplexa organisationer.

Krister Högne, vd Public Partner.
Seminariearrangör: Public Partner.

Krister Högne

95. Hon kallades hemmasittare: om skolan, tårarna och kampen i hallen

Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och kostnader. En ofullständig grundskoleutbildning ger små möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära utanförskap och lidande. Vilka insatser krävs för att förhindra detta men även hjälpa de barn som blir hemmasittare? Ta del av Nadja Yllners berättelse om sin resa med dottern som var hemmasittare.

Nadja Yllner, författare av boken ”Hon kallades hemmasittare : om skolan, tårarna och kampen i hallen”.

Nadja Yllner

96. Sveriges ekonomi – hur ser framtiden ut?

Sverige är på väg att starta upp igen efter pandemin som blev mer långvarig än många trott. För svenska kommuner har den inneburit att statliga insatser sänkte kostnaderna. Men nu är det läge att blicka framåt och ge ekonomin stimulanser där de gör mest nytta. Eller finns det en risk att politikerna nu när vi står inför ett val blir mer frikostiga med att lova allt till alla? Vilket stöd kommer kommuner och regioner behöva kommande år? Det är dags att ta ut färdriktningen inför framtiden.

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Laura Hartman, chefsekonom LO, Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv och Annika Winsth, chefekonom Nordea.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

Helena Stålnert
Annika Winsth
Annika Wallenskog
Laura Hartman

97. Trygghetsskapande insatser i särskilt utsatta områden

I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Det rör sig då ofta om områden som också utmärks av andra sociala problem som socioekonomisk segregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Ett framgångsrikt trygghetsarbete är därför en samordnad och långsiktig samverkan mellan flera lokala aktörer. Vilka insatser krävs för att bryta den onda spiralen?

Carin Götblad, polismästare hos nationella operativa avdelningen, NOA, Cecilia Fasth, vd Stena Fastigheter AB och Jonatan Alamo Block, sektionschef SKR.
Moderator: Christina Byström, samordnare Svenska Kyrkan

Christina Byström
Carin Götblad

98. Din agenda 2030

”Din agenda 2030” lyfter hur vi kan implementera målen i offentlig förvaltning och i våra dagliga liv. Agenda 2030 är den välkända, globala handlingsplan som togs fram 2016 för att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Parul Sharma beskriver de globala hållbarhetsmålen på ett lättillgängligt sätt och väcker engagemang och handlingskraft. Hon ger råd och tips om hur du som medmänniska, medborgare och företagare kan agera för en hållbar utveckling framåt i olika situationer.

Parul Sharma, författare, människorättsjurist, ordförande Amnesty Sverige.
Moderator: Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna.

Parul Sharma

99. Efter tillitsutredningen – del 2. Tillitsbaserat ledarskap

För att stärka medarbetare och medborgare behövs en ny typ av ledarskap – ett ledarskap som riktar blicken mer mot behoven i kärnuppdraget och arbetar med både relationer och strukturer. Vad innebär det här ledarskapet i praktiken? Hör två enhetschefer som arbetar i organisationer med tillitsbaserad styrning och ledning som verksamhetsfilosofi berätta om sina tankar och erfarenheter.

Sarah Dunér, verksamhetschef vård och omsorg Mölndals Stad och Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef, Östra Göinge kommun.
Moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f d forskningsledare i Tillitsdelegationen.

Sarah Dunér
Louise Bringselius

100. Informationssäkerhet för fortsatt digitalisering

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är viktigt för all fortsatt digitalisering. En väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet bidrar till att skapa förtroende både internt och externt samt att det bidrar till fortsatta digitaliseringssatsningar. Utöver detta bygger det ett skydd mot IT-attacker och läckage av personuppgifter. Ett lyckat informationssäkerhetsarbete hänger ofta samman med ledningens aktiva engagemang. Hur etablerar man arbetssätt för att hantera informationssäkerhetsincidenter och hur säkerställer man medarbetarnas informationssäkerhetsmedvetande?

Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad och Alexandra Anstrell (M), ledamot Försvarsutskottet.
Moderator: Emanuel Karlsten, fristående journalist.

Alexandra Anstrell
Emanuel Karlsten
Daniel Broman

101. Så bryter vi tystnadskulturen

Att rätta sig efter värdegrunder och följa riktlinjer är viktigt oavsett verksamhet. Vad händer när så inte sker? När en chef inte vill att något ska upp till ytan är det kanske svårt att stå på sig. Och hur kommer man tillrätta med problemet när de som ansvarar för verksamheten känner sig hotade av utomstående personer, i vissa fall tungt kriminella nätverk? Att identifiera en tystnadskultur som uppstått är en sak, att ge medarbetare och chefer stöd att utföra sitt uppdrag och känna sig trygga är betydligt svårare. Vad måste man som arbetsgivare göra för att säkerställa att myndighetsutövningen kan ske utan konsekvenser för de anställda? Och vilka insatser måste övriga delar av samhället bidra med? Det finns insatser som ger effekt.

