Scenprogram

Här hittar du programmet för Kvalitetsmässans öppna scener. Ingår i entrébiljetten till mässan.
Tisdagen 21 november
Onsdagen 22 november
Torsdagen 23 november

Lär om hur SIQ Managementmodell ger ökad effekt i offentlig sektor

SIQ Managementmodell är en forskningsbaserad ledningsmodell som bygger på mer än 30 års beprövad erfarenhet och leder till bättre resultat.
Men var och hur ska man börja? Hur får man stöd i sin utvecklingsresa? Vilka är de första små stegen mot hållbar framgång? Genom verkliga exempel från verksamheter runtom i Sverige besvarar vi dessa frågor.

Anders Fundin Forskningsledare SIQ och Katarina Barter, Medlems - och nätverksansvarig SIQ
Seminariearrangör: SIQ

Katarina Barter
Anders Fundin

Rätt hjälpmedel i rätt tid gör skillnad för individ, verksamhet och samhälle

Kognitiva hjälpmedel ökar individernas självständighet, välmående och ger en ökad förståelse för tid. Verksamheter sparar resurser och ökar kvalitén av att rätt hjälpmedel sätts in i rätt tid.

Linda Björk, KAM Abilia AB
Seminariearrangör: Abilia AB

Linda Björk

Att våga fråga om våld och trauma

Metoden leder till att patienter med psykisk ohälsa blir blir friska och får rätt vård och behandling. 90% av våra sjukdomar beror på ett nervsystem som kör på motorväg.
Gunilla Larsson, rehabkoordinator Närhälsan Ekmanska, Västra Götalandsregionen
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

Gunilla Larsson

Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

Collabodoc Rondstöd är ett digitalt verktyg för läkare och sjuksköterskor på SÄBO. Bättre arbetsmiljö, mindre stress och en ökad patientsäkerhet har noterats på ett stort antal boenden i Stockholm.

Staffan Bjessmo, VD och Hillevi Bengtsson, kundansvarig Collabodoc AB
Seminariearrangör: Collabodoc AB

Staffan Bjessmo
Hillevi Bengtsson

Organisationskultur, kvalitet och vision

Nöjdare invånare och medarbetare - och förbättrade resultat. Årets offentliga chef, kommunchef Gustaf Olsson, berättar om sin syn på ledarskap, kvalitetsutveckling och konsten att få med alla på tåget.

Gustaf Olsson, kommunchef och Tobias Edoff, utvecklingschef Ulricehamns kommun
Seminariearrangör: Ulricehamns kommun

Gustaf Olsson
Tobias Edoff

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Jossan berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Josefine Abrahamsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Josefine Abrahamsson
Rebecca Lindman Dahl
Jimmy Westin

Inställt – En individualiserad cancerprocess – hur, när och varför?

Fokus ligger på människan i cancerprocessen. Varför en individualiserad cancerprocess är viktigt för patienten, deras närstående och hälso- och sjukvården? Hur ett ökat fokus på människan i cancerprocessen kan komma patienten till gagn i den kliniska vardagen? Ett axplock av evidens som finns inom området lyfts för att bidra till inspiration och kunskap kring hur nästa steg mot en individualiserad process kan tas.

Marlene Malmström - Leg. sjuksköterska, Docent. FoUU ledare Skånes universitetssjukhus.
Seminariearrangör: Cancerfonden

Marlene Malmström

Kramfors kommun framtidssäkrar morgondagens äldreomsorg

Ett förändringsarbete som leder till ökad kvalitet för den enskilde samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö förbättras och kommunen sparar in resurser, är det möjligt? Kramfors kommun svarar ja på den frågan. Införandet av läkemedelsautomater bidrar till starka mervärden som framtidssäkrar morgondagens äldreomsorg på riktigt. Vår generositet i att delge våra erfarenheter och lärande exempel skapar förutsättningar för andra kommuner att lyckas.

David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik och digitalisering, Kramfors kommun

David Wiklund

Inställt – Vårdadministratör – en nyckelroll

Genom struktur och användning av vårdadministratörernas kunskap om patientgruppers olika behov och veckovis uppföljning av utfall och styrning ger hög tillgänglighet och likvärdig vård för patienter.

Sophia Gladh, vårdadministratör och Wiktoria Jakobsson, vårdenhetschef  Region Östergötland Neurologiska kliniken.
Seminariearrangör:  Region Östergötland, Neurologiska kliniken

Wiktoria Jakobsson
Sophia Gladh

Trygghetssensorn Roommate inom Säbo

Upptäck hur RoomMate håller på att revolutionera äldreomsorgen. Individanpassad tillsyn, ökad trygghet, minskad stress och färre fall. Vi tar er med på en resa in i framtiden inom äldreomsorg.

Martin Paulette, Säljchef Sensio, Pionjär inom ”Digitalt först” inom Omsorgen
Seminariearrangör: Sensio

Projekt Blickspårning. Vart fanns fokus?

Vart lägger man fokus på medan du pratar? Kan du i ditt ledarskap öka sannolikheten för att rikta fokuset på lyssnaren mot rätt saker? I Helsingborg Stad undersökte man detta med blickspårningsteknik.

Osama Abbas, perceptionsanalytiker och matematiklärare, Helsingborgs stad

Osama Abbas

Säkra kvalitetskraven i upphandlingen!

