Programfilter

Komplett program

Sök
Det hållbara samhället
Framtidens arbetsliv
Ekonomi, Styrning & Strategi
En modern och rättssäker statsförvaltning
Det politiska uppdraget
Digitalisering och trender i framtiden
Skolans möjligheter och utmaningar
Den kvalitativa vården och omsorgen
Magnus Leonhardt
Jesper Rönndahl

141. Klimatlära 2.0

Micco Grönholm
Johan Olsson
Eliza Manningham Buller
Peter Apelgren
Magdalena Forsberg
0