Ida Karkiainen, civilminister, Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

Ida Karkiainen
Magnus Lindgren
Axel Josefson
Helena Stålnert

102. Förändra hela vårdsystemet, inte bara tjänsterna

Långsiktiga förändringar i vården kräver att gamla sociala strukturer omsorgsfullt omformas. Detta är dock utmanande att göra eftersom dessa strukturer ofta är osynliga och tas för givet. Ofta fokuserar man på hur tjänsterna ska ändras för att patienten ska få en bättre upplevelse. Men verklig förändring måste sättas i ett större perspektiv där hela systemet behöver ändras eller ses över. Ett exempel på detta kan vara när vårdpersonal hjälper patienter i deras hem istället för att patienten kommer till en vårdcentral. Vårdpersonalen behöver då ha en annan inställning och inte endast se vårdtagaren som en patient.

Josina Vink, docent i servicedesign vid Oslo School of Architecture and Design (AHO) i Oslo.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Josina Vink
Bo Edvardsson

103. Samtal med myndigheter om ai och jämställdhet

Utvecklingen av AI innebär stora möjligheter för myndigheters arbete. Förhoppningen är att digitaliseringen kommer att utveckla och påverka servicen till medborgarna positivt i framtiden. AI har förmågan att främja jämställdheten men kan även leda till det motsatta. Välkommen till ett panelsamtal mellan olika myndigheter där möjligheter och utmaningar med AI inom offentlig förvaltning kommer att diskuteras. Hur kan statliga myndigheter arbeta för att identifiera och hantera potentiella risker för ojämställdhet? Vad är viktigt att beakta när AI ska införas på en myndighet för att bidra till ökad jämställdhet?  
 
Vid samtalet kommer lärdomar och insikter från pilotprojektet AI och jämställdhet i statlig förvaltning som Jämställdhetsmyndigheten genomfört tillsammans med anch.AI att presenteras.  

Patrick Eckemo, avdelningschef Digitalisering och Innovation Bolagsverket, Josephine Brofjorden, strateg Skatteverket, Julie Jacobsson, Strateg/Verksamhetsutvecklare inom mänskliga rättigheter/samordnare våld i nära relationer Försäkringskassan, Sophia Ivarsson, ansvarig för Vinnovas arbete med jämställd innovation Vinnova, Kristina Althoff, Strateg digitalisering och innovation Statskontoret och Sara Nilsson, utredare Jämställdhetsmyndigheten.
Seminariearrangör: Jämställdhetsmyndigheten

Sophia Ivarsson
Sara Nilsson
Patrik Eckemo
Josephine Brofjorden
Julie Jacobsson
Kristina Althoff

104. Hur lyckas man leverera bra undervisning under pandemin?

Pandemin har verkligen utmanat Sveriges skolor i deras arbete att uppnå målet att möjliggöra att alla elever ska få de bästa förutsättningarna att inhämta och utveckla kunskaper. På det här seminariet får ni träffa skolor som har lyckats med detta och höra om hur de tog itu med de utmaningar de stod inför. Google kommer även utifrån sitt perspektiv berätta om hur de som organisation kunnat stötta skolorna under den här mycket utmanande tiden.

Lotta Holm, verksamhetsutvecklare IT Säffle kommun, Sara Bruun, skolutvecklingsledare Höörs kommun, Emil Andersson, Head of Google Education Sweden och Daniel Johansson skolansvarig, Online Partner.

Lotta Holm
Emil Andersson
Daniel Johansson
Sara Bruun

105. Informationsdriven vård – vad innebär det och hur genomför man det?

Möjligheten att med utgångspunkt i modern datatillgång och databearbetning utveckla sjukvården snabbare och smartare än tidigare ökar hela tiden. Med tillgång till data kan frågor hanteras med utgångspunkt i fakta från den egna verksamheten och leda till konkret och bestående förändring. Hur kan man exempelvis med hjälp av data minska antalet vårdplatser och samtidigt minska beläggningen utan att riskera att försämra kvaliteten?

Carolina Samuelsson, sjukhuschef Hallands sjukhus, Markus Lingman, utvecklingsstrateg Hallands sjukhus, Årets AI-svensk 2021 och Anders Ekholm, senior rådgivare Institutet för framtidsstudier.
Moderator: Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

Carolina Samuelsson
Markus Lingman
Martin Engström
Anders Ekholm

106. Förstå dina drivkrafter genom att förstå dig själv

Definitionen av identitet förklaras ofta som att identifiera sig med en viss kultur, nation eller etnisk tillhörighet. Parametrar som lyfter fram medvetenheten om den egna självbilden som en unik individ. Vilken kontext en person befinner sig i påverkar också identiteten. Är man född i Sverige men har utländska föräldrar ser ofta identiteten annorlunda ut. Man har kopplingar till sina föräldrars hemland samtidigt som man är svensk. Samhället måste ha strukturer och en förståelse som gör att man känner sig trygg i detta. Tareq Taylor berättar om sin identitetsresa där maten har varit den fasta kärnan. Hur viktigt är det att bekräfta och acceptera den egna identiteten för att kunna ta kliv framåt?