Ett samtal om hur du kan använda underlag från ackrediterade organ för att bekräfta uppfyllandet av krav vid upphandling. Lyssna på Adda och Swedac i vår monter.

Välkomna!

Tage – en del av det cirkulära Göteborg

I 10 år har Tage cirkulerat möbler & inredning inom Göteborgs Stad, vilket har minskat stadens miljö- och klimatpåverkan samt behovet av nyinköp. Hur kan vi då öka återbruk inom offentlig verksamhet? Benjamin Svanlind är teamledare för Tage med 10 års erfarenhet inom återbruk.

Benjamin Svanlind, teamledare  Göteborgs Stads Leasing AB
Seminariearrangör: Göteborgs Stads Leasing AB

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB

Linn Persson Lidholm

JournalKoll

Granskning av journaler är en tidskrävande men viktig process för att säkerställa att vår dokumentation håller måttet i förhållande till patientsäkerhet och gällande krav. Med hjälp av RPA-teknik ville vi testa ett nytt arbetssätt där en robot undersöker förekomsten av obligatorisk dokumentation och kan uppmärksamma ansvariga på brister. Den kvalitetsgranskning som görs av tjänstepersoner blir mer effektiv och meningsfull då journalerna i högre grad är fullständiga.

Aziza Munke, medicinskt ansvarig sjuksköterska, vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad, Anna Lidén och Sanna Andersson, PS Provider.

Aziza Munke
Sanna Andersson
Anna Lidén

Dags att slå ihop kommuner?

Erik Slottner
Palle Lundberg
Siv Sandberg

Existentiell hälsa i Göteborg

1984 började WHO uppmuntra sina medlemsländer att förutom den fysiska, psykiska och sociala hälsan också arbeta med existentiell/andlig hälsa. I Göteborg har Hälsolots Centrum (Göteborgs stad och VGR) gjort detta på bibliotek, ungdomsmottagningar, vårdcentraler, äldreboenden i samverkan med Svenska kyrkan och Göteborgs universitet med Öppna kort - en modell för existentiella samtal, med spännande resultat. Vad handlar detta om och varför? Samtalskorten är sedan 2023 tillgängliga via nätbokhandeln.

Ida Hallgren, psykolog och doktorand vid Göteborgs universitet och Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling Svenska kyrkan.
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan

Ida Hallgren

Kapacitet i pandemin – ett doktorsarbete

Doktorsarbete på Högskolan Väst inom ämnet hur kapaciteten byggdes upp till COVID-19 patienterna och vilket ledarskap som var mest effektivt. En sammanfattning av erfarenheterna just nu.

Ritva Rosenbäck. Doktorand på Högskolan Väst
Seminariearrangör: Flowistics AB

Ritva Rosenbäck

Träna Hjärna – för en bättre hjärnhälsa

Träna Hjärna är ett gott exempel på kommunalt innovationsarbete som skapar värde och önskade effekter för invånare med hjälp av tvärsektoriell samverkan, struktur och engagemang hos hela styrkedjan med tydligt definierade roller och ansvar. Genom livsstilsprogrammet får målgruppen förbättrat minne, minskad upplevd ensamhet, bättre hälsa och välbefinnande. Självständigheten ökar och behov av mer omfattande insatser skjuts på framtiden.

Elin Larsson, samordnare för Träna Hjärna, Äldre- och förebyggande stöd, Lidingö stad

Elin Larsson

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Jossan berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Josefine Abrahamsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Josefine Abrahamsson
Rebecca Lindman Dahl
Jimmy Westin

Ett nytt sätt att dokumentera

Allt för länge har det varit både besvärligt och tidskrävande att planera, dokumentera och följa upp den fantastiska vård och omsorg som utförs (av proffsen) varje dag, året runt. Vår mission är att förenkla processen genom att introducera den nya generationens verksamhetssystem.  

Ett system där journalföring sker automatiskt från en personcentrerad planering, ger ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som förenklar uppföljning och rapportering.

Mia Hakeros, CSM och tidligare ÅO Verksamhetschef Sekoia
Seminariearrangör: Sekoia

Mia Hakeros

Utvecklingen av app för gravida

Kvinnohälsovården i Halland berättar om utvecklingen av regionens prisbelönta digitala föräldrautbildning i en app till alla blivande föräldrar. Om framgångar, utmaningar och verksamhetsutveckling.

Sara Bergstrand Karlsson, barnmorska och projektledare, Kvinnohälsovården region Halland

Sara Bergstrand Karlsson

Vikten av rätt skyddsutrustning

En av förutsättningarna för att förhindra att arbetstagare blir sjuka, skadas eller dör av jobbet är att de produkter som används är säkra och i sig inte innebär några risker. Arbetsmiljöverket kommer vara på plats i vår monter och berätta om bland annat personlig skyddsutrustning och varför det är viktigt att produkterna är CE-märkta. Vi pratar också om hur man arbetar med marknadskontroll.

Skall staten ta över vården?

Acko Ankarberg Johansson
Lena Furmark
Håkan Sandahl

Analys av äldres symtomskattning behövs

Hur avlasta äldreomsorg, primärvård och sjukhusvård? Ställ symtom mot behandling. Varför finns det så mycket föråldrad behandling i omlopp? Uppenbarligen saknas kunskap, vilja eller kompetens!

