Filtrera på temaspår

Alla programpunkter

Sök
Framtidens samhälle
Välfärdens ledarskap
Digitalisera välfärden
Det politiska uppdraget
Smartare vård & omsorg
Ekonomi & Styrning

Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Pressad ekonomi, höga energipriser och utmaningen med kompetensbristen står för dörren. Antalet personer i yrkesversam ålder ökar långsamt, samtidigt som gruppen äldre, och därmed mer vårdkrävande ökar snabbt. Hur kan vi med digitaliseringens hjälp skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle med kostnadseffektiva välfärdstjänster som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer? Möt kommunerna som med hjälp av digitaliseringen gjort olika satsningar för att tackla dessa utmaningar. Vilken effekt har det gett och vilka lärdomar kan man dra av kommunernas arbete?

Utveckla det kommunala budgetdokumentet

I en ny rapporten, ”Budgetdokumentet – varierande dokument med förbättringspotential”, belyses vilka generella och specifika krav som kan ställas på ett budgetdokument, inte minst för att stimulera till en diskussion kring hur dessa kan utformas för att bland annat harmoniera mer med årsredovisningen. Lyssna på författarens Hans Petersson idéer hur du kan utveckla budgetdokumntet. Han har lång teoretisk och praktisk erfarenhet inom området.

Hans Petersson, finansiell analytiker KEF och Förvaltningshögskolan
Seminariearrangör: KEF.

Hans Petersson

Datadriven verksamhetsutveckling

Vad är data och vad ska vi göra med den? 8 av 10 av världens största företag är datadrivna. Vad innebär detta och vad har det med kommun och offentlig sektor att göra? Hur kan du vara med och skapa nya värden med hjälp av ”det nya guldet”?

Johan Kjernald, digitaliseringschef Härryda kommun
Seminariearrangör: KEF.

Den globala ekonomins utveckling

Under den senaste 15 årsperioden har världen fått hantera två stora kriser. Först finanskrisen 2008 och sen pandemin för bara några år sedan. Nu brottas vi med hög inflation, stigande räntor och en svagare BNP-tillväxt. Centralbankerna åtgärder har fått ner inflationen något men räcker det? Situationen påverkas så klart också av kriget i Ukraina. Även relationen mellan Kina och USA spelar en väldigt stor roll för den ekonomiska utvecklingen. Så hur kan vi räkna med att den globala ekonomin kommer utvecklas om vi blickar 15 år framåt i tiden?

Anders Borg, f d finansminister i Sverige och Alexander Stubb, f d finansminister, utrikesminister och statsminister i Finland.

Anders Borg
0