Tareq Taylor, krögare och entreprenör.
Moderator: Maria Bergius, domkyrkokomminister Svenska Kyrkan

Tareq Taylor

107. Hur kan man komma till rätta med korruption?

En majoritet av jordens befolkning lever i länder med svårt korrupta offentliga institutioner vilket har mycket negativa effekter på deras livssituation. Länge var detta ett problem som ignorerades, men sedan slutet på 1990-talet har många s k ”good governance” program startats. Dessvärre visar studier att effekterna av dem är små eller obefintliga. Att man i så stor utsträckning misslyckas med att motverka systemisk korruption handlar om brister med att lokalisera och definiera problemet, samt att området kommit att domineras av en teori som bygger på ett missförstånd om problemets grundläggande natur.

Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap och en av grundarna till ”The Quality of Government Institute” vid Göteborgs universitet.

Bo Rothstein

108. Kommundirektörsrollen i förändring – eller inte?

Förhållandet mellan politik och administration i kommuner har varit under diskussion i många decennier. På vilka sätt har rollen som kommundirektör förändrats under de senaste 25 åren? Undersökningarna av svenska kommundirektörer påbörjades 1995. Förändringar i rollens innehåll och utförande kan sammanfattas som att allt mer fokus läggs på att hantera linjeförhållanden, ekonomiska frågor, organisatoriska processer samt samhällets utveckling – och gärna tillsammans med kommunstyrelsens ordförande. I stort är mycket sig likt – men inte allt.

Anna Cregård, docent Högskolan i Borås och Rolf Solli, professor emeritus Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Rolf Solli
Anna Cregård

109. Framtidsdagen del 1 – världen, Sverige, regioner och kommuner efter pandemin

Pandemin har fungerat som en tidsmaskin och leder till en rad förändringar. Arbetslivet blir mer flexibelt vilket ställer nya krav på ledarskap och organisation. Globaliseringen utmanas och våra städer är i förändring. Träder en ny Sverigekarta fram? Och på vilket sätt kommer nya beteendemönster och digitalisering att påverka våra samhällen? Hur hanterar vi utmaningar och tar vara på möjligheter?

Per Schlingmann, kommunikationsexpert, Micco Grönholm, Head of Future Emeritus Helsingborgs stad och Frida Rössel, Google.
Samtalsledare: Agneta Sjödin, TV-profil och författare.

Frida Rössel
Agneta Sjödin
Micco Grönholm
Per Schlingmann

110. Digitala tvillingar för stadsutveckling

Städer är de största och mest komplexa system som människan skapar, och även de mest resurskrävande. I den digitala tvillingen av staden går det att simulera och visualisera scenarier i realtid. Det hjälper till att fatta informerade beslut, sänka kostnader och minimera fel i den verkliga världen. Genom att använda den här tekniken finns det potential för att ta itu med några av de mest urbana utmaningarna. Så som segregation, översvämning, föroreningar, trafikstockningar men även spridning av sjukdomar. Hur långt har vi kommit i utvecklingen för att verkligen dra nytta av tekniken?

Eric Jeansson, geodatastrateg Göteborgs Stad och Monica Ek, projektledare Virtual Gothenburg Lab Lindholmen Science Park.
Moderator: Joakim Jardenberg, förändringsledare.

Joakim Jardenberg
Eric Jeansson

111. Mina sidor eller våra sidor?

Digitalisering ger nya möjligheter att utveckla verksamheter och erbjuda nya tjänster. Men vi riskerar också att utestänga medborgare från tjänsterna genom att bygga upp digitala hinder. Vi lyfter fram viktiga motiv för att inkludera fler och ge bra förutsättningar att delta i det digitala samhället. Vi ger också konkreta exempel på vad man kan göra och vad man bör undvika, och hur vi kan arbeta tillsammans för att bidra till förändringar som är hållbara, inkluderande och demokratiska.

Örjan Hellström, konsulent IT Förvaltningen för kulturutveckling, Tore Johnsson, Regional Digitaliseringskoordinator och Anders Nordh, SKR samt företrädare från Västra Götalandsregionen

Anders Nordh

112. Du sitter i en silo

Du arbetar i en del av er organisation, men ser inte hela verksamheten från ditt håll. Världen blir mer och mer digitaliserad och vi förlitar oss på regler och riktlinjer i kombination med dessa digitala hjälpmedel. Du har lagar och förordningar att ta hänsyn till och ditt ansvarsområde kantas av olika interna, men framför allt externa, utmaningar. Allt måste fungera med leverantörer, kollegor, kunder, brukare och de vi ska vara till för. Adderat på det finns det annan yttre påverkan, t ex en pandemi. Ta del av erfarenheter, tips och frågeställningar som förhoppningsvis kan ge vägledning när det gäller er verksamhets mål, utmaningar och risker.

Lars Fyhr, grundare av Refero, Prifero och Verifiero samt Christopher Solberg, sälj- och marknadsansvarig och Ronnie Peterson, skatteexpert Refero.
Seminariearrangör: Refero.

Ronnie Peterson
Christopher Solberg
Lars Fyhr

113. Vad krävs av ett visselblåsarsystem?

Från och med 2022 är det en skyldighet för samtliga kommuner och regioner att ha ett visselblåsarsystem på plats. Under seminariet ges information om den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890) och hur bestämmelserna ska tolkas. Vi kommer att ge svar på de vanligaste frågorna som kommuner och regioner har haft vid inrättandet av interna rapporteringskanaler och möjlighet till erfarenhetsutbyte och samtal mellan deltagarna kommer att finnas.

Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM), Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist och Cecilia Berglin, projektledare, SKR.

Ann Sofi Agnevik
Hayaat Ibrahim
Cecilia Berglin

114. Hur AI kan förutsäga kundbeteende – i realtid?

De flesta företag är inte särskilt bra på att lyssna på kunder. Det beror inte på att man inte försöker – men verktygen de använder har stora brister. Undersökningar som t ex Net Promoter Score missar viktig feedback och kan till och med dölja allvarliga problem. Oftast avslöjar man sina sanna tankar först i de öppna kommentarsfälten. Det gäller att på ett smart sätt strukturera den informationen. Med hjälp av AI kan man använda värdefulla data för att förutsäga kundbeteende bättre. Ta del av några av de viktigaste insikterna och det genererade värdet från att använda denna AI-metod.

Dr Mohamed Zaki, Deputy Director Cambridge Service Alliance, University of Cambridge.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet
Seminariespråk: Engelska.

Mohamed Zaki
Bo Edvardsson

115. Möjligheternas samhälle – öka inlärning genom nya arbetssätt

Genom nya arbetssätt skapas förutsättningar för att nå bättre resultat. En av nycklarna till skolframgång är läsning. Mellersta Förstadsskolan delar med sig av sitt lässtrategiprojekt som förutom goda resultat tilldelades Quality Innovation Award 2020. Nationella matematikcentrum delar med sig av goda exempel på hur man genom nytt arbetssätt kan öka inlärning och därmed nå bättre matematikresultat.

Nina Svensson, rektor och Ulrika Wirgin, biträdande rektor, Mellersta Förstadsskolan Malmö stad och Peter Nyström, universitetslekto Göteborgs universitet.
Moderator: Annette Björnson, SIQ.

Ulrika Wirgin
Nina Svensson
Annette Björnson
Peter Nyström

116. Innovativa digitala tjänster som ger bättre hälsa

En av välfärdens stora utmaningar är att den arbetsföra delen av befolkningen inte ökar i samma takt som de som behöver försörjas. För att klara välfärdsuppdraget behöver vi arbeta på nya sätt och nyttja digitaliseringens möjligheter. Och det finns goda exempel. Hälsocoach online i VGR förbättrar individers levnadsvanor och hälsa genom digital individuell coachning. I Region Stockholm finns en digital lösning för att behandla äldre patienters ångest och depression. Båda lösningarna bygger på en ökad tillgänglighet, något som inte är möjligt på samma sätt i traditionell vård och omsorg.

Moa Kuitunen, hälsopedagog Västra Götalandsregionen och Maria Nordmark, projektledare Dagnå UX.
Moderator: Malena Lau, utvecklingsledare Västra Götalandsregionen.

Malena Lau
Maria Nordmark
Moa Kuitunen

117. Ett psykologiskt försvar mot Fake News och informationspåverkan

Hur skall man kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan eller annan vilseledande information mot Sverige? Går det att försvara sig mot informationspåverkanskampanjer? Det psykologiska försvaret är tänkt att stärka befolkningens förmåga att upptäcka och motstå påverkanskampanjer samt desinformation. Därmed bidrar det psykologiska försvaret till att skapa motståndskraft och försvarsvilja hos befolkningen och i samhället.

Mikael Tofvesson, avdelningschef Myndigheten för psykologiskt försvar, Marie Demker, professor i statsvetenskap Göteborgs universitet, Sandra Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft och Hanna Linderstål, CEO, Earhart Business Protection Agency.
Moderator: Adam Cwejman, politisk redaktör Göteborgs-Posten.

Sandra Elvin
Adam Cwejman
Hanna Linderstål
Mikael Tofvesson
Marie Demker

118. Samverkan för stadsutveckling och verklig trygghet

Långsiktighet, samordning och tydliga mål är framgångsfaktorer i det arbete som Göteborgs stad bedrivit i Nordstan genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), i syfte att öka tryggheten. Även i Skärholmen utanför Stockholm har man inlett ett långsiktigt arbete för att ta vara på områdets potential genom samverkan med nya arbetssätt och aktiviteter. Går det att skapa långsiktighet i IOPsamarbeten? På vilket sätt kan innovation och mod vara faktorer i arbetet mot en positiv stadsutveckling och ökad trygghet?

Lotta Rosander, enhetschef socialförvaltningen centrum Göteborg, Mats Hedenskog,Skyddsvärnet, Julian Kronqvist, Fryshuset, Ola Skogsberg, Polisen, Patrik Åhnberg, förvaltningschef Skärholmens SDF och Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen.
Moderator: Lenny Lämber, avdelningschef Länsstyrelsen Västra Götalands län

Lotta Rosander
Patrik Åhnberg
Karin Ahlzén
Lenny Lämber

119. Om toppchefsjobbet i kommuner

Som den högsta kommunala chefen är risken att få sparken stor. Arbetet innebär ständiga utmaningar på många plan och ger väldigt lite lugn och ro. Vad är det som gör att man vill bli toppchef i en kommun? Vilka är de stora utmaningarna i arbetet som kommunal toppchef? Vad karakteriserar den ideala arbetsfördelningen mellan chefer och politiker? Erfarna kommundirektörer presenterar problem, utmaningar och glädjeämnen i rollen som kommunens högste tjänsteman.