Maj-Britt Elmvik, leg apotekare
Seminariearrangör: Läkemedelsråd in Sweden AB

Maj-Britt Elmvik

Hemmonitorering vid hematologisk sjukdom

Med ett personcentrerat fokus följer vården med hem. Patienten kontrollerar sina värden via medskickad utrustning och skickar in via 1177. Vi undviker vårddygn och patienten befinner sig i hemmiljö.

Amanda Ahlin, sjuksköterska/projektledare, Hematologienenheten Skaraborgs Sjukhus
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Amanda Ahlin

Så reducerades vårdkön från 1,5 år till ingen kö

Ett smartare arbetssätt har kapat köerna hos Aleris Sömnapné. Det här har gjort att mer än 1,5 års kö har jobbats bort. Utvecklingen av verksamheten har byggt på övertygelsen om att sömnapnévård av god kvalitet handlar om att coacha patienten genom vårdprocessen Med fokus på minskad variation och administration definierade Aleris en vårdprocess där ett vårdprocessystem flyttar patienten framåt i patientflödet samt bokar och övervakar varje steg.

Emil Lennartsson, IT och digitalisering och Natalie Klintenstedt, enhetschef Aleris Sömnapné.

Emil Lennartsson
Nathalie Klintenstedt

Ekonomichefen och tillitsfull styrning

Vad kan en ekonomichef göra för att bidra till en mer tillitsfull verksamhetsstyrning? Under denna dragning varvas teori med exempel från verkligheten. En mängd aspekter avgör förutsättningarna för tillitsbaserad styrning, t ex organisering, kompetenser, digitalisering ”på riktigt”, hållbarhet, innovativ styrning och ledning, nya samarbetsformer mm.

Rikard Olsson, managementkonsult med bakgrund som bl a ekonomichef och VD.
Seminariearrangör: Ekan Management

Rikard Olsson

”Stickäventyret”- en innovationslösning för att förbereda barn inför stick och minska deras oro/rädsla/smärta under sticket samt bearbeta stickrädsla för framtiden.

En av barns värsta upplevelse på sjukhus är alla nålstick. Därför kom Stickäventyret till och utvecklades som en mobilapp och ett Augmented Reality(AR)-spel, utvecklat av Henrik Hjelmgren, Med Dr och Universitetssjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och innovationsbolaget Dimh med hjälp av Vinnova-finansiering. Syftet med Stickäventyret är att via Gamification-konceptet och unik distraktion avdramatisera stick och istället få en rolig stickupplevelse. Även möjlighet att förbereda sig på distans och bearbeta tidigare stick.

Henrik Hjelmgren, Med Dr, Universitetssjuksköterska b, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Malin Hall, Affärsutvecklare / Business developer Dimh.

Inhalationsvägledning på apotek

Det är vanligt att patienter med Astma och KOL använder sin inhalator på ett felaktigt sätt. Den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning är ett sätt att förbättra användningen av dessa läkemedel.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening

Fredrik Boström

Vad är marknadskontroll?

För att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljö och rättvis konkurrens för företag finns marknadskontroll. I den här programpunkten berättar vi om vad det innebär och hur myndigheter arbetar för att se till att produkter överensstämmer med lagstiftningens krav.

Föräldrastöd vid psykisk ohälsa/NPF

Att vara förälder med psykisk ohälsa eller NPF innebär ofta fler och andra föräldrautmaningar. Trygghet Ur Stöd är framtaget och anpassat för att möta just dessa föräldrars frågor och behov.

Sara Jonåker, leg sjukgymnast, projektledare Bräcke Innovation
Seminariearrangör: Stiftelsen Bräcke diakoni

Sara Jonåker

Funktion mot välfärdsbrott för tillit

Hur sker Region Stockholms innovativa arbete för att förebygga, upptäcka och stoppa välfärdsbrott inom hälso och sjukvården?

Linnéa Graaf, samordnare mot välfärdsbrott, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Linnea Graaf

Standarder – verktyg för kvalitet och ökat brukarfokus

Alexandra Antoni och Agneta Gunillasson, projektledare standardisering
Seminariearrangör: Svenska institutet för standarder, SIS

Alexandra Antoni

Drönar-redo? Framtidens vård har vingar

Upptäck hur drönare kan stärka sjukvården. Mikkel Fenneberg, Head of Innovation, delar insikter och erfarenheter av att använda drönare som redskap i vården. Inspirerande samtal om framtidens vård.

Mikkel Fenneberg, Innovation Manager Falck
Seminariearrangör: Falck

Mikkel Fenneberg

Digitaliseringstrender i offentlig sektor

Patrik Sundström
Daniel Akenine

Hur säkrar samhället cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är ämnet på allas läppar. Men vad görs i frågan? Här ger ICC/FMV och Swedac en nulägesbeskrivning samt berättar om vad som görs för att stärka och skydda. Bredare samhällsinsatser som pågår inom området kan fångas inom några av de EU-rättsakter som håller på att genomföras inom cyberområdet och där certifiering och ackreditering nämns som del i det.

Vi kommer också beröra cybersäkerheten i EU och det europeiska direktivet NIS2 som trädde i kraft i januari 2023. Detta direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem, och kommuner, regioner och många andra offentliga institutioner omfattas av det.

I ett panelsamtal i vår monter deltar företrädare för Swedac och Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC).

