Så arbetar vi med framtidsbilder

Så arbetar vi med framtidsbilder

Scenarioanalys kan användas för att skapa beredskap utifrån tänkbara händelser. Med scenariokors kan du förbereda din organisation på fyra möjliga scenarier utifrån två viktiga framtidsfrågor.

Christina Ceder, omvärldsanalytiker demokrati och medborgarservice Göteborgs stad

57. Att leda för hållbar framgång – från abstraktion till arbetssätt

Region Jönköpings län berättar hur de arbetar med fem ledningsstrategier, inspirerade av SIQ:s framgångsfaktorer, och hur detta bidrar till ökad helhetssyn, starkare kvalitetskultur och förbättrade resultat till lägre kostnad. De delger arbetssätt för att involvera alla medarbetare i förbättringar av helheten.

Miriam Markusson Berg, direktör verksamhetsstöd och service Region Jönköpings län och Anna Fabisch, utvecklingsledare Region Jönköpings län och doktorand vid Jönköping University.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, Akademi och Rådgivning SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

78. Innovationer i världsklass genom en förnyelsedag!

Förnyelsepriset på Region Gotland stimulerar utvecklingsarbete och uppmärksammar goda förebilder som förbättrar service och kvalitet för dem vi finns till för – varför är det viktigt och hur går det till? Genom åren har drygt 150 bidrag lämnats in, vilka beskriver förbättringsområdet, hur man gått till väga för att lösa uppgiften samt vilket resultat som uppnåtts. Flera goda förbättringar presenteras med filmer från olika verksamheter inom kommunen och regionen.

Lisa Lindell, strateg kvalitet och utveckling och Camilla Eriksson, samordnare för digital äldreomsorg Region Gotland.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, Akademi och Rådgivning SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

46. Sätt snällheten i system i det nya arbetslivet

Distansrevolutionen gör att offentliga arbetsgivare behöver arbeta ännu mer med kultur- och värderingsfrågor. Det handlar om förmågan att attrahera den kvalificerade arbetskraften och skapa ännu bättre förutsättningar för medarbetarnas inre motivation. Särskilt viktigt är att stärka tilliten medarbetare emellan. Snällhet handlar om att vilja andra väl, men förväxlas ofta med mesighet, kravlöshet och konflikträdsla.

Birger Lycken, ledarskapskonsult pr-byrån Westander.

55. Ett tydligt ledarskap, med glimten i ögat

Hennes tid som statsminister präglades av flera politiska kriser och bråk mellan regeringspartierna. Men genom ett pragmatiskt och faktabaserat ledarskap med fokus på samarbete och tillit till sina medarbetare lyckades hon samla de borgerliga partierna och styra Norge framgångsrikt i 8 år. Hennes folkliga stil, ofta med glimten i ögat, har gjort henne populär bland folket. Men det räcker inte att vara populär för att nå resultat. Erna är också en ledare som ger direkta svar på direkta frågor. Som inte viker för det som är svårt utan är tydlig med vad hon vill, och vart hon vill.

Erna Solberg, partiledare Høyre och statsminister i Norge 2013–2021.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Alla imperier dör i Ukraina

Paul Frigyes, som kom ut med reportageboken "I Ukraina - på drift" 2020, har vid flera tillfällen rest runt i ett splittrat, stökigt men hoppfullt land som sedan självständigheten 1991.

Paul Frigyes, författare och journalist
Seminariearrangör: Ukrainska Alliansen i Sverige

89. Efter tillitsutredningen – del 1. Tillitsbaserad styrning

Mängder av forskare varnar för att medarbetare och medborgare får alldeles för litet handlingsutrymme idag, när byråkratin växer i offentlig sektor. Det riskerar att leda till ineffektivitet, dålig arbetsmiljö och sämre tjänster. Men hur ska utvecklingen vändas? Idag arbetar allt fler offentliga verksamheter med tillitsbaserad styrning och ledning. Detta är också något regeringen uppmuntrat i sin tillitsreform och Tillitsdelegationens arbete är en viktig utgångspunkt för många. Här berättar två kommuner om sitt arbete med styrningen.

Mio Saba Sjösten, kommundirektör Mölndal och Patric Åberg, KSO Östra Göinge.
Inledare och moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f d forskningsledare i Tillitsdelegationen.

42. SveaPriset – Innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av de smarta idéerna för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

Peder Remman, vd Boneprox, Maria Sörby, projektledare RCC Mellan, Ingela Franck Lissbrant, överläkare Sahlgrenska, Inge Nilsson, patientrepresentant, Karin Littmann, PhD Karolinska och Joakim Söderberg, vd Health solutions AB.
Moderator: Anders Brinne, Områdesledare hållbar precisionshälsa Vinnova

0