Kommundirektörerna Vesna Jovic, Järfälla, Camilla Bruno Dunsæd, Kristiansand, Tomas Häyry, Vasa och Per Røner, f d kommundirektør Stevns kommune.
Moderatorer: Anna Cregård, docent och Rolf Solli, professor emeritus, Högskolan i Borås.

Tomas Häyry
Rolf Solli
Anna Cregård
Camilla Bruno Dunsæd
Vesna Jovic

120. Framtidsdagen del 2 – framtidens hybrida ledarskap

Pandemin har i grunden förändrat arbetslivet med ökat distansarbete och arbetsformer som är båda digitala och fysiska. Hur förändrar det ledarskapet och medarbetarskapet? Hur hanterar vi en situation där vissa kan ges möjlighet att arbeta på distans, men inte alla? Vilken typ av organisationskultur behöver vi utveckla och hur lockar vi framtidens talanger?

TV-profilen Agneta Sjödin och kommunikationsexperten Per Schlingmann i samtal med Anna Wikland, vd Google Sweden och Lisbeth Löpare Johansson, ansvarig för Nära Vård SKR.

Agneta Sjödin
Anna Wikland
Per Schlingmann

121. Bäst i världen på AI

Flera länder har satt som mål att vara ledande när det gäller användning av AI. Och ska man fortsätta vara en framgångsrik välfärdsnation så krävs att man snabbt lär sig ny teknik och börjar använda den. Två länder som både satsar på AI och har kommit långt när det gäller utvecklingen är Estland och Finland. I de flesta fall är det privata företag som är ledande i utvecklingen, men i Estland har man identifierat att det är offentlig sektor som är drivande i AI-utvecklingen. Finlands kompetens inom området har bl a bidragit till att man ansvarar för en AI-utbildning för hela EU. Vad gör man i de länderna som Sverige kan lära av?

Ott Velsberg, Estonian Government CDO och Jarkko Levasma, Finlands Government CIO.
Moderator: Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft
Seminariespråk: Engelska.

Daniel Akenine
Jarkko Levasma
Ott Velsberg

122. Från kunden i fokus till kundens fokus – att lyckas i kundens tidsålder

Oavsett vad man internt anser eller kallar dem – din verksamhet har kunder. De är välinformerade, har höga förväntningar, bedömer utbyte och upplevelse, sprider sina omdömen och har svag lojalitet – även då de är nöjda. Kunder har aldrig haft större makt. Verksamheter behöver komma närmre kunderna för att förstå behoven. Nästa tjänst eller lösning måste innoveras utifrån behov och möjligheter, inte reaktivt utifrån krav. Allt är möjligt, frågan är vad som också behövs. Verksamheter måste gå från att ha kunden i fokus till att ha kundens fokus. Vilka motiv, förhållningssätt och verktyg behövs för att lyckas?

Anders Ljungberg, teknologie dr och vd Trivector LogiQ.
Seminariearrangör: KEF.

Anders Ljungberg

123. Innovationsförmåga i kommuner

Hur ska en kommun klara av att erbjuda service och tjänster med hög kvalitet, trots begränsade resurser? En del av svaret handlar om att tänka och göra nytt, om att möta behov och skapa värde för medborgare på nya sätt. Men måste vi uppfinna hjulet 290 gånger? Hur kan vi bli bättre på att lära av varandra, kapa ledtider och samarbeta kring gemensamma utmaningar?

Lisa Olsson, innovationschef Helsingborgs stad, Eva-Marie Blusi Tyberg, innovationsstrateg Sundsvalls kommun, Carola Samuelsson, projektledare Borås stad och Jakob Hellman, enhetschef Vinnova.
Moderator: Jonatan Alamo Block, sektionschef SKR.

Eva-Marie Blusi Tyberg
Lisa Olsson
Carola Samuelsson
Jakob Hellman

124. Pandemins påverkan på den globala ekonomin

En av de största förändringarna som inletts av pandemin är ökningen av antalet människor som väljer att sluta sina jobb. I USA kallas det "Den stora uppsägningsvågen”, något som även håller på att sprida sig till Europa. Skälen är större flexibilitet i arbetslivet och mer fritid. När anställda gör sig själva till en bristvara måste arbetsgivarna betala mer. Vi går in i en period där lönerna kommer att stiga och vinsterna kommer att falla. Vissa kallar detta löneinflation, andra kallar det ekonomisk rättvisa. Frågan är hur detta kommer påverka den globala ekonomin, tillväxten och slutligen skatteunderlaget och våra offentliga verksamheter?

David McWilliams, adjungerad professor i global ekonomi vid School of Business Trinity College Dublin och rankad som den 10:e mest inflytelserika ekonomen i världen.
Seminariespråk: Engelska.