Trygghet genom trygghetslarmet

Hörby kommuns äldreomsorg startade i juni 2022 ett projekt avseende införande av en särskild larmbil inom ordinärt boende. Ett år senare har vi ett resultat värt att dela med sig av!

Emma Sundmark, larmkoordinator och Sanna Axell, undersköterska larmbil Hörby kommun
Seminariearrangör: Hörby kommun

Sanna Axell
Emma Sundmark

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB

Linn Persson Lidholm

Utredningsdatabasen

I projektets utgångsläge fanns kommunens tekniska utredningar i olika arkiv, verksamhetssystem och på disk. Detta innebar att handläggare lade värdefull tid på att leta efter utredningar och i vissa fall även beställa nya trots att informationen redan framställts i tidigare ärenden. Genom att samla in, strukturera och digitalisera tekniska utredningar inom samhällsbyggnadsprocessen har vi skapat en "Utredningsdatabas" vars data tillgängliggörs för handläggarna via ett webbaserat kartverktyg.

Torbjörn Rost, chef Kart och lantmäteriavdelningen, Östersunds kommun och Anna Fornander, samordnare gis-gruppen, Östersunds kommun

Torbjörn Rost
Anna Fornander

Ett (kort) liv som kommundirektör?

Rolf Solli
Malin Aronsson

Nå målen i förskolan även i kristider

Kommunal presenterar en ny utredning kring bemanningen i förskolan och på vilka sätt personalen upplever läget. Vilka lösningar behövs? Vad kostar uteblivna investeringar?

Sepideh Westerberg, Kommunal, Linn Herning, Velferdsstaten och Lena Gustavsson, Kommunal.
Moderator: Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst
Seminariearrangör: Kommunal

Linn Herning

Effektiv produktionsstyrning

Produktionsstyrning i sjukvården har blivit populärt på grund av att om man balanserar behov och kapacitet väl kommer att få en förbättrad arbetsmiljö. En logistiskt korrekt metod presenteras.

Ritva Rosenbäck, M.Sc, och doktorand. Författare och expert på socialstyrelsen
Seminariearrangör: Flowistics AB

Ritva Rosenbäck

Digitalt skolplaneringsverktyg för robust, hållbar och kostnadseffektiv skolstruktur

Ett digitalt gisverktyg som möjliggör resurseffektiva och kvalitetssäkra laborationer för att få fram rätt kapacitet för grundskola och förskola på rätt geografisk plats. Baserat på skolkapacitet, elevantal och hemadress fördelar verktyget barnen/eleverna utifrån närhet på totalen på kommunens förskolor/grundskolor. Bättre beslutsunderlag för robust och hållbar kommunal planering vilket ger medborgare och samhälle stora vinster. Verktyget är skalbart till andra kommuner och användningsområden.

Jenny Jernström, strateg Fysisk planering, Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun

Jenny Jernström

Lär dig mer om flexibelt elsystem

Det elektrifierade samhället är en viktig del i klimatomställningen och drivs på av många och starka krafter. Våra nationella och internationella elsystem är en förutsättning för denna omställning.
Flexibla elsystem är i sammanhanget ett viktigt bidrag till lösningen och vill du veta mer om vad detta kan innebära så kom till Swedacs monter.

Swedac är en av fyra statliga myndigheter som arbetet med frågan i ett regeringsuppdrag.
Välkomna!

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Jossan berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Josefine Abrahamsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Josefine Abrahamsson
Rebecca Lindman Dahl
Jimmy Westin

Ett nytt sätt att dokumentera

Allt för länge har det varit både besvärligt och tidskrävande att planera, dokumentera och följa upp den fantastiska vård och omsorg som utförs (av proffsen) varje dag, året runt. Vår mission är att förenkla processen genom att introducera den nya generationens verksamhetssystem.  

Ett system där journalföring sker automatiskt från en personcentrerad planering, ger ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som förenklar uppföljning och rapportering.

Mia Hakeros, CSM och tidligare ÅO Verksamhetschef Sekoia
Seminariearrangör: Sekoia

Mia Hakeros

Hemmonitorering för patienter med hematologisk sjukdom

På Hematologienheten i Skövde har vi startat upp ett hemmonitoreringsprojekt där våra mest infektionskänsliga patienter får åka hem och vara med sina närstående efter cellgiftsbehandling och vårdavdelningen följer upp deras vitalparametrar när de är hemma. När något avviker får patienten vid behov komma direkt till vårdavdelningen från hemmet. Projektet har således utvecklat en arbetsprocess för att få in patienterna i rätt tid där sjuksköterskorna på avdelningen följer patienterna i hemmet.

Amanda Ahlin, sjuksköterska och Christian Scharenberg, överläkare Skaraborgs Sjukhus Skövde, Västra Götalandsregionen

Amanda Ahlin

Har Sverige blivit mer rasistiskt?

Jenny Madestam
Anders Kompass

Så enkelt slopar man internfakturering

Internfakturering i offentlig verksamhet är en källa till misstro och onödigt arbete. I Ale kommun har man målmedvetet arbetet för att få bort så mycket som möjligt av den interna faktureringen mellan förvaltningarna. Hör hur man gått till väga.

Ken Gunnesson, ekonomichef Ale Kommun och Knut Fahlén, Ekan Management
Seminariearrangör: Ekan Management

Ken Gunnesson
Knut Fahlén

Trygghetssensorn Roommate inom Säbo

Upptäck hur RoomMate håller på att revolutionera äldreomsorgen. Individanpassad tillsyn, ökad trygghet, minskad stress och färre fall. Vi tar er med på en resa in i framtiden inom äldreomsorg.

