Filter

Filter
Tema

Test

Det hållbara samhället
Ekonomi, Styrning & Strategi
En modern och rättssäker statsförvaltning
Det politiska uppdraget
Digitalisering och trender i framtiden
Skolans möjligheter och utmaningar
Den kvalitativa vården och omsorgen
Framtidens arbetsliv
Jesper Rönndahl

141. Klimatlära 2.0

Anders Borg
Annika Wallenskog
Tina Øllgaard Bentzen
Morten Hyllegaard
Patsy Kane
Micco Grönholm

18. Hur skapas framtidens kommun?

Johan Olsson
Eliza Manningham Buller
Anna Kinberg Batra
Peter Apelgren
Magdalena Forsberg

143. Viljan i mitt huvud

0