David McWilliams

125. En hållbar migrationspolitik efter corona

Pandemin har påverkat personers möjlighet att flytta mellan länder, och invandringen under 2020 var den lägsta sedan 2005. Men vad händer efter pandemin? Nu har vi dessutom gått från en pandemi till en kris i Ukraina. Hur restriktiv invandringspolitiken ska vara i framtiden har blivit en fråga som debatterats flitigt de senaste åren och det går en skarp skiljelinje mellan olika partier. Partier som dessutom verkar byta ståndpunkt hur restriktiv man ska vara beroende på vilken kris vi pratar om. Så frågan är vilken situation Sveriges kommuner förbereder sig för? Mycket hänger så klart på hur det går i valet 2022.

Anders Ygeman, migrationsminister, Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson (MP), Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M) och Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson (SD)
Moderator: Margit Silberstein, journalist

Ludvig Aspling
Maria Malmer Stenergard
Margit Silberstein
Rasmus Ling
Anders Ygeman

126. Modernt ledarskap – att leda utifrån fakta

Genom att arbeta med ansvar för effekter och resultat istället för ansvar för genomförande av förutbestämda uppdrag skapas en kreativ och motiverande miljö där ett ansvarstagande ledarskap kan utvecklas och premieras. Tillitsbaserat ledarskap har ofta diskuterats, men hur kan det tillämpas i praktiken? I seminariet diskuteras och beskrivs hur man genom att förändra sin syn på uppdrag och ledarskap kan förändra en organisation och dess resultat.

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör och Carolina Samuelsson, sjukhuschef och förvaltningschef för Hallands Sjukhus, Region Halland samt Hans Winberg, generalsekreterare Leading Healthcare.
Moderator: Emilie Widarsson, managementkonsult Sound of the crowd

Emilie Widarsson
Carolina Samuelsson
Martin Engström

127. Framtidsdagen del 3 – framtidens kommunikation och medborgardialog

Kommunikationslandskapet är i stor förändring där traditionell masskommunikation ersätts av sociala medier och digitala kanaler. Detta nya landskap ger nya möjligheter, men också utmaningar. Vilka är framgångsfaktorerna och hur kan organisationer utveckla sitt kommunikationsarbete för att bättre nå ut till sina målgrupper? Och hur kan medborgardialogen utvecklas? Möt en av Sveriges mest framträdande influencers på sociala medier och en av våra mest meriterade kommunikationsdirektörer.

TV-profilen Agneta Sjödin och kommunikationsexperten Per Schlingmann samtalar med Marie Lindström, kommunikationsdirektör SKR och Viktor Frisk, influencer.

Agneta Sjödin
Viktor Frisk
Per Schlingmann

128. Lagändring ger ökad medborgarservice genom automatiserade beslut?

Idag är det inte förenligt med kommunallagen att fatta automatiserade beslut i kommuner och regioner. I mars 2021 blev en utredning klar som föreslog en ändring i kommunallagen där merparten av de beslut som fattas i kommuner och regioner skulle kunna automatiseras fullt ut. Lagändringen planeras träda i kraft under sommaren 2022. Under detta seminariepass får vi ta del av vad utredningen kommit fram till och vi kommer föra ett resonemang kring hur kommuner och regioner kan utveckla sin verksamhet till förmån för en ökad medborgarservice genom automatiserade beslut.

Anna Hörlén, AI samordnare Stockholms stad och Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.
Seminarieledare:Ola Johnsson, rådgivare offentlig sektor PwC.
Seminariearrangör: PwC

Cecilia Lejon
Ola Johnsson

129. Mänskliga rättigheter för rättssäkerhet och hög kvalitet vid myndighetsutövning

En stor del av kommuners och regioners verksamheter handlar om mänskliga rättigheter. Människors tillgång till bästa möjliga hälsa, deltagande i samhällslivet och demokratisk delaktighet är exempel på rättighetsområden där den lokala nivån har stor påverkan på individens liv. Men det handlar inte bara om att tillhandahålla välfärdstjänster, utan också om hur vi utformar dessa för ett så jämlikt utfall som möjligt. Mänskliga rättigheter omfattar spärrar och säkerhetsventiler som ska säkerställa kvalitet och rättssäkerhet.

Patrik Bremdal, universitetslektor Uppsala universitet, Helena Linde, förbundsjurist och Cecilia Ramqvist, handläggare.

Helena Linde
Cecilia Ramqvist
Patrik Bremdal

130. Varför kan inte en kommun eller region styras som ett företag? – en diskussion om den kommunala särarten

Företagsekonomiska styr- och uppföljningsmodeller har sedan många år tillbaka införts i olika former i den kommunala sektorn med varierande resultat. På detta föredrag jämförs en kommun/region med ett företag för att visa på varför man bör vara försiktig med att införa företagsekonomiska styrmodeller rakt av i kommunsektorn. En jämförelse görs mellan kommuner och företag utifrån vad som driver effektiviteten i dessa två organisationer.

Hans Petersson, forskare på Kommunalekonomernas förening och Förvaltningshögskolan i Göteborg. Seminariearrangör: KEF.

Hans Petersson

131. Ta din organisation in i framtiden genom att öka dess digitala mognad!

För att klara välfärdens utmaningar måste vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Förutsättningar för detta skapas genom att bl a öka organisationens digitala mognad. Men hur gör vi det? Ta del av hur projektet Digital mognad bidrar till att möta de olika utmaningar som kommuner och regioner tampas med i sin strävan att öka sin digitala förmåga och göra upp med sitt digitala arv. Med utgångspunkt i DiMiOS-modellen (Digital Mognad i Offentlig Sektor) tittar vi närmare på svårigheten med att gå från ord till handling.