Martin Paulette, Säljchef Sensio, Pionjär inom ”Digitalt först” inom Omsorgen
Seminariearrangör: Sensio

Miljöspendanalys för Göteborgs Stad

Inköp och upphandlingsförvaltningen i Göteborgs Stad har genomfört en miljöspendanalys där vi har kartlagt klimatpåverkan från hela stadens inköp. Analysen har gett ett utgångsvärde för klimatpåverkan år 2020 och visar tydligt fördelningen av klimatpåverkan. Detta är ett värdefullt underlag för var inköpsrelaterat klimatarbete kan prioriteras och var kategoriarbete kan startas. Arbetet har gett viktig kunskap om hur inköpen påverkar klimatet, vilket har delats både inom staden men även utanför.

Carolina Hoffenback, miljöspecialist och Linda Nilsson, hållbarhetschef inköp och upphandlingsförvaltningen Göteborgs stad

Carolina Hoffenback
Linda Nilsson

Kompetensutveckling och verksamhetsstöd

Nyckeln till en trygg och rättssäker vård och omsorg är systematiskt kvalitetsarbete! Med Kompetensguiden får hela verksamheten stöd genom att ge svar på komplexa frågor och utbilda era medarbetare.

Christer Hjert, en av landets mest erfarna jurister inom offentliga rätten.
Moderator: Fanny Appelgren, business manager för Kompetensguiden
Seminariearrangör: Visma Draftit

Läs mer om utställaren>>

Christer Hjert
Fanny Appelgren

Ett samtal om: Modet att leda

Lyssna på ett samtal om att verka där behoven är som störst - där det finns sprickor
i skyddsnätet. I arbetet med särskilt sårbara grupper, vad finns det för möjligheter
och utmaningar i ledarskapet?

Lars Blomlid, leg. Sjuksköterska, kvalitetsutvecklare, Svenska Röda Korset.
Moderator: Torbjörn Severin, chefsspecialist Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Lars Blomlid

Spårad torsk med blockkedjeteknik

Helsingborgs livsmedelscontroller Linda Bjarle berättar om det världsunika projektet där de spårar torsk från båten ända ut till stadens skolor och vårdboenden med den senaste blockkedjetekniken.

Linda Bjarle, Livsmedelscontroller, Helsingborgs stad

Linda Bjarle

Tips! Så gör du skillnad i äldreomsorgen

Kommunal visar hur personalen gör skillnad på arbetsplatsen – med rätt satsningar på bemanning kan arbetsgivare bli mer attraktiva. Konkreta tips till dig som vågar göra skillnad!

Karina Pettersson, Helén Ericsson och Lena Laumann, Kommunal.
Moderator: Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst.
Seminariearrangör: Kommunal

Hur klaras diagnostisk verksamhet?

Så här gör vi för att säkra kompetensförsörjningen inom diagnostisk verksamhet,
trots brist på biomedicinska analytiker, konkurrensutsatta löner, nya EU-direktiv
och ökade digitaliseringsbehov.

Maysae Quttineh, områdeschef, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län

Narkotikahundar – En vårdmiljö fri från narkotika och gömda läkemedel ger en effektivare vård

Substansbruk påverkar patientsäkerheten, risk för hot och våld, vårdtiderna, antal återinläggningar och arbetsmiljön. Verksamheten har narkotikahundar som kan söka både efter narkotika och läkemedel. Detta är långt mer effektivt än när medarbetare söker efter substanser. Narkotikahundarna har hittills genomfört 115 sök och gjort 45 fynd, både inom regionala, statliga och kommunala verksamheter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det första sjukhuset i Sverige med en narkotikahundenhet.

En av våra narkotikahundar är med på scen och visar hur ett sök går till.

Marika Paldeak Broberg, projektledare, Hundenheten Rättspsykiatrin Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Marika Paldeak Broberg

Att vilja, kunna och våga hantera förändring ur ett ledarperspektiv

Förändringskraft och förändringsledning i Skövde kommun, Frontit delar med sig av sina erfarenheter av att skapa en heldags förändringsledningsutbildning till kommunens ledare.

Kerstin Lindfors, förändringsledare och ledarutvecklingskonsult Frontit
Seminariearrangör: Frontit

Så säkrar vi kompetensförsörjningen

Personal med högre utbildning och längre yrkeserfarenhet ökar patientsäkerheten.
Vårdförbundets förslag: Karriärmodeller, Akademisk specialisttjänstgöring, AST och Avancerad specialistsjuksköterska.

Madelene Meramveliotaki, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Madelene Meramveliotaki

Smartare kvalitetsarbete

I Helsingborg har vi analyserat data med ML i för- och grundskola. Det har fått oss att ställa nya frågor till de processer och aktiviteter som styr vår verksamhet och utmana vårt tänkande.

Andreia Balan, forskare skol- och fritidsförvaltningen Helsingborgs stad

Andreia Balan

Vad är CE-märkning och vad innebär det?

De flesta har nog sett symbolen för CE-märkning på till exempel en mobilladdare. Men vad innebär CE-märkning och varför är det viktigt att kontrollera att produkten är CE-märkt? Får alla produkter CE-märkas? Lyssna på Marknadskontrollrådet som berättar mer om vad som gäller.

