57. Att leda för hållbar framgång – från abstraktion till arbetssätt

57. Att leda för hållbar framgång – från abstraktion till arbetssätt

Region Jönköpings län berättar hur de arbetar med fem ledningsstrategier, inspirerade av SIQ:s framgångsfaktorer, och hur detta bidrar till ökad helhetssyn, starkare kvalitetskultur och förbättrade resultat till lägre kostnad. De delger arbetssätt för att involvera alla medarbetare i förbättringar av helheten.

Miriam Markusson Berg, direktör verksamhetsstöd och service Region Jönköpings län och Anna Fabisch, utvecklingsledare Region Jönköpings län och doktorand vid Jönköping University.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, Akademi och Rådgivning SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

46. Sätt snällheten i system i det nya arbetslivet

Distansrevolutionen gör att offentliga arbetsgivare behöver arbeta ännu mer med kultur- och värderingsfrågor. Det handlar om förmågan att attrahera den kvalificerade arbetskraften och skapa ännu bättre förutsättningar för medarbetarnas inre motivation. Särskilt viktigt är att stärka tilliten medarbetare emellan. Snällhet handlar om att vilja andra väl, men förväxlas ofta med mesighet, kravlöshet och konflikträdsla.

Birger Lycken, ledarskapskonsult pr-byrån Westander.

55. Ett tydligt ledarskap, med glimten i ögat

Hennes tid som statsminister präglades av flera politiska kriser och bråk mellan regeringspartierna. Men genom ett pragmatiskt och faktabaserat ledarskap med fokus på samarbete och tillit till sina medarbetare lyckades hon samla de borgerliga partierna och styra Norge framgångsrikt i 8 år. Hennes folkliga stil, ofta med glimten i ögat, har gjort henne populär bland folket. Men det räcker inte att vara populär för att nå resultat. Erna är också en ledare som ger direkta svar på direkta frågor. Som inte viker för det som är svårt utan är tydlig med vad hon vill, och vart hon vill.

Erna Solberg, partiledare Høyre och statsminister i Norge 2013–2021.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

89. Efter tillitsutredningen – del 1. Tillitsbaserad styrning

Mängder av forskare varnar för att medarbetare och medborgare får alldeles för litet handlingsutrymme idag, när byråkratin växer i offentlig sektor. Det riskerar att leda till ineffektivitet, dålig arbetsmiljö och sämre tjänster. Men hur ska utvecklingen vändas? Idag arbetar allt fler offentliga verksamheter med tillitsbaserad styrning och ledning. Detta är också något regeringen uppmuntrat i sin tillitsreform och Tillitsdelegationens arbete är en viktig utgångspunkt för många. Här berättar två kommuner om sitt arbete med styrningen.

Mio Saba Sjösten, kommundirektör Mölndal och Patric Åberg, KSO Östra Göinge.
Inledare och moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f d forskningsledare i Tillitsdelegationen.

56. Vägen tillbaka – genom svårigheterna mot stjärnorna

Helena Ekholm kom till OS i Vancouver 2010 som storfavorit i skidskyttet. Det blev ett stort misslyckande och därefter blev livet tufft på många sätt. Då började hon jobba med mental träning och året efter tog hon VM-guld. Hur kommer man tillbaka efter en sådan motgång och blir ännu bättre. Ta del av Helenas resa och Stigs mentala coachverktyg som hjälpte Helena tillbaka! Ett seminarium för de som är intresserade av hur man gör för att utvecklas, bli bättre, att må och prestera bra genom mental träning.

Helena Ekholm, personlig tränare i Östersund och expert i Vinterstudion samt Stig Wiklund, mental tränare och coach.

126. Modernt ledarskap – att leda utifrån fakta

Genom att arbeta med ansvar för effekter och resultat istället för ansvar för genomförande av förutbestämda uppdrag skapas en kreativ och motiverande miljö där ett ansvarstagande ledarskap kan utvecklas och premieras. Tillitsbaserat ledarskap har ofta diskuterats, men hur kan det tillämpas i praktiken? I seminariet diskuteras och beskrivs hur man genom att förändra sin syn på uppdrag och ledarskap kan förändra en organisation och dess resultat.

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör och Carolina Samuelsson, sjukhuschef och förvaltningschef för Hallands Sjukhus, Region Halland samt Hans Winberg, generalsekreterare Leading Healthcare.
Moderator: Emilie Widarsson, managementkonsult Sound of the crowd

67. Chefens utmaningar i det nya arbetslivet

Coronapandemin har ställt höga krav på chefen. Några chefer har brottats med nya typer av arbetsmiljöfrågor, när t ex medarbetare jobbat hemifrån. Inom vård och omsorg har chefer upplevt ett högt tryck med många medarbetare, hög smittorisk och många arbetstimmar på plats i verksamheten. I Sveriges chefsorganisation verkar Ledarna för bättre förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare. Vilka erfarenheter har pandemin gett oss? Vilket ansvar har chefen och får hen rätt förutsättningar? Vad har förändrats och hur har digitala lösningar hjälpt? Ett samtal om hur ett gott ledarskap kan göra skillnad i verksamheten och bidra till resultatet.

Seila Mujic, enhetschef omsorgsförvaltningen Alvesta kommun, Freja Lindahl, rektor Skara kommun, Stellan Ahlström, sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Moderator: Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

99. Efter tillitsutredningen – del 2. Tillitsbaserat ledarskap

För att stärka medarbetare och medborgare behövs en ny typ av ledarskap – ett ledarskap som riktar blicken mer mot behoven i kärnuppdraget och arbetar med både relationer och strukturer. Vad innebär det här ledarskapet i praktiken? Hör två enhetschefer som arbetar i organisationer med tillitsbaserad styrning och ledning som verksamhetsfilosofi berätta om sina tankar och erfarenheter.

Sarah Dunér, verksamhetschef vård och omsorg Mölndals Stad och Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef, Östra Göinge kommun.
Moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f d forskningsledare i Tillitsdelegationen.

13. Och bilen går bra? Kallpratet som relationsbyggare

För många är obekväm tystnad en av de svåraste situationer som finns i det sociala spelet. Hur börjar man? Vad ska småpratet handla om? Hela poängen med kallprat är att koda av och se om det finns oro, irritation eller om den andra personen är vänligt sinnad. Ibland kommer vi från olika känslolägen och det handlar om att kalibrera oss mot varandra och landa i mötet vi ska ha. Kallpratet fyller på det sättet en funktion som faktiskt är ett viktigt kitt för goda relationer, ett sätt att ta sig in i värmen. Här får du tips från kallpratets mästare på hur man fixar kallpratet innan mer djupsinniga ämnen kan komma på tal.

Niklas Källner, journalist, programledare och författare.
Moderator: Frida Edman, mässansvarig Bokmässan.

119. Om toppchefsjobbet i kommuner

Som den högsta kommunala chefen är risken att få sparken stor. Arbetet innebär ständiga utmaningar på många plan och ger väldigt lite lugn och ro. Vad är det som gör att man vill bli toppchef i en kommun? Vilka är de stora utmaningarna i arbetet som kommunal toppchef? Vad karakteriserar den ideala arbetsfördelningen mellan chefer och politiker? Erfarna kommundirektörer presenterar problem, utmaningar och glädjeämnen i rollen som kommunens högste tjänsteman.

Kommundirektörerna Vesna Jovic, Järfälla, Camilla Bruno Dunsæd, Kristiansand, Tomas Häyry, Vasa och Per Røner, f d kommundirektør Stevns kommune.
Moderatorer: Anna Cregård, docent och Rolf Solli, professor emeritus, Högskolan i Borås.

0