Emma Patel, projektkommunikatör Adda, Frida Evertsson, utvecklingsstrateg Kumla kommun och Niklas Hörling, CDO Kalmar kommun.
Moderator: Fredrik Carlsson, digitaliseringsstrateg SKR.

Emma Patel
Niklas Hörling
Frida Evertsson
Fredrik Carlsson

132. En tjänstemannaroll i gungning?

Inom lokal och regional nivå handläggs ärenden och utförs uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor. Att verka inom den offentliga sektorn medför därför en särskild roll och ett särskilt ansvar. Under de senaste åren så har dock ett antal förändringar gjort rollen som tjänsteman mer komplex. Några sådana exempel på förändringar är en ökad rörlighet mellan privat och offentlig sektor, den ökade individualiseringen i samhället, förtroendeutmaningar hos delar av befolkningen, otillåten påverkan och organiserad brottslighet riktad mot välfärdssektorn.

Staffan Isling, vd SKR, Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM) och Jenny Madestam, statsvetare och universitetslektor, Försvarshögskolan.
Moderatorer: Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist och Cecilia Berglin, projektledare, SKR.

Ann Sofi Agnevik
Hayaat Ibrahim
Staffan Isling
Jenny Madestam
Cecilia Berglin

133. Efterdyningarna av pandemin, vad har man missat i inlärning?

Det är för tidigt att dra slutsatser om coronapandemins långsiktiga konsekvenser, men den övergripande slutsatsen är att pandemin påverkar många barn och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen påverkas mycket när undervisningen sker på distans. Hur skall man ta igen den undervisning man missat? Behöver man införa sommarlovsskolor för de drabbade eleverna?

Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer, Robert Fahlgren�, 2:e vice förbundsordförande Lärarförbundet och Helén Ängmo, gd Statens Skolinspektion.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Josefine Fälth
Helen Ängmo
Karin Klingenstierna

134. Involvera patienten så blir vården bättre

Digitaliseringen av vården ökar för varje dag. Det skapar nya möjligheter till allt snabbare vård för patienten, ökad nöjdhet, ökad patientsäkerhet och minskat dubbelarbete, om man gör på rätt sätt. Ett sätt är att involvera patienten i vårdprocessen där man har en tydlig process som styrs av systemet, vilket innebär att även sjuksköterskestudenter, nyanställda och tillfällig personal ser till att rätt information registreras i journalen. Ett annat sätt är att som på Oskarshamns sjukhus se till att specialister är digitalt tillgängliga redan vid första mötet mellan patient och allmänläkare.

Åke Åkesson, distriktsläkare och verksamhetschef på Borgholms hälsocentral, Linda Vogt, systemförvaltare och implementeringsansvarig STELPA och Mia Hägglöf, systemförvaltare Aleris Närsjukvård AB.
Moderator: Lasse Swahn, journalist.

Mia Hägglöf
Linda Vogt
Lasse Swahn

135. Maktens kvinnor

Nu har Sverige fått sin första kvinna som statsminister. Somliga menar att vi nu nått fullständig jämställhet inom partipolitiken. På ett sätt är det så, men på ett annat är det långt kvar tills förutsättningarna för att utöva politiskt ledarskap blir desamma för kvinnor och män. Alltjämt möts kvinnliga politiska makthavare av andra villkor än deras manliga kollegor. På seminariet diskuteras vad det innebär att vara kvinna och politisk makthavare i Sverige i dag och i framtiden.

Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet, Gudrun Schyman, f d partiledare Vänsterpartiet och Jenny Madestam, statsvetare och universitetslektor, Försvarshögskolan.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Gudrun Schyman
Märta Stenevi
Karin Klingenstierna
Jenny Madestam

136. Hitta rätt balans i ledarskapet

Som ledare ska man skapa en miljö där medarbetarna ges förutsättningar att prestera och utföra sina uppgifter på bästa sätt. Både ledare och medarbetare ska kunna ställa krav och ha förväntningar på varandra. Ibland blir resultaten och även insatsen inte det förväntade. Hur hanterar man det när man dessutom ska ha en i många fall långsiktig relation och bra arbetsmiljö? För Ulrika Knape Lindberg och hennes dotter Anna Lindberg sattes detta på sin spets där Ulrika var förbundskapten och Anna en i laget. Ett samtal utifrån deras erfarenheter och lärdomar om att hitta balansen som tränare och mamma respektive idrottsutövare och dotter.

Ulrika Knape Lindberg, förbundskapten simhopp (2006-2021) och Anna Lindberg f d simhoppare och numera ledarskapscoach..
Moderator: Pernilla Warberg.

Pernilla Warberg
Ulrika Knape Lindberg
Anna Lindberg

137. Framtidsdagen del 4 – vad skapar framgång?

Vi lever i en tid av stora förändringar med teknologisk utveckling, globalisering och växande städer. Till detta kommer de förändringar som följer av pandemin med ett nytt arbetsliv, nya krav på ledarskap, ännu starkare fokus på hållbarhet och ökad polarisering. Hur kan man som människa förhålla sig till detta? Och vilken roll spelar hälsan för att prestera i en tid av stora förändringar? Varmt välkommen till ett samtal om människan bakom ledaren.