Live podden Miller möter Anders Kompass

Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller samtalar med Anders Kompass, före detta ambassadör och FN-tjänsteman, om hur moraliska principer balanseras med organisatoriska krav, vad som driver människor att stå upp för vad de tror på även när det är svårt, och hur vi skapar en kultur där visselblåsning uppmuntras.

Anders Kompass, före detta ambassadör och FN-tjänsteman och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Seminariearrangör: Ledarna

Andreas Miller
Anders Kompass

Upplevelse i samband med strålbehandling

Karins forskning rör patientrapporterade symtom vid strålbehandling. Syftet är att beskriva relationen mellan ohälsa och biologiska förändringar samt att utvärdera metoder för att motverka symtom.

Karin Ahlberg leg sjuksköterska och professor vid Sahlgrenska akademin.
Seminariearrangör: Cancerfonden

Karin Ahlberg

Så mår stadens gator

Med hjälp av Helsingborgs sopbilar inventeras gatunätet snabbare än någonsin. En gammal och segdragen process kan nu göras på bara ett par veckor. Finns det sprickor och hål i asfalten och behövs det göras lagningar? Med en enkel kamera på en mobiltelefon och AI som ser defekter, gör stadens sopbilar automatiskt ett jobb som annars tar närmre ett år att slutföra.

Andreas Hall, utvecklingsingenjör, Henrik Rosdahl, gatuingenjör, Helsingborgs stad

Andréas Hall
Henrik Rosdahl

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Malin berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Malin Ludvigsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Malin Ludvigsson
Jimmy Westin
Rebecca Lindman Dahl

Aleris Sömnapné – 1,5 år till ingen kö

Ökad samverkan tillsammans med nya processer och smart teknik har inneburit att mer vård kan utföras med samma eller mindre resurser. Detta har i sin tur gjort att vi kunnat minska kötiden från 1,5 år.

Emil Lennartsson, IT och digitalisering och Natalie Klintenstedt, enhetschef Aleris Sömnapné.
Seminariearrangör:  Aleris Sömnapné

Emil Lennartsson
Nathalie Klintenstedt

Värdeskapande digitalisering på riktigt – genom insikt, omtanke och handling

Gör dig redo att känna spänningen i den digitala transformationen, en transformation som utgörs mer av den mänskliga faktorn än den tekniska lösningen. Välkommen till ett seminarium där vi pratar mer människa än teknik!
 
Vi är i en samhällsförändring, präglat av situationer och händelser som kräver nya sätt att agera och leda. Tillsammans utforskar vi hur du kan öka din organisations omställningsförmåga och nystarta din digitala resa. 
 
Vi brinner för att hjälpa dig och din organisation att omfamna digitaliseringens potential för att möta de utmaningar som slår hårt mot välfärden. Vi hoppas kunna smitta dig med vår passion och omtanke och inspirera till nya idéer. Vi ser fram emot att välkomna dig till en meningsfull upplevelse för gemensamt arbete i en digitalt driven framtid!

Sara Eriksdotter Bjurström, hållbarhetschef Haninge kommun, Sara Ingvarsson, senior konsult datadrivet arbetssätt, Knowit och Fredrik Eriksson, projektledare för Nationella Dataverkstaden/Senior managementkonsult Knowit och specialist inom öppna data och det smarta samhället.

Moderator: Angelica Hafström, senior rådgivare omställning och innovation i offentlig sektor Knowit
Seminariearrangör: Knowit

Är du intresserad av att fortsätta dialogen? Då finns deltagarna i Knowits monter (B05:21) till 17.30!

Angelica Hafström
Sara Ingvarsson
Sara Eriksdotter Bjurström
Fredrik Eriksson

AI i samhällsbyggnadsprocessen

Användning av  AI inom samhällsbyggnadssektorn kommer att möjliggöra att fastighetsägare snabbare och mer tillgängligt kunna planera och bygga sina fastigheter samtidigt som kommunens digitalisering påskyndas och skapar utrymme för att kunna utveckla städerna på ett bättre sätt. Lyssna till Jonas Andreasson Stadsingenjör i Lunds kommun om deras vision och Peter Hedberg från Google hur de arbetar i dag för att lösa dessa utmaningar

Peter Hedberg, Google Cloud och Jonas Andreasson, Lunds kommun.
Seminariearrangör: Google Cloud

Peter Hedberg
Jonas Andréasson

Antibiotikasmart Sverige: Du kan göra skillnad – blir antibiotikasmart!

Camilla Björn
Seminariearrangör: Antibiotikasmart Sverige

Evondos avancerade läkemedelsautomater – Nu tillängliga i VGR

Clarence Jacobson, Business Developer Evondos.
Seminariearrangör: Evondos

Innovationsledning + kvalitetsledning + standarder = SANT

Ulrika Edholm och Jolanta Wallström, projektledare standardisering.
Seminariearrangör: Svenska institutet för standarder, SIS

Reda – för samordning, struktur och info

Med appen Reda kan personer med funktionsvariation själva visa vem de är, vad de vill, hur de behöver ha sitt stöd på sitt sätt. Informationen finns där de är och går att dela med andra.

Lina Bjarnegård Carlsson är leg logoped och projektledare.
Seminariearrangör: Stiftelsen Bräcke diakoni

Lina Bjarnegård Carlsson

När blir din organisation certifierad för innovation?

Först kom kvalitetsledning med ISO 9001, sedan miljöledning med ISO 14001. Vilket genomslag kommer den kommande standarden för innovationsledning ISO 56001 att få? I ett samtal mellan RISE och Swedac diskuteras hur innovationsförmågan kan stärkas redan idag genom att aktivt arbeta med vägledningen i ISO 56002.

Att ge plats för eftertanke

Hur håller vi oss levande mitt i stress, sjukdom och död. Liv och död möts. Var finner vi livsmod och sällskap i mötet med våra patienter, kollegor och oss själva? Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset erbjuder samtalsgrupper för personal kring ”Att vara människa och professionell.” Biblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus erbjuder barn och unga på sjukhuset Läsklubb; högläsning som naturligt kan öppna för livets frågor.

Gustaf Källvik, bibliotekarie på Lekterapi och bibliotek, Drottning Silvias barnsjukhus, Birgitta Fält, psykolog och Bertil Helander, präst Sjukhuskyrkan Östra sjukhuset.
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan

Birgitta Fält

Rätt hjälpmedel i rätt tid gör skillnad för individ, verksamhet och samhälle

Kognitiva hjälpmedel ökar individernas självständighet, välmående och ger en ökad förståelse för tid. Verksamheter sparar resurser och ökar kvalitén av att rätt hjälpmedel sätts in i rätt tid.

Linda Björk, KAM Abilia AB
Seminariearrangör: Abilia AB

Linda Björk

Sociala utfallskontrakt – ett verktyg för att lösa de mest komplexa samhällsutmaningarna och enbart betala för resultat

Många av våra mest komplexa samhällsutmaningar är svåra att lösa i stuprören i vårt välfärdssystem. Inte sällan krävs koordinerade insatser från flera aktörer och den huvudman som bär kostnaden är inte alltid den som kan räkna hem besparingarna. Med sociala utfallskontrakt organiseras samordnade insatser med ett och samma mål - att nå resultat. Staten, regionen eller kommunen betalar dessutom endast för de resultat som uppnåtts. Under detta seminarium får du lära dig konkret hur sociala utfallskontrakt fungerar och hur de kan bidra till ett skifte mot en mer utfallsfokuserad välfärd.

Joachim Werr och Jenny Carenco, Utfallsfonden
Seminariearrangör: Utfallsfonden

Hur löser vi kompetensbristen?

Susanna Gideonsson
Rudolf Antoni

Vikten av rätt skyddsutrustning

Annsofie Kero
Sanela Putnik

Förebyggande kunskap – våga prata om självmord

Ta del av en föreläsning som ger dig grundkunskap om hur vi tillsammans förebygger självmord.
- Aktuell fakta om självmord i siffror – vad säger statistiken?
- Utmana gamla sanningar och myter - ta del av uppdaterad kunskap för att minska stigma och öppna upp för samtal.
- Vilka varningstecken ska man vara extra uppmärksam på?
- Suicide Zeros utbildningsportfölj 
Birgitta Hartzell, utbildningsansvarig på den ideella organisationen Suicide Zero
Seminariearrangör: Suicide Zero

Birgitta Hartzell

Digitalt rondstöd gör SÄBO patientsäkert

Collabodoc Rondstöd är ett digitalt verktyg för läkare och sjuksköterskor på SÄBO. Bättre arbetsmiljö, mindre stress och en ökad patientsäkerhet har noterats på ett stort antal boenden i Stockholm.

Hillevi Bengtsson, kundansvarig och Laura Sällberg, operativt kundansvarig (COO) Collabodoc AB
Seminariearrangör: Collabodoc AB

Laura Sällberg
Hillevi Bengtsson

Lokal mobilisering kring föräldrasamverkan i socioekonomiskt utsatta områden

Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp, BSL, visar på kraften i en lokal mobilisering och hur en civilsamhällesaktör kompenserar och täcker upp där välfärdssamhället brister. BSL startade som ett samarbete mellan föräldrar i Bergsjön, Bergsjöns församling och bostadsbolaget Familjebostäder som ett sätt att förbättra barns möjligheter att klara skolarbete och har sedan växt till ett bredare integrationsarbete, byggt på föräldrasamverkan.

AnnSofie Olsson, diakon Bergsjöns församling Svenska Kyrkan och Arfi Yosuf, förskolärare.

Annsofie Olsson
Arfi Yosuf

Jobb och delaktighet

Vad krävs för att vi, trots funktionsnedsättning, ska kunna utvecklas, bli delaktiga och hållbara i arbetslivet? När vi byter perspektiv får vi andra resultat. Hör Malin berätta om sina erfarenheter. Modellen är kostnadseffektiv.

Malin Ludvigsson, Anna Karlsson, verksamhetsledare, Jonas Thomsson, Jimmy Westin och Rebecca Lindman Dahl, handledare Vi vill bidra.
Seminariearrangör: Vi vill bidra.

Anna Karlsson
Jonas Thomsson
Malin Ludvigsson
Rebecca Lindman Dahl
Jimmy Westin

Nästa steg mot en nära vård

För att möta den demografiska utvecklingen behöver vi fokusera på att stärka hälsa
och livskvalitet, istället för på sjukdom och diagnos. Vårdförbundets förslag: ”hälsoprogram för äldre”.

