Filter

Filter
Tema

Test

Inställt
Monterprogram
Mässutbildningar
TV-studion
Götascenen
Öppet Forum
Öppna Scener
Konferens
Vård & Hälsa
Tema-spår

Säkra kvalitetskraven i upphandlingen!

Vikten av rätt skyddsutrustning

Vad är marknadskontroll?

Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

Lär dig mer om flexibelt elsystem

Vad är CE-märkning och vad innebär det?

Annika Wallenskog
Cecilia Lejon
Åsa Wikforss
Anna Hed
Patrik Sundström
Daniel Forslund
Per-Mathias Högmo
Nicholas Fernholm
Jonna Bornemark
Bengt Westerberg
Britt-Marie Mattsson
Osama Abbas
Aziza Munke
Sara Bergstrand Karlsson
Fredrik Boström
Linnea Graaf
Torbjörn Rost
Linda Bjarle
Andreia Balan
Andréas Hall
Anders Leitzinger
Gunilla Larsson
Maj-Britt Elmvik
Rikard Olsson
Sara Jonåker
Mikkel Fenneberg
Sanna Axell
Lina Bjarnegård Carlsson
Gunilla Larsson
Annika Wallenskog
Osama Abbas
Cecilia Lejon

Säkra kvalitetskraven i upphandlingen!

Linn Persson Lidholm
Aziza Munke
Ritva Rosenbäck
Åsa Wikforss
Mia Hakeros
Sara Bergstrand Karlsson

Vikten av rätt skyddsutrustning

Maj-Britt Elmvik
Amanda Ahlin
Rikard Olsson
Fredrik Boström

Vad är marknadskontroll?

Sara Jonåker
Linnea Graaf
Mikkel Fenneberg

Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

Patrik Sundström
Sanna Axell
Linn Persson Lidholm
Torbjörn Rost
Ritva Rosenbäck

Lär dig mer om flexibelt elsystem

Mia Hakeros
Lars Blomlid
Linda Bjarle
Daniel Forslund
Per-Mathias Högmo
Madelene Meramveliotaki
Andreia Balan

Vad är CE-märkning och vad innebär det?

Karin Ahlberg
Andréas Hall
Nicholas Fernholm
Jonna Bornemark
Lina Bjarnegård Carlsson
Jani Stjernström
Bengt Westerberg
Britt-Marie Mattsson
Anders Leitzinger

Yoga

Björn Zoëga

Yoga

Yoga

Linn Persson Lidholm
Ritva Rosenbäck
Mia Hakeros
Amanda Ahlin
Linn Persson Lidholm
Ritva Rosenbäck
Mia Hakeros
Lars Blomlid
Madelene Meramveliotaki
Karin Ahlberg
Jani Stjernström
Björn Zoëga