Per Schlingmann samtalar med TV-profilen och författaren Agneta Sjödin och Ilija Batljan, vd Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Agneta Sjödin
Per Schlingmann

138. Så utvecklar vi Stockholm till en smartare stad

Under tre år har Stockholms stad arbetat med att realisera strategin för Stockholms som en smart och uppkopplad stad. Med ny teknik och digitalisering blir livet enklare för de som lever, vistas eller verkar i staden. Den nya tekniken har bland annat bidragit till bättre trafikstyrning, effektivare belysning och uppdaterad information om stadens luftkvalitet. Nu delar vi våra erfarenheter av att arbeta med IoT och AI inom offentlig verksamhet.

Kristina Lundevall, CDO, Claes Johannesson, samordnare, Maria Holm, projektledare, Petra Robin, projektledare och Magnuz Engardt, miljöutredare, Stockholm stad.

Petra Robin
Maria Holm
Kristina Lundevall
Claes Johannesson

139. Skjutningar i offentliga miljöer

Regeringen har presenterat ett 34-punktsprogram med förslag på verktyg mot gängkriminaliteten. I Malmö arbetar man sedan några år tillbaka med ”Sluta skjut”, en strategi från USA som bygger på samverkan mellan polis, kommun och civilsamhälle. I Stockholm och Göteborg har man inte samma strategi. Vilka insatser ger bäst resultat och hur ska samhället komma tillrätta med detta gigantiska problem?

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborg,Mats Bergström, biträdande regionpolischef i Polisregion Väst och Stefan Holgersson, polis och professor i polisvetenskap.
Moderator: Margit Silberstein, journalist

Stefan Holgersson
Morgan Johansson
Axel Josefson
Margit Silberstein

140. God kommunal hushållning – vad innebär det för kommunen eller regionen?

Under 2020 fick en särskild utredare i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen var att ge goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Förslaget är för närvarande under beredning på Finansdepartementet. Vad innebär förslaget för kommuner och regioner om det blir verklighet?

Hans Petersson, forskare på Kommunalekonomernas förening och Förvaltningshögskolan i Göteborg.
Seminariearrangör: KEF.

Hans Petersson

141. Nå ut med ditt budskap – visualisering av statistik

I kommuner och regioner hanterar vi mängder med statistik, nyckeltal och dess resultat. Vi har goda underlag för analys, men finns risken att vi går vilse bland alla siffror? Här fyller visualisering av statistik en viktig roll, att våga prioritera i vad som ska visas, tydliggöra slutsatserna på bästa sätt och framgångsrikt nå målgruppen för budskapet. Seminariet ger tips och idéer kring visualisering av statistik och resultat som väcker intresse hos mottagaren. Möt några kommuner/regioner som länge arbetat strukturerat med de här frågorna och kommit långt med sina egna visualiseringar.

Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna och Andreas Zeidlitz, analys-och hållbarhetschef Jönköpings kommun.
Moderator: Alexandra Kopf Axelman, sektionschef SKR.

Peter Möller
Andreas Zeidlitz
Alexandra Kopf Axelman

142. Malalas pappa: En penna kan förändra världen

Flickors rätt till utbildning är kontroversiell i många delar av världen där många barn riskerar sina liv för att få gå i skolan. Attacken mot Malala visade tydligt på just detta. Dessa krafter har växt sig starkare nu när Talibanerna tagit makten i Afghanistan och förbjudit flickor deras mänskliga rättighet, nämligen utbildning. Malala och hennes pappa arbetar för att alla flickor i världen ska få gå i skolan under parollen: Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen. Även om situationen är helt annorlunda i Sverige finns mycket att lära från Malalas pappas berättelse.

Ziauddin Yousafzai, rådgivare hos FN för Global Education och pappa till Nobelpristagaren Malala Yousafzai.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.
Seminariespråk: Engelska

Ziauddin Yousafzai
Britt-Marie Mattsson

143. Riv hindren för vårdens bästa

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Ofta handlar det om att utnyttja ny teknik för att utveckla välfärden. Det som ofta försvårar den utvecklingen är att dagens regelverk inte hänger med i utvecklingen. Hur ska man förhålla sig till regelverk som hindrar implementering av ny teknik? Men det finns också goda exempel på att man kan lyckas även med dagens regler. Projektet CRANE i Västerbotten samverkar med regioner i Spanien och Norge och undersöker möjligheter till ett nytt system där vi medborgare betraktas som producenten av hälsodata och kan genom samtycke dela data mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Jenni Nordborg, Nationell life science-samordnare Regeringskansliet, Manólis Nymark, jurist IT-rättsliga frågor, Niclas Forsling, projektledare Region Västerbotten, Anders Ekholm, analysdirektör IVO och Johan Hultberg, riksdagsledamot (M).
Moderator: Malena Lau, utvecklingsledare Västra Götalandsregionen.

Malena Lau
Manólis Nymark
Anders Ekholm
0