Jani Stjernström, vice förbundsordförande Vårdförbundet 
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Jani Stjernström

Mobila vårdtjänster, ett smart sätt att avlasta sjukvården

Upptäck fördelarna med mobila vårdtjänster ! Lär dig hur de kan förbättra vården, öka resurseffektiviteten och locka fler till att arbeta inom sjukvården. Missa inte dialogen om framtidens vård.

Nicolai Søndergaard Laugesen, Senior Director, Head of Vertical Falck och Josefine Cederblad, Verksamhetschef Falck.
Seminariearrangör: Falck

Nicolai Søndergaard Laugesen
Josefine Cederblad

Ingen ska behöva lägga sig hungrig

Matfattigdom blev ett av förra årets svenska nyord. Allt fler får svårt att få pengarna att räcka till det nödvändigaste som mat. Varje kväll finns det människor i vårt närområde som ofrivilligt lägger sig hungriga. Detta trots FN:s globala mål om att avskaffa hunger. Hur arbetar vi tillsammans för att lösa situationen?  

Susanne Rappmann, biskop Göteborgs stift, Jenny Broman, kommunalråd för Vänsterpartiet Göteborg och Marcus Herz, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan

Susanne Rappmann
Jenny Broman

Aleris Sömnapné – 1,5 år till ingen kö

Ökad samverkan tillsammans med nya processer och smart teknik har inneburit att mer vård kan utföras med samma eller mindre resurser. Detta har i sin tur gjort att vi kunnat minska kötiden från 1,5 år.

Emil Lennartsson, IT och digitalisering och Natalie Klintenstedt, enhetschef Aleris Sömnapné.
Seminariearrangör:  Aleris Sömnapné

Emil Lennartsson
Nathalie Klintenstedt

Narkotikahundar – En vårdmiljö fri från narkotika och gömda läkemedel ger en effektivare vård

Substansbruk påverkar patientsäkerheten, risk för hot och våld, vårdtiderna, antal återinläggningar och arbetsmiljön. Verksamheten har narkotikahundar som kan söka både efter narkotika och läkemedel. Detta är långt mer effektivt än när medarbetare söker efter substanser. Narkotikahundarna har hittills genomfört 115 sök och gjort 45 fynd, både inom regionala, statliga och kommunala verksamheter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det första sjukhuset i Sverige med en narkotikahundenhet.

En av våra narkotikahundar är med på scen och visar hur ett sök går till.

Marika Paldeak Broberg, projektledare, Hundenheten Rättspsykiatrin Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Marika Paldeak Broberg

Ett samtal om: Vilja och våga!

Idéburen sektor - från röst till utförare. Ideella föreningar går alltmer från att vara röst i viktiga samhällsfrågor till att bli utförare av vård och omsorg. Vad innebär det för kvalitetsarbetet?

Lars Blomlid, leg. Sjuksköterska, kvalitetsutvecklare, Svenska Röda Korset.
Moderator: Torbjörn Severin, chefsspecialist Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Lars Blomlid

HUG – organiserad medmänsklighet

Help Ukraine in Gothenburg, förkortat HUG, är en ideell och medlemsdriven organisation som startades den 26 februari som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina. HUG drivs idag av människor för människor. Vi är en plattform, grundad av ukrainare i Sverige, med en vision om en rättvis och hållbar värld i fred. Vi vill underlätta för människor på flykt att få bli aktiva och integrerade samhällsaktörer. Detta vill vi uppnå genom en aktiv samverkan med samhällets olika aktörer.

Anders Leitzinger, kyrkoherde i Carl Johans pastorat, Svenska Kyrkan

Anders Leitzinger

Standarder som stöd kring arbetet med social hållbarhet

För att visa hur man jobbar med social hållbarhet och ansvarstagande i det bredare perspektivet kan standarder vara ett bra redskap. Exempelvis ISO 26000 ger möjlighet till en egendeklaration av företagets arbete som ackrediterade organ sedan kan verifiera.

Magnus Pedersen från Swedac och Eva Vati VERIFY/SIS berättar hur man går tillväga för att komma igång. Vi kommer få handfasta råd samt intressanta exempel från omvärlden. Välkomna!

Hur jobbar vi på bästa sätt med organisationskulturen?

Forskning visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för kunder och intressenter. Välkommen att lyssna till hur vår senaste forskning visar hur det kan göras i praktiken, passa på att ställa frågor!

Anders Fundin, Forskningsledare SIQ och professor vid MDU och Katarina Barter, Medlems - och nätverksansvarig SIQ
Seminariearrangör: SIQ

Katarina Barter
Anders Fundin

”Stickäventyret”- en innovationslösning för att förbereda barn inför stick och minska deras oro/rädsla/smärta under sticket samt bearbeta stickrädsla för framtiden.

En av barns värsta upplevelse på sjukhus är alla nålstick. Därför kom Stickäventyret till och utvecklades som en mobilapp och ett Augmented Reality(AR)-spel, utvecklat av Henrik Hjelmgren, Med Dr och Universitetssjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och innovationsbolaget Dimh med hjälp av Vinnova-finansiering. Syftet med Stickäventyret är att via Gamification-konceptet och unik distraktion avdramatisera stick och istället få en rolig stickupplevelse. Även möjlighet att förbereda sig på distans och bearbeta tidigare stick.

Henrik Hjelmgren, Med Dr, Universitetssjuksköterska b, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Malin Hall, Affärsutvecklare / Business